LRF Ungdom 2016 Styrelsen 2016 2016 har vi

  • Slides: 26
Download presentation
LRF Ungdom 2016

LRF Ungdom 2016

Styrelsen 2016

Styrelsen 2016

2016 har vi haft…. . 11 styrelsemöten 29 kommungruppsmöten 20 aktiviteter 7 regionstyrelsemöten

2016 har vi haft…. . 11 styrelsemöten 29 kommungruppsmöten 20 aktiviteter 7 regionstyrelsemöten

Medlemmar 2016 Idag har vi 706 medlemmar I år har vi fått 55 nya

Medlemmar 2016 Idag har vi 706 medlemmar I år har vi fått 55 nya medlemmar t o m 9 november

Ordförandekonferens Per och Emma deltog och temat var ” tag budskapet till nästa nivå”

Ordförandekonferens Per och Emma deltog och temat var ” tag budskapet till nästa nivå”

Kooperativ konferens Peter deltog.

Kooperativ konferens Peter deltog.

Sydkonferens, Alvesta Emma, Sofia och Peter. Förberedelser infor stämman och studiebesök på biogasanläggning

Sydkonferens, Alvesta Emma, Sofia och Peter. Förberedelser infor stämman och studiebesök på biogasanläggning

Sofia sågar forskare

Sofia sågar forskare

Riksstämma Emma, Sofia och Peter. Tema Jordbruket och Klimatet

Riksstämma Emma, Sofia och Peter. Tema Jordbruket och Klimatet

Regionstämma

Regionstämma

Vårens lantbruksbild Andreas Johansson och Ina Bergdahl vann

Vårens lantbruksbild Andreas Johansson och Ina Bergdahl vann

Information för åttondeklassare om lantbruk, Apelskolan och Söderskolan.

Information för åttondeklassare om lantbruk, Apelskolan och Söderskolan.

”Stoppa tjuven” Stöldträff med Varbergs kommungrupp Himle bygdegård, 110 personer. Om hur du stöldsäkrar

”Stoppa tjuven” Stöldträff med Varbergs kommungrupp Himle bygdegård, 110 personer. Om hur du stöldsäkrar din gård.

Studiebesök Södra Cell Värö. Medverkade gjorde även LRF U - Jönköping

Studiebesök Södra Cell Värö. Medverkade gjorde även LRF U - Jönköping

Studiebesök norra Halland Nöt och växtodling, tillsammans med rådgivare från Växa

Studiebesök norra Halland Nöt och växtodling, tillsammans med rådgivare från Växa

Varbergs energi - Solceller Insändare i HN Medverkade i SVT Träffade Varbergs Energi

Varbergs energi - Solceller Insändare i HN Medverkade i SVT Träffade Varbergs Energi

Riksstämma – Sånga Säby Stämmogenomgång – Linda Hedström Riksstämma. Linda medverkar

Riksstämma – Sånga Säby Stämmogenomgång – Linda Hedström Riksstämma. Linda medverkar

Premieelevsstipendieutdelning Munkagård Delades ut till Elin Göransson

Premieelevsstipendieutdelning Munkagård Delades ut till Elin Göransson

Möte förtroendevalda Agrocenter, dag förtroendevalda

Möte förtroendevalda Agrocenter, dag förtroendevalda

Information på Munkagårdsgymnasiet Pratade med elever på skog och lantbruk i årskurs 1.

Information på Munkagårdsgymnasiet Pratade med elever på skog och lantbruk i årskurs 1.

Styckningskurs På Thuressons Gårdsbutik tillsammans med Magnus Nilsson

Styckningskurs På Thuressons Gårdsbutik tillsammans med Magnus Nilsson

Emma representerar Sverige i CEJA

Emma representerar Sverige i CEJA

Resa Holland 30 deltagare, studiebesök på utsädesföretag, Dairy campus och mjölkföretag.

Resa Holland 30 deltagare, studiebesök på utsädesföretag, Dairy campus och mjölkföretag.

Buggkurs

Buggkurs

Ostkampanj

Ostkampanj