Lne rastliny a huby Typick rastliny lk a

  • Slides: 23
Download presentation
Lúčne rastliny a huby

Lúčne rastliny a huby

 • Typické rastliny lúk a pasienkov sú lúčne byliny a trávy. • Tvoria

• Typické rastliny lúk a pasienkov sú lúčne byliny a trávy. • Tvoria trsy, ktoré vytvárajú trávnaté porasty • Väčšinou sú to trváce rastliny – žijú niekoľko rokov • Na lúkach rastú rastliny v určitých vrstvách – etážach:

Lúčne trávy

Lúčne trávy

Lúčne trávy lipnica reznačka timotejka

Lúčne trávy lipnica reznačka timotejka

Rozdiely: Reznačka Timotejka Lipnica

Rozdiely: Reznačka Timotejka Lipnica

Lúčne byliny • mokré lúky: kukučka, iskerník, nezábudka, záružlie • suché lúky: margaréta, zvonček,

Lúčne byliny • mokré lúky: kukučka, iskerník, nezábudka, záružlie • suché lúky: margaréta, zvonček, rebríček, šalvia, pakost • liečivé rastliny: dúška materina, rumanček, rebríček obyčajný

 • chránené rastliny: vstavačovec májový, hlaváčik jarný

• chránené rastliny: vstavačovec májový, hlaváčik jarný

Iskerník prudký

Iskerník prudký

Zvonček konáristý

Zvonček konáristý

Margaréta biela

Margaréta biela

Kukučka lúčna

Kukučka lúčna

Záružlie močiarne

Záružlie močiarne

Rebríček obyčajný

Rebríček obyčajný

Nezábudka močiarna

Nezábudka močiarna

Pakost lúčny

Pakost lúčny

Rumanček kamilkový

Rumanček kamilkový

Vstavačovec májový Hlaváčik jarný

Vstavačovec májový Hlaváčik jarný

Šalvia lúčna

Šalvia lúčna

Dúška materina

Dúška materina

Lúčne huby • jedlé huby: pečiarka poľná, bedľa vysoká, tanečnica poľná

Lúčne huby • jedlé huby: pečiarka poľná, bedľa vysoká, tanečnica poľná

Bedľa vysoká Tanečnica poľná

Bedľa vysoká Tanečnica poľná

Pečiarka poľná Muchotrávka zelená Mýli sa s muchotrávkou zelenou Smrteľne jedovatá, na hlúbiku má

Pečiarka poľná Muchotrávka zelená Mýli sa s muchotrávkou zelenou Smrteľne jedovatá, na hlúbiku má pošvu pošva

Poznámky: LÚČNE RASTLINY A HUBY TRÁVY – trváce rastliny, majú zväzkovitý koreň, dutú stonku

Poznámky: LÚČNE RASTLINY A HUBY TRÁVY – trváce rastliny, majú zväzkovitý koreň, dutú stonku s kolienkami (uzlami) – steblo, súkvetie je klas, plodom je zrno, vytvárajú trsy. Druhy: lipnica, kostrava, reznačka, timotejka, mätonoh, psiarka BYLINY Mokré lúky – kukučka , iskerník, nezábudka, záružlie, jesienka. Suché lúky – margaréta, zvonček, rebríček, šalvia, pakost Liečivé rastliny – dúška materina, rumanček, rebríček – farmaceutický priemysel Chránené byliny – hlaváčik jarný, vstavačovec májový HUBY - pečiarka poľná, bedľa vysoká, tanečnica poľná Nakresliť: LÚČNE ETÁŽE (VRSTVY) vrstva stebiel a bylín vrstva vysokých tráv vrstva nízkych tráv a trso koreňová vrstva