MADDENN LLEBLR ZELLKLER KTLE HACM Ktle Nedir Ktleyi

  • Slides: 13
Download presentation
MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ

KÜTLE HACİM

KÜTLE HACİM

Kütle Nedir? Kütleyi Nasıl Ölçeriz? Kütle: madde miktarı demektir. Örnek: Pazardan veya marketten yiyeceklerimizi

Kütle Nedir? Kütleyi Nasıl Ölçeriz? Kütle: madde miktarı demektir. Örnek: Pazardan veya marketten yiyeceklerimizi alırken söylediğimiz ifade “Bana bir kilogram elma, iki kilogram peynir verir misiniz? ” şeklindedir. Burada almak istediğimiz maddenin miktarını belirtmiş oluyoruz. Maddelerin miktarı yani kütlesi terazi ile ölçerek bulunur.

Kütle ölçü birimi kilogram (kg) ve gram (g) dir. Bir maddenin 8 kg olduğunu

Kütle ölçü birimi kilogram (kg) ve gram (g) dir. Bir maddenin 8 kg olduğunu söylediğimizde bu maddenin miktarının 8 kg olduğunu belirtmiş oluyoruz. 8 kg

Aynı büyüklükte olan maddelerin kütleleri farklı olabilir. Örnek : Aynı büyüklükte bir demir parçası

Aynı büyüklükte olan maddelerin kütleleri farklı olabilir. Örnek : Aynı büyüklükte bir demir parçası ile bir tahta parçasını tarttığımızda ikisinin kütlesinin farklı olduğunu görürüz. 5 kg 9 kg

Maddelerin büyük olması madde miktarının fazla olacağı yani kütlesinin fazla olacağı anlamına gelmez. 4

Maddelerin büyük olması madde miktarının fazla olacağı yani kütlesinin fazla olacağı anlamına gelmez. 4 kg 1 kg Bu terazilerden birisine kocaman bir pamuk yığını koyduk. Diğerine ise Pamuktan daha küçük bir demir parçası koyduk. Tartımızın sonunda; Pamuk yığınının 1 kg, demir parçasının ise 4 kg geldiğini gördük. Çıkarmamız gereken sonuç: Maddelerin kütleleri büyüklükleri yada fazla olmaları ile eşit değildir.

SIVILARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Sıvılar akışkan özelliğe sahip olduklarından bunların kütlesini ölçmek katıların

SIVILARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Sıvılar akışkan özelliğe sahip olduklarından bunların kütlesini ölçmek katıların kütlesini ölçmekten daha zordur. Bunun için kütlesi ölçülecek olan sıvı bir kaba konularak tartılır. Sıvıların Kütlesinin Ölçümünde şu yol izlenir. Önce boş kabın kütlesi tartılır. Bu tartımın sonunda elde ettiğimiz değere DARA denir. Kütlesi ölçülecek sıvı bu kabın içerisine konulur ve tartılır. Bu tartımın sonunda elde ettiğimiz değere BRÜT AĞIRLIK denir. Boş kabın kütlesi yani DARA BRÜT AĞIRLIKTAN çıkarıldığında kalan miktar sıvının KÜTLESİDİR.

SIVILARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Anlatılanları şimdi görsel üzerinde tekrar edelim. Önce boş kabın

SIVILARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Anlatılanları şimdi görsel üzerinde tekrar edelim. Önce boş kabın kütlesi tartalım. Bulduğumuz değer 500 g’dır. Ardından kütlesini ölçmek istediğimiz sıvıyı bu kaba koyarak tarttığımızda bulduğumuz değer 1500 g’dır. 1500 g Brüt kütle (ağırlık) dir. 500 g Daradır. . 1000 g sıvının NET KÜTLESİ 500 g

GAZLARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Gaz maddeler uçucu oldukları ve küçük gözeneklerden çıkabildiği için

GAZLARIN KÜTLESİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Gaz maddeler uçucu oldukları ve küçük gözeneklerden çıkabildiği için kütlelerinin ölçümü sıvılara göre daha zordur. Buna rağmen gazların kütlesi de sıvıların kütlesinin ölçüldüğü gibi ölçülür. 500 g

HACİM NEDİR ? Maddelerin uzayda kapladığı yere HACİM denir. Ölçüleri düzgün olan katı maddelerin

HACİM NEDİR ? Maddelerin uzayda kapladığı yere HACİM denir. Ölçüleri düzgün olan katı maddelerin hacmini ölçerken; Yükseklik ölçüsü x genişlik ölçüsü x Uzunluk ölçüsü = hacim Ölçülebilir katıların hacimleri metreküp ( m )olarak ifade edilir. Örnek olarak aşağıdaki kutunun hacmini ölçelim. Yükseklik = 50 cm Genişlik = 30 cm Uzunluk = 40 cm ise 30 cm 40 cm 50 x 40 x 30 = 60000 cm olur.

SIVILARIN HACİMLERİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Sıvıların hacimleri DERECELİ SİLİNDİR veya LİTRE ile ölçülür. Ölçüm

SIVILARIN HACİMLERİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Sıvıların hacimleri DERECELİ SİLİNDİR veya LİTRE ile ölçülür. Ölçüm yapılırken bu kapların düzgün zemine konulması gerekmektedir. Çünkü sıvılar akışkan özelliğe sahip olduklarından eğik zeminde yanlış ölçümlere sebep olabilir. Sıvıların hacmini ölçerken LİTRE ölçü birimini kullanırız. Litre “L” ile gösterilir. Daha az sıvı miktarlarını ölçmek için MİLİLİTRE birimi kullanılır. Mililitre “ml” ile gösterilir. 1 litre 1000 ml ve yarım litre ise 500 ml’dir.

Hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindire ya da ölçü kabına doldururuz. Sıvının seviyesinin karşılık

Hacmini ölçmek istediğimiz sıvıyı dereceli silindire ya da ölçü kabına doldururuz. Sıvının seviyesinin karşılık geldiği çizgi ya da rakama bakarak hacmini belirleriz. 300 500

GAZ MADDELERİN HACİMLERİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Gaz maddelerin belirli bir hacimleri yoktur.

GAZ MADDELERİN HACİMLERİ NASIL ÖLÇÜLÜR ? Gaz maddelerin belirli bir hacimleri yoktur.