Luyn t v cu V NG TRONG C

  • Slides: 20
Download presentation

Luyện từ và câu: VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO ?

Luyện từ và câu: VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO ? Kiểm tra bài cũ:

Nhận xét: 1/ Đọc đoạn văn sau: Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

Nhận xét: 1/ Đọc đoạn văn sau: Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. Theo Trần Mịch 2/ Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn. 3/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được. 4/ Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô

Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Hai ông bạn già vẫn trò chuyện. Ông Ba trầm ngâm. Thỉnh thoảng ông mới đưa ra một nhận xét dè dặt. Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. 2 - Các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn. Câu 1: Về đêm, cảnh vật thật im lìm. Câu 2: Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. Câu 4: Ông Ba trầm ngâm. Câu 6: Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. Câu 7: Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này.

3 - Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được.

3 - Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được. -Về đêm, cảnh vật thật im lìm. CN VN -Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều. CN VN -Ông Ba trầm ngâm. CN VN -Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi. CN VN -Ông hệt như Thần Thổ Địa của vùng này. CN VN

Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? I- Nhận

Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? I- Nhận xét 1 - Đọc đoạn văn 2 -Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn. 3 -Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được. 4 - Vị ngữ trong các câu trên biểu thị nội dung gì? Chúng do những từ ngữ như thế nào tạo thành?

Câu 1 2 4 Vị ngữ của câu thật im lìm Vị ngữ trong

Câu 1 2 4 Vị ngữ của câu thật im lìm Vị ngữ trong câu biểu thị trạng thái của sự vật ( cảnh vật) thôi vỗ sóng dồn dập vô trạng thái của sự vật bờ như hồi chiều (dòng sông) trầm ngâm trạng thái của người ( ông Ba) 6 rất sôi nổi trạng thái của người (ông Sáu) 7 hệt như Thần Thổ Địa của vùng này đặc điểm của người ( ông Sáu) Từ ngữ tạo thành vị ngữ

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? 1.

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? 1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. Thủy tinh rất dễ vỡ.

Câu 1 2 4 Vị ngữ của câu thật im lìm Vị ngữ trong

Câu 1 2 4 Vị ngữ của câu thật im lìm Vị ngữ trong câu biểu thị trạng thái của sự vật cụm tính từ ( cảnh vật) thôi vỗ sóng dồn dập vô trạng thái của sự vật bờ như hồi chiều (dòng sông) trầm ngâm Từ ngữ tạo thành vị ngữ trạng thái của người cụm động từ ( ông Ba) 6 rất sôi nổi trạng thái của người cụm tính từ (ông Sáu) 7 hệt như Thần Thổ Địa của vùng này đặc điểm của người ( ông Sáu) cụm tính từ

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? Ghi

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? Ghi nhớ: 1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. 2. Vị ngữ thường do tính từ, động từ ( hoặc cụm tính từ, cụm động từ ) tạo thành.

II. Luyện tập: Bài 1 a, 1: Các Đọc câuvàkểtrả Ailời thếcâu nào? hỏi:

II. Luyện tập: Bài 1 a, 1: Các Đọc câuvàkểtrả Ailời thếcâu nào? hỏi: trong đoạn văn là: Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. Theo Thiên Lương a, Tìm các câu kể Ai thế nào? trong đoạn văn. b, Xác định vị ngữ của các câu trên. c, Vị ngữ của các câu trên do những từ ngữ nào tạo thành.

II. Luyện tập: Xác định vị ngữ của các câu trong đoạn văn. Cánh

II. Luyện tập: Xác định vị ngữ của các câu trong đoạn văn. Cánh đại bàng rất khỏe. Mỏ đại bàng dài và rất cứng. Đôi chân của nó giống như cái móc hàng của cần cẩu. Đại bàng rất ít bay. Khi chạy trên mặt đất, nó giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều. Theo Thiên Lương

Câu Vị ngữ Từ ngữ tạo thành vị ngữ 1 rất khỏe cụm tính

Câu Vị ngữ Từ ngữ tạo thành vị ngữ 1 rất khỏe cụm tính từ 2 dài và rất cứng tính từ và cụm tính từ 3 4 5 giống như cái móc hàng củacần cẩu cụm tính từ rất ít bay giống như một con ngỗng cụ nhưng nhanh nhẹn hơn nhiều cụm tính từ hai cụm tính từ

Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? I. Nhận

Luyện từ và câu Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? I. Nhận xét II. Ghi nhớ: SGK/ Trang 30 III. Luyện tập Bài 1: Bài 2: Đặt 3 câu kể Ai thế nào? , mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

Câu 1 Chọn A, hoặc B, hoặc C Tìm vị ngữ trong câu: Trong

Câu 1 Chọn A, hoặc B, hoặc C Tìm vị ngữ trong câu: Trong sân trường, cây cối xanh tươi. A. trong sân trường B xanh tươi B. C. cây cối

Câu 2 Chọn A, hoặc B, hoặc C Vị ngữ trong câu sau do

Câu 2 Chọn A, hoặc B, hoặc C Vị ngữ trong câu sau do từ ngữ nào tạo thành? Bạn Nam rất ngoan ngoãn. A. Tính từ B. Cụm động từ C. C Cụm tính từ

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? Ghi

Luyện từ và câu VỊ NGỮ TRONG C U KỂ AI THẾ NÀO? Ghi nhớ: 1. Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào? chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật được nói đến ở chủ ngữ. 2. Vị ngữ thường do tính từ, động từ ( hoặc cụm tính từ, cụm động từ ) tạo thành.