Logick rovnice Jan Babork Eva Svobodov Dominik Tlupil

  • Slides: 11
Download presentation
Logické rovnice Jan Baborák, Eva Svobodová, Dominik Tělupil Supervizor: Jaromír Kukal

Logické rovnice Jan Baborák, Eva Svobodová, Dominik Tělupil Supervizor: Jaromír Kukal

Cíle § § § Seznámení s problematikou Procvičení Booleovy algebry a Hornova tvaru formule

Cíle § § § Seznámení s problematikou Procvičení Booleovy algebry a Hornova tvaru formule Osvojení převodu logických hádanek na soustavu lineárních nerovnic Řešení logických hádanek Zisk dovedností při práci s Řešitelem v Excelu

Logické rovnice Buď budu hlasovat proti B, nebo budu hlasovat s většinou. B A

Logické rovnice Buď budu hlasovat proti B, nebo budu hlasovat s většinou. B A C Z rovnosti funkcí vytvoříme logické pravidlo ekvivalence těchto funkcí

Báze znalostí v Hornově tvaru Soustava logických rovnic v konjunktivní normální formě (součinu součtů)

Báze znalostí v Hornově tvaru Soustava logických rovnic v konjunktivní normální formě (součinu součtů) Antecedent - příčina Nulový antecedent Konsequent - důsledek Nulový konsequent

Konverze na lineární nerovnice Pravidlo v Hornově tvaru Negaci pravidla využijeme k převodu na

Konverze na lineární nerovnice Pravidlo v Hornově tvaru Negaci pravidla využijeme k převodu na nerovnici

Využití Řešitele § Jeden z nástrojů v Excelu § Výrazně usnadňuje řešení (nejen logických)

Využití Řešitele § Jeden z nástrojů v Excelu § Výrazně usnadňuje řešení (nejen logických) rovnic § Jeho užívání je intuitivní § Toleruje jisté nepřesnosti ze strany uživatele

Poctivci a padouši Zadání: Předpokládejme, že každý obyvatel je buď poctivcem, který mluví vždy

Poctivci a padouši Zadání: Předpokládejme, že každý obyvatel je buď poctivcem, který mluví vždy pravdu, nebo padouchem, který vždy lže. Předpokládejme, že máme tři obyvatele ostrova, A, B, C. A a B prohlásí: A: Všichni jsme padouši. B: Právě jeden z nás je padouch. Dá se určit, co je B? Dá se určit, co je C? Řešení soustavy logických rovnic: Výsledek: Aby byly všechny možnosti splněny, A musí být padouch, C musí být poctivec, o B nedokážeme rozhodnout

Pokrývání křížky § Snažíme se pokrýt pole 3× 3 co nejméně deskami ve tvaru

Pokrývání křížky § Snažíme se pokrýt pole 3× 3 co nejméně deskami ve tvaru kříže, desky se mohou překrývat § Zápis pro střed desky v každém bodě § Ve tvaru nerovnice zadáme do Excelu a zjistíme výsledek

Kolik dam ? Klasická úloha : Kolik dam se vejde na šachovnici tak, aby

Kolik dam ? Klasická úloha : Kolik dam se vejde na šachovnici tak, aby se vzájemně neohrožovaly ? § Řešení „ručně“ § Řešení pomocí Excelu Sestavení obecné podmínky Převedení do Hornova tvaru Převedení na lineární nerovnici Zadání požadavků do Řešitele

Shrnutí Logickými rovnicemi je možné řešit mnohé logické úlohy a hádanky, například Sudoku §

Shrnutí Logickými rovnicemi je možné řešit mnohé logické úlohy a hádanky, například Sudoku § Je nutné věnovat pozornost správnému přepisu zadání do rovnic § Logické rovnice jsou jednoduše řešitelné za pomoci výpočetní techniky, například nástroje Řešitel v Excelu §

Děkujeme za pozornost

Děkujeme za pozornost