MADDENN YAPISI VE ZELLKLER HAZIRLAYAN MAHMUT YILMAZ FEN

  • Slides: 19
Download presentation
MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN: MAHMUT YILMAZ FEN. BİL. ÖĞRT. /3. SINIF/2. ŞUBE 20120905054

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ HAZIRLAYAN: MAHMUT YILMAZ FEN. BİL. ÖĞRT. /3. SINIF/2. ŞUBE 20120905054 1

MADDE Ø Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Ø Üç fiziksel hali vardır:

MADDE Ø Kütlesi, hacmi ve eylemsizliği olan her şeydir. Ø Üç fiziksel hali vardır: Katı, sıvı ve gaz olmak üzere. Ø Maddenin ortak özellikleri: Kütle, hacim, eylemsizliktir. 2

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 1 -) Maddenin Katı Hali: Ø Maddenin belirli bir şekle ve

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 1 -) Maddenin Katı Hali: Ø Maddenin belirli bir şekle ve hacme sahip en düzenli halidir. Örnek; demir, tahta, buz… Demir Tahta 3

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 2 -) Maddenin Sıvı Hali: Ø Belirli bir hacmi vardır, ancak

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 2 -) Maddenin Sıvı Hali: Ø Belirli bir hacmi vardır, ancak belirli bir şekli yoktur. Ø Tanecikleri arasında az da olsa boşluk bulunur. Örnek: Su, benzin, alkol. . . Su molekülleri 4

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 3 -) Maddenin Gaz Hali: Ø Maddenin sıvı hali gibi belirli

MADDENİN FİZİKSEL HALLERİ 3 -) Maddenin Gaz Hali: Ø Maddenin sıvı hali gibi belirli bir şekli yoktur. Ø Bir gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Örneğin; Hava, karbondioksit, oksijen… Hava 5

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Madde Saf Olmayan Madde(Karışımlar) Saf Madde Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI Madde Saf Olmayan Madde(Karışımlar) Saf Madde Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar 6

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 1 -) Saf Madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşur. A-) Element:

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 1 -) Saf Madde: Aynı cins atom veya moleküllerden oluşur. A-) Element: Aynı cins atomlardan oluşur. Ø Yapıtaşı atomdur, sembol ile gösterilir. Ø Belirli erime ve kaynama noktaları vardır, hiçbir yöntemle basit maddelere ayrışmaz. Örneğin; demir, bakır… Molekül yapısındaki hidrojen elementi 7

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI B-) Bileşik: İki yada daha fazla cins atomdan oluşur. Ø Kimyasal yöntemlerle

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI B-) Bileşik: İki yada daha fazla cins atomdan oluşur. Ø Kimyasal yöntemlerle ayrışır, yapıtaşı moleküldür. Ø Formülle gösterilir Molekül: İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa denir. Molekül yapılı bileşik 8

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 2 -) Saf Olmayan Madde (Karışımlar): İki yada daha fazla maddenin kimliklerini

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 2 -) Saf Olmayan Madde (Karışımlar): İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin; Soluduğumuz hava, içtiğimiz gazoz, süt, çay, zeytinyağlı su… Çay 9

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI A-) Homojen Karışımlar (Çözeltiler): Ø Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI A-) Homojen Karışımlar (Çözeltiler): Ø Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır Örnek: Şekerli su, tuzlu su… Şekerli su 10

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 2 -) Heterojen Karışımlar: Ø Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan

MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 2 -) Heterojen Karışımlar: Ø Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında birden fazla madde varmış gibi görünen karışımlardır. Örnek: kum-su, tebeşir tozu-su, ayran, yağ-su, benzin-su… Ayran 11

ATOM Atom: Maddenin en küçük yapıtaşına denir. Ø Atom yunanca da bölünemez anlamına gelen

ATOM Atom: Maddenin en küçük yapıtaşına denir. Ø Atom yunanca da bölünemez anlamına gelen Atommus’tan türemiştir. Ø Atommus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış Demokritos'tur. Atomun yapısı: Çekirdek ATOM Proton Nötron Elektron 12

ATOM Proton: Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü parçacıktır. Nötron: Atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacıktır. Elektron:

ATOM Proton: Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü parçacıktır. Nötron: Atomun çekirdeğindeki yüksüz parçacıktır. Elektron: Atomun temel parçacıklarından birisidir. Eksi (–) yüklü bir parçacacıktır. - + + - Yeşil: nötron, kırmızı: proton sarı : elektron 13

SORULAR 1 -) Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiktir? A-) Mg B) H 2 O C-)

SORULAR 1 -) Aşağıda verilenlerden hangisi bileşiktir? A-) Mg B) H 2 O C-) N D-) S 2 -) Aşağıda elementlerle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A-) Tek cins atomlardan oluşurlar. B-) Sembollerle gösterilebilirler. C-) Erime ve kaynama noktaları belirlidir. D-) Kimyasal yöntemlerle ayrılabilirler. 14

SORULAR ÜZGÜNÜZ YANLIŞ CEVAP 15

SORULAR ÜZGÜNÜZ YANLIŞ CEVAP 15

SORULAR TEBRİKLER DOĞRU CEVAP 16

SORULAR TEBRİKLER DOĞRU CEVAP 16

SORULAR 3 -) Aşağıdaki verilen boşlukları doldurunuz. atom denir. A-) Maddenin en küçük yapıtaşına

SORULAR 3 -) Aşağıdaki verilen boşlukları doldurunuz. atom denir. A-) Maddenin en küçük yapıtaşına ……………… B-) Atomun çekirdeğindeki pozitif (+) yüklü proton denir. parçacıklara …………. . formül ile gösterilirler. C-) Bileşikler ……………… 17

KAYNAKÇA 1 -) Sorular bölümü: Taşdemir, Y (2013), 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma

KAYNAKÇA 1 -) Sorular bölümü: Taşdemir, Y (2013), 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Çalışma Kitabı, Ankara: Palme yayıncılık 2. basım 2 -) Konu anlatımı: Bilgiç, M ve Karaca, Ö (2014), İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı, Ankara: Koza yayıncılık 2. basım 18

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 19

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER… 19