LSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ nowa inicjatywa Instytutu Chemii

  • Slides: 12
Download presentation
ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego

ŚLĄSKIE CENTRUM INFORMACJI CHEMICZNEJ – nowa inicjatywa Instytutu Chemii Nieorganicznej dla firm województwa śląskiego II Konferencja Szanse i możliwości branży chemicznej w Unii Europejskiej Barbara Cichy

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (województwo śląskie) • Priorytet 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich • Działanie 2. 6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Konkurs ogłoszony 2005 -10 -17 Projekt realizowany w: Instytucie Chemii Nieorganicznej w Gliwicach, Sowińskiego 11, tel. 032 2313051

W ramach działania 2. 6 wsparcie otrzymać mogą następujące rodzaje projektów : 1. Tworzenie

W ramach działania 2. 6 wsparcie otrzymać mogą następujące rodzaje projektów : 1. Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych 2. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi knowhow i technologii. 3. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.

Regionalna Strategia Innowacji (RIS) województwa śląskiego na lata 2003 -2013 uważa podniesienie potencjału regionu

Regionalna Strategia Innowacji (RIS) województwa śląskiego na lata 2003 -2013 uważa podniesienie potencjału regionu poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem B+R a gospodarką za wiodącą działalność innowacyjną w regionie. Zgodnie z RIS wspierać należy rozwój nowych specjalizacji bądź wyróżniających się sektorów przetwórstwa przemysłowego. Działania projektów powinny wspierać rozwój, między innymi, w kierukach: o technologii dla ochrony środowiska, o zarządzania odpadami o chemikaliów, wyrobów chemicznych i włókien sztucznych.

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Działania

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Działania projektu służyć będą wzmocnieniu współpracy firm chemicznych z sektorem badawczo - rozwojowym i poprawie aktywności innowacyjnej branży chemicznej. Celem projektu jest ułatwienie firmom chemicznym woj. śląskiego dostępu do najnowszej, kompletnej i fachowo opracowanej informacji naukowotechnicznej.

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Wykorzystując

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Wykorzystując zbiory biblioteki technicznej Instytutu oraz wiedzę i doświadczenie pracowników badawczych opracowywane będą systematycznie serwisy aktualnej wiedzy w dziedzinach: • rozwój technologii chemicznych w Polsce i na świecie, • ochrona środowiska i odpady, • bezpieczeństwo chemiczne

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Zakres

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Zakres opracowywanych serwisów: • Rozwój technologii chemicznych, – nowości w technologiach chemicznych, nowe rozwiązania aparaturowe i technologiczne, ciekawe badania z zakresu chemii stosowanej, nowe lub unowocześnione produkty rynku chemicznego, procesy i operacje jednostkowe, • Ochrona środowiska i odpady • – zmiany w prawie ochrony środowiska, aktualizacja przepisów w zakresie odpadów - pozwolenia, składowanie, kierunki utylizacji i zagospodarowania odpadów ciekłych stałych i gazowych z przemysłu chemicznego lub związanego z chemią w kraju i na świecie, wyniki badań i nowości technologiczne z powyższego zakresu, Bezpieczeństwo chemiczne – aktualne przepisy prawa w zakresie legislacji chemicznej, zmiany prawne dotyczące ograniczeń stosowania i wytwarzania niektórych substancji chemicznych (np. nawozy, detergenty, farby, rozpuszczalniki), zmiany dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych, stan prac nad REACH w Polsce i Europie, ochrona i standardy bezpieczeństwa pracy.

Nasza oferta dla firm województwa śląskiego obejmuje; Raz na kwartał wydanie Biuletynu Informacji Chemicznej

Nasza oferta dla firm województwa śląskiego obejmuje; Raz na kwartał wydanie Biuletynu Informacji Chemicznej Udostępnianie Biuletynu firmom internet lub broszura Utworzenie bazy danych Informacja Chemiczna do przeszukiwania według dowolnych słów kluczowych

Firmy województwa śląskiego mogą korzystać z naszej oferty: Za pośrednictwem poczty W czytelni Instytutu

Firmy województwa śląskiego mogą korzystać z naszej oferty: Za pośrednictwem poczty W czytelni Instytutu Przez internet: www. informacjachemiczna. pl

Pierwsze wydanie biuletynu już w kwietniu! Zapraszamy firmy chemiczne do wypełniania ankiety z deklaracją

Pierwsze wydanie biuletynu już w kwietniu! Zapraszamy firmy chemiczne do wypełniania ankiety z deklaracją o przystąpieniu do programu Ankietę można znaleźć na naszej stronie, która rusza pod koniec marca: www. informacjachemiczna. pl oraz można otrzymać pocztą po zgłoszeniu telefonicznym: 032 2313051 w. 181 lub 032 2313059 Zapraszamy firmy chemiczne województwa śląskiego do uczestnictwa w programie!

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Oczekiwania

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Oczekiwania firm z grupy MŚP, wyniki ankiety : Który serwis informacyjny jest dla Pani/Pana interesujący? Rozwój technologii chemicznych 54, 5% Ochrona środowiska i odpady 82% Bezpieczeństwo chemiczne 100% Jaką tematykę przede wszystkim powinny obejmować biuletyny Informacji Chemicznej ? światowe trendy rozwoju branży 36% innowacyjne technologie 54, 5% produkty nowej generacji 36% rozwiązania proekologicze 54, 5% zmiany w prawie dotyczące chemikaliów 77% zmiany w prawie dotyczące. ochrony środowiska i odpadów 73% badania naukowe w zakresie chemii i technologii chemicznej 45%

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Dziękuję

Śląskie Centrum Informacji Chemicznej INSTYTUT CHEMII NIEORGANICZNEJ ul. Sowińskiego 11 44 -101 GLIWICE Dziękuję za uwagę Zapraszamy do korzystania z naszych usług Zapraszamy na stronę: www. informacjachemiczna. pl