LONDON TOO MUCH AND TOO MANY OF EVERYTHING

  • Slides: 18
Download presentation
LONDON: TOO MUCH AND TOO MANY OF EVERYTHING

LONDON: TOO MUCH AND TOO MANY OF EVERYTHING

FAMOUS SIGHTS IN LONDON

FAMOUS SIGHTS IN LONDON

Read the text about London. – Preberi besedilo. or Listen to the text about

Read the text about London. – Preberi besedilo. or Listen to the text about London: https: //touchstone. si/ucbeniki/ts 8/131. html and click the orange button.

What is there in London?

What is there in London?

CLASS BOOK page 131, exercise 1 a � Read the text about London again

CLASS BOOK page 131, exercise 1 a � Read the text about London again and fill in the table. TOO MUCH TOO MANY PEOPLE POLLUTION DIRT SIGHTS LIGHTS CARS X BARS NOISE SHOPS X LOTS OF

CLASS BOOK page 131, exercise 1 a � Read the text again and fill

CLASS BOOK page 131, exercise 1 a � Read the text again and fill in the table. TOO MUCH TOO MANY PEOPLE LOTS OF X POLLUTION X DIRT X SIGHTS X LIGHTS X CARS X BARS NOISE SHOPS X X X

Preberi: REMEMBER BOX Pri izražanju količine smo pozorni na ŠTEVNE in NEŠTEVNE samostalnike. Opaziš

Preberi: REMEMBER BOX Pri izražanju količine smo pozorni na ŠTEVNE in NEŠTEVNE samostalnike. Opaziš razliko? ! !

CLASS BOOK page 131, exercise 2 a � Complete the table. – Dopolni razpredelnico.

CLASS BOOK page 131, exercise 2 a � Complete the table. – Dopolni razpredelnico. � 1. Najprej ugotovi, ali je samostalnik ŠTEVEN ali NEŠTEVEN. � 2. Kako izraziš količino? Glej primer za samostalnik ‚books‘. SOME A LOT OF (A) FEW (A) LITTLE MUCH MANY + + + - - + books money water CDs milk sandwic hes free time friends

CLASS BOOK page 131, exercise 2 a SOME A LOT OF (A) FEW (A)

CLASS BOOK page 131, exercise 2 a SOME A LOT OF (A) FEW (A) LITTLE MUCH MANY + + + - - + books + + - money + + - water + + + - - + CDs + + + - - + + milk + sandwiches free time + friends

LONDON: TOO MUCH AND TOO MANY OF EVERYTHING � pollution � dirt – onesnaženost,

LONDON: TOO MUCH AND TOO MANY OF EVERYTHING � pollution � dirt – onesnaženost, onesnaževanje – umazanija � sights – znamenitosti REMEMBER BOX

CLASS BOOK page 132, exercise 3 � Izberi pravilno obliko. � Ne pozabi: najprej

CLASS BOOK page 132, exercise 3 � Izberi pravilno obliko. � Ne pozabi: najprej ugotovi, ali je samostalnik števen ali nešteven. Se še spomniš: SOME – uporabljamo v trdilnih in včasih v vprašalnih povedih (kadar ponujamo ali prosimo) ANY – v nikalnih in vprašalnih povedih

CLASS BOOK page 132, exercise 3 � Let’s check! � 1. many � 2.

CLASS BOOK page 132, exercise 3 � Let’s check! � 1. many � 2. few � 3. any � 4. many � 5. any � 6. many � 7. many � 8. much � 9. a lot of � 10. a lot of

CLASS BOOK page 132, exercise 5: HOW GREEN IS A PLACE YOU LIVE IN?

CLASS BOOK page 132, exercise 5: HOW GREEN IS A PLACE YOU LIVE IN? � How green is the place you live in? – Kako zelen je kraj, kjer ti živiš? � Fill in the table. – Dopolni razpredelnico. � Write 4 sentences in your notebooks. – V zvezek napiši 4 povedi. cycle path – kolesarska pot litter – smeti, odpadki

GRAMMAR TIME OUT: EXPRESSING QUANTITY (page 133) – Read. Preberi.

GRAMMAR TIME OUT: EXPRESSING QUANTITY (page 133) – Read. Preberi.

GRAMMAR TIME OUT: EXPRESSING QUANTITY (page 133) – Read. Preberi. Dobro preberi pravilo. Če

GRAMMAR TIME OUT: EXPRESSING QUANTITY (page 133) – Read. Preberi. Dobro preberi pravilo. Če želiš, lahko tudi prepišeš v zvezek.

Do you have any questions? teja. stepisnik 1@guest. arnes. si erika. gajser@guest. arnes. si

Do you have any questions? teja. stepisnik [email protected] arnes. si erika. [email protected] arnes. si

� Svoje delo poslikaj in pošlji po elektronski pošti. teja. stepisnik 1@guest. arnes. si

� Svoje delo poslikaj in pošlji po elektronski pošti. teja. stepisnik [email protected] arnes. si erika. [email protected] arnes. si