Lr dig svenska p distans Vlkomna Lrare Pia

  • Slides: 12
Download presentation
Lär dig svenska på distans! Välkomna! Lärare: Pia Winberg Nielsen 0521 -722132 pia. winbergnielsen@kunskapsforbundet.

Lär dig svenska på distans! Välkomna! Lärare: Pia Winberg Nielsen 0521 -722132 pia. winbergnielsen@kunskapsforbundet. se

www. sfidistansc. wordpress. com

www. sfidistansc. wordpress. com

Hur fungerar sfi på distans? Ø Varje tisdag finns en ny arbetsuppgift och inlämningsuppgift

Hur fungerar sfi på distans? Ø Varje tisdag finns en ny arbetsuppgift och inlämningsuppgift på internetsidan. Ø Arbetsuppgiften gör du först. Ø Sedan ska du göra inlämningsuppgiften. Du ska lämna in inlämningsuppgiften senast måndagen klockan 23. 00 Ø Spara din inlämningsuppgift på din dator och spara den på ditt namn, till exempel: ”Nina. Läsförståelse”. Ø Du mejlar in din inlämningsuppgift till sfidistansc@gmail. com

Uppgifterna tisdagar kommer nya arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du ska göra båda. �DEADLINE: DEADLINE Mejla

Uppgifterna tisdagar kommer nya arbetsuppgifter och inlämningsuppgifter. Du ska göra båda. �DEADLINE: DEADLINE Mejla in inlämningsuppgiften senast måndagen klockan 23. 00. Ny uppgifter �På Inlämning kl. 23. 00 Ny uppgifter

Vad är en arbetsuppgift? Källa: Språ kvägen C Ø En arbetsuppgift är oftast stor

Vad är en arbetsuppgift? Källa: Språ kvägen C Ø En arbetsuppgift är oftast stor och den tar tid att göra. Ø Den har oftast många sidor. Ø Många papper tillsammans = ett häfte. Bilden visar ett arbetshäfte. Ø Du ska göra alla uppgifter för att du ska öva på och lära dig svenska. Ø Är det ord som du inte förstår ska du använda ett lexikon. Ø Du har en vecka på dig att

Vad är en inlämningsuppgift? Ø En inlämningsuppgift ska du lämna in. Ø En inlämningsuppgift

Vad är en inlämningsuppgift? Ø En inlämningsuppgift ska du lämna in. Ø En inlämningsuppgift är alltid kort. Ø Du ska alltid lämna in inlämningsuppgiften på måndagar klockan 23. Ø Läs noga vad det står att du ska gör Ø Det kan stå ”sidan 9 i arbetshäftet” och då ska du titta i arbetsuppgiften sidor. Ø När du är klar med alla uppgifter ska du spara på din dator. Spara den m ditt namn först. Exempel: Nina. Läsförståelse. docx

Problem? Får du problem kan du: �Ringa mig på 0521722132 (Inte SMS: a). �Mejla

Problem? Får du problem kan du: �Ringa mig på 0521722132 (Inte SMS: a). �Mejla mig till pia. winbergnielsen @ kunskapsforbundet. se eller till sfidistansc@gmail. c om �Jag finns oftast i Vänerparken på våning 5 i rum 520.

Avskrivning § § § Om du inte lämnar in inlämningsuppgiften på tre veckor (och

Avskrivning § § § Om du inte lämnar in inlämningsuppgiften på tre veckor (och inte kontaktat mig) får du en varning. Om du inte kontaktar mig då skriver jag av dig från distanskursen. Om du har fuskat/plagierat kommer du först att få en varning och om du gör det en gång till blir du avskriven. Kontakta mig om du blir sjuk eller om du ska på semester. Det måste du!

Förtest och Nationella prov � När jag tycker att du har blivit tillräckligt bra

Förtest och Nationella prov � När jag tycker att du har blivit tillräckligt bra på svenska kommer jag att kontakta dig för då ska du göra ett förtest. � Ett förtest visar om du har bra: Läsförståelse Hörförståelse Skrivning � Klarar du förtestet får du göra ett Nationellt prov. Detta prov visar om du har bra: � Du Läsförståelse Hörförståelse Skrivning Talförmåga (att tala) får då ett slutbetyg på allt som du har gjort under kursen plus resultatet på det Nationella provet. Då är du klar med kursen.

Lärobok? o Du behöver inte någon lärobok när du studerar på distans. o Allt

Lärobok? o Du behöver inte någon lärobok när du studerar på distans. o Allt material kommer att finnas inskannat på internetsidan.

Blanketter och närvaro När? Den siste i varje månad kommer jag att vara i

Blanketter och närvaro När? Den siste i varje månad kommer jag att vara i Vänersborg på förmiddagen (8. 00 -11. 00) och i Trollhättan på eftermiddagen (13. 00 -16. 00). • Var? I Vänersborg finns jag på mitt rum (520) på våning fem. I Trollhättan finns jag på Nils Ericssons gymnasiet i rum G 227 B. • Hur? När du lämnat in alla uppgifter under månaden får du full närvaro. •

Lycka till!

Lycka till!