Lr dig vva Hej p dig som vill

  • Slides: 6
Download presentation
Lär dig väva! Hej på dig som vill börja väva! För att förstå hur

Lär dig väva! Hej på dig som vill börja väva! För att förstå hur de olika momenten i vävningen hänger ihop, bör du först och främst känna till vävstolens delar. Här hittar du också information om hur du sätter upp en väv dvs. revar en ränning, bommar på, solvar, skedar och knyter upp trampor. Du får också tips om själva vävningen och om hur du klipper ner din färdiga väv. http: //www. vavsked. se/

Vävstolens delar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Vävstolens delar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. Sidostycken 2. Fotbräde 3. Trampslå med ställning för tramporna 4. Ramar för topplattorna 5. Bröstbom 6. Knäbom 7. Sträckbom 8. Tygbom 9. Garnbom 10. Slagbom 11. Topplattor 12. Skaftkäppar 13. Sidolattor 14. Trampor 15. Kil 16. Bänk 17. Vävsked 18. Bomtyg för garnbommen+bomkäpp 19. Bomtyg för tygbommen+bomkäpp Leinonen, V. (1982). Vävboken. Idéer, teknik, mönster, modeller.

Måttråd till revning • Mät upp en måttråd som är lika lång som din

Måttråd till revning • Mät upp en måttråd som är lika lång som din ränning ska bli + 10 cm. Knyt fast den ena änden om pinnarna nere på tvärslån, snurra revstaken runt och led tråden spiralformigt uppåt. • När tråden tar slut, knyt fast änden i den övre tvärslån. Denna tråd är riktmärke för hur ränningen ska revas. Leinonen, V. (1982). Vävboken. Idéer, teknik, mönster, modeller.

Revning • Oftast revar man med två trådar, trådarna knyts ihop med en pärlknut

Revning • Oftast revar man med två trådar, trådarna knyts ihop med en pärlknut och träs på nedre tvärslåns vändpinne. Trådarna förs över första skälpinnen och under den. Lundell, andra. L. (1976). Stora vävboken. Västerås: ICA Bokförlag. Vid övre tvärslån

Omknytningar • När du har revat tillräckligt många trådar ska du göra omknytningar längs

Omknytningar • När du har revat tillräckligt många trådar ska du göra omknytningar längs hela ränningen. Dessa görs med stadiga omtag och rosetter som lätt går att lösa upp. • De absolut viktigaste omtagen är vid skälpinnarna, för att bibehålla den korsning som gör det möjligt att se trådarnas turordning. Gör en omknytning, både uppe och nere, genom vardera skälöppningen. • För att lättare kunna hålla ihop trådarna vid nerlänkningen ska du göra omknytningar mellan varje sidostolpe på revstaken. Lundell, L. (1976). Stora vävboken. Västerås: ICA Bokförlag.

~ Nerlänkning • Nerlänkningen av ränningen börjar uppe vid skälpinnarna på följande sätt: •

~ Nerlänkning • Nerlänkningen av ränningen börjar uppe vid skälpinnarna på följande sätt: • Lösgör ränningen från de övre skälpinnarna. • För in höger hand genom skälöglan och ta ett grepp om ränningen och dra igenom en ögla. Trä sedan in vänster hand genom öglan du fått, ta tag om ränningen och dra igenom en ny ögla. • Fortsätt så tills du har virkat ner hela ränningen. Cirka en meter från skälet avslutas länkningen och den sista öglan knyts fast i varpen med en tråd. Lundell, L. (1976). Stora vävboken. Västerås: ICA Bokförlag.