Lunds universitets egen ITleverantr LDC p sprng Johnny

  • Slides: 12
Download presentation
Lunds universitets egen IT-leverantör LDC på språng Johnny Nilsson Stora IT-dagen 30/11 2005 November

Lunds universitets egen IT-leverantör LDC på språng Johnny Nilsson Stora IT-dagen 30/11 2005 November 2005, bild

Snabbfakta om LDC • Ingår i Lunds universitet • Drivs som en fristående enhet

Snabbfakta om LDC • Ingår i Lunds universitet • Drivs som en fristående enhet • Levererar tjänster i konkurrens • Skall ge nollresultat över tiden • 52 anställda • Omsätter ca 45 MSEK November 2005, bild

LDC: s roll Fakulteter, institutioner och avdelningar • Lokal IT-strategi • Beställare för lokala

LDC: s roll Fakulteter, institutioner och avdelningar • Lokal IT-strategi • Beställare för lokala IT-behov • Ev. lokal IT-drift IT-enheten • IT-strategi för LU • Samordnare inom LU • Beställare för gemensam IT-Infrastruktur November 2005, bild LDC • Drift av LUNET och telefoni (best. IT-enheten) • Samordning datasäkerhet (best. IT-enheten) • Drift förvaltningens system (best. förvalt. enheter) • Tjänster till fakulteter / institutioner inom LU • Tjänster till externa kunder

LU i pressen LUND. Arbetsmiljöproblem, otydlig organisation, oklara uppdrag, bristande affärsmässighet och chefsbrist. Sydsvenskan

LU i pressen LUND. Arbetsmiljöproblem, otydlig organisation, oklara uppdrag, bristande affärsmässighet och chefsbrist. Sydsvenskan 15/11 2004

Nytt inom LDC • Ny ledning • Ny organisation • Förbättringsprogram inlett • Kvalitetsutveckling

Nytt inom LDC • Ny ledning • Ny organisation • Förbättringsprogram inlett • Kvalitetsutveckling påbörjad • LDC mera synligt inom LU • Telefonidrift nytt inom LDC • Utökat ansvar inom drift av Orfi • Arbetsmiljöproblem borta November 2005, bild

Ny ledningsgrupp inom LDC • Johnny Nilsson, chef LDC • Anna. Carin Persson, chef

Ny ledningsgrupp inom LDC • Johnny Nilsson, chef LDC • Anna. Carin Persson, chef Ek & Adm • Eskil Swahn, chef Server • Gunnar Knutsson, chef Nätverk • Jan-Inge Månsson, chef System • Anders Newstam, chef Desktop Ny ledningsgrupp från 29/8 2005, röda namn ny i ledningsgruppen. November 2005, bild

Förbättringsprogram inom LDC • Kvalitetssäkring av leveransprocesser • Höjd servicegrad och flexibilitet • Produkter

Förbättringsprogram inom LDC • Kvalitetssäkring av leveransprocesser • Höjd servicegrad och flexibilitet • Produkter & tjänster bättre anpassade efter behoven • Effektivisering och automatisering så långt möjligt • Bredda leveranserna inom universitetet Enklare och säkrare att göra affärer med LDC November 2005, bild

Kvalitetsutveckling baserat på ITIL • Utbildning • Incident Management • Problem Management • Service

Kvalitetsutveckling baserat på ITIL • Utbildning • Incident Management • Problem Management • Service Level Management • IT Service Continuity Management • Dokumenthantering • Service Management System November 2005, bild

Produkt- och tjänsteområden Kundansvar / projektledning Applikationsdrift och utveckling Nätdrift och telefoni Servertjänster och

Produkt- och tjänsteområden Kundansvar / projektledning Applikationsdrift och utveckling Nätdrift och telefoni Servertjänster och datorhotell Arbetsplatsdatorer med program Help. Desk - utbildning - säkerhet detta gör LDC till en Resurs för komplett leverans av IT-drift

Välutrustad datorhall November 2005, bild • En säker plats för servrar • 500 kvadratmeter

Välutrustad datorhall November 2005, bild • En säker plats för servrar • 500 kvadratmeter golvyta • Klimatkontroll • Avbrottsfri kraft genom UPS och dieselaggregat på 2 * 385 KW • Skydd mot stöld och intrång, enl. RUS 130. 3 • Brandskydd, gassläckningssystem

EGA - effektiv och pålitlig PCarbetsplats Internet Personlig brandvägg Dokument Profilinställningar Programvara E-post Kalendrar

EGA - effektiv och pålitlig PCarbetsplats Internet Personlig brandvägg Dokument Profilinställningar Programvara E-post Kalendrar Backup Brandvägg Stationära Bärbara Smartphones LDC Help Desk Användare Kontakter Tekniker

Sammanfattning LDC har en bra bas att stå på och vi är inne i

Sammanfattning LDC har en bra bas att stå på och vi är inne i en stark förbättringsfas. Vi tar språnget! November 2005, bild