Lokale zorg in balans 18 oktober 15 30

  • Slides: 3
Download presentation
Lokale zorg in balans? ! 18 oktober 15. 30 uur Rotterdam Proberen, leren, balanceren…

Lokale zorg in balans? ! 18 oktober 15. 30 uur Rotterdam Proberen, leren, balanceren…

De formule: inspiratie Inspirerende deelnemers De uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen deelnemers staat

De formule: inspiratie Inspirerende deelnemers De uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen deelnemers staat centraal. Het evenement is bedoeld voor wethouders, bestuurders, directeuren, beleidsmakers en wijkteamleiders, van gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties uit heel het land. Inspirerende invalshoeken en lessen uit de praktijk Wat zijn de dilemma's om op lokaal niveau goede zorg te leveren? Wij delen wat uit ons benchmarkonderzoek naar wijkteams blijkt. U krijgt de laatste wetenschappelijke inzichten te horen en zorgaanbieders schetsen hun praktijkervaring. In twee werkateliers verkennen we de mogelijkheden om samen vorm te geven aan de transformatie. We gaan de slag met het spanningsveld tussen zorg en geld. Daarnaast bekijken we met elkaar hoe de verbinding met de wijk kan worden gemaakt. Welke strategie is nodig en wiens visie werkt? Gaat het om zorg of gaat het om meer? Moeten vooral de partners veranderen, of ligt de bal bij u? Inspirerend culinair Het diner wordt in twee delen geserveerd en afgesloten met een borrel. Zo heeft u ruim de gelegenheid om inspiratie op te doen en te netwerken. Inspirerende omgeving Riant uitzicht over de Maas en de grootste havenstad van Europa. Grenzen vervagen en drempels verdwijnen op de bovenste verdieping van Podium O 950 in Rotterdam. Het programma 18 oktober 15. 30 Ontvangst 16. 00 – 16. 20 Wat we meten en weten – Michel de Visser 16. 20 – 16. 40 Het wijkteam als team – Joris van der Voet 16. 40 - 17. 00 Zorg binnen en zorg buiten de wijk – Jacqueline Bailly en Henk Jan Hangelbroek 17. 00 – 18. 00 Werkatelier 1: Goed of goedkoop? 18. 00 – 18. 30 Culinair netwerken 18. 30 – 19. 30 Werkatelier 2: In de buurt van de wijk… 19. 30 – 20. 00 Culinair netwerken 20. 00 – 20. 30 Inspiratie voor vervolg, leren en proberen – Bram Steijn Locatie Dit evenement vindt plaats op een unieke ontmoetingsplaats aan de Maas: Podium O 950 Oostmaaslaan 950 3063 DM Rotterdam

Drs. Michel de Visser heeft een ruime ervaring in het sociale domein als bestuurder,

Drs. Michel de Visser heeft een ruime ervaring in het sociale domein als bestuurder, toezichthouder en adviseur. De afgelopen jaren hielp hij een groot aantal gemeenten, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen op weg met de decentralisaties. Zijn opdrachten zitten veelal op het gebied van strategie, samenwerking, bedrijfsvoering, sturing, kostenbewustzijn en inkoop. Dr. Joris van der Voet is universitair docent Publiek Management bij het Instituut Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek en onderwijs richten zich op het leiding geven aan organisatieverandering, bezuinigingsmanagement en arbeidsmotivatie in de publieke sector. Drs. Jacqueline Bailly is psychotherapeut/GZ-psycholoog en adjunct directeur zorg Lucertis. Zij is verantwoordelijk voor de inhoud van zorg, vanaf het wijkteam tot en met de specialistische GGZ in de regio Rijnmond. Daarnaast kent zij de praktijk als behandelaar. Mr. Henk Jan Hangelbroek is jurist gezondheidsrecht bij de Parnassiagroep en werkzaam voor de decentralisaties jeugdzorg en Wmo. In de regio’s Noord. Holland, Haaglanden en Rijnmond is hij betrokken bij juridische kwesties op het raakvlak tussen wijkteam en GGZ-zorg. Prof. dr. Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector aan de Erasmus Universiteit. Hij spreekt en publiceert nationaal en internationaal over vraagstukken rondom leiderschap, HRM en motivatie in het publieke domein. Wijkteams hebben zijn bijzondere interesse omdat die onderwerpen daarin samenkomen in de vraag: ‘ Wat maakt nu dat teams goed functioneren? ’. Aanmelden Deelname aan dit evenement kost 125, - euro persoon (excl. btw). Na aanmelding krijgt u van ons een factuur toegestuurd. Aanmeldingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst. Annuleren kan kosteloos tot uiterlijk 6 oktober. Daarna bent u het volledige bedrag verschuldigd. Aanmelden uiterlijk 6 oktober via: [email protected] nl Informatie: Michel de Visser: [email protected] nl - 06 - 81 44 95 40 – www. mdva. nl Samenwerking Michel de Visser, Bram Steijn en Joris van der Voet hebben voorjaar 2016 samen onderzoek gedaan naar het functioneren van wijkteams. Het veldwerk hiervoor van de Erasmus Universiteit is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het A+O fonds Gemeenten.