LUCIV000 BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN

  • Slides: 9
Download presentation
LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » »

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » » Algemene bemonsteringsprocedure voor vluchtige organische stoffen (VOS); Moet alle condities kunnen borgen; » Vocht om verschillende redeneren meest problematisch, zowel voor oplosbaarheid als doorbraak 2

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » Om

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » Om overkill te vermijden zijn schema’s ingebouwd met keuzeopties 3

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » In

LUC/IV/000 – BEMONSTERING VAN INDIVIDUELE VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN IN EEN GASSTROOM Achtergrond » In compendium d. d. 22/12/2015 ook voorwaarden voor rastermeting en isokinetische bemonstering toegevoegd. Terechte opmerking dat borging niet meer compleet is: Een isokinetische bemonstering is geen verdunning en er dient dus niet / nooit voorverwarmd te worden. Voorstel tot aanpassing van de schema’s 4

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema A (Startpunt) 5

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema A (Startpunt) 5

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema B 6

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema B 6

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema C (Wateroplosbare VOS – niet warm afgas)

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema C (Wateroplosbare VOS – niet warm afgas) 7

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema D (Wateroplosbare VOS – warm afgas) 8

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Voorstel schema D (Wateroplosbare VOS – warm afgas) 8

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Nieuwe draft procedure » Wordt rondgestuurd met andere LUC-procedures;

LUC-PROCEDURE BEMONSTERING VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN Nieuwe draft procedure » Wordt rondgestuurd met andere LUC-procedures; » Vragen / opmerkingen? 9