Llicncies mtriques Sinalefa pronncia unificada de dues vocals

  • Slides: 19
Download presentation

Llicències mètriques • Sinalefa: pronúncia unificada de dues vocals sense que cap de les

Llicències mètriques • Sinalefa: pronúncia unificada de dues vocals sense que cap de les dues s’elideixi (segueix la norma de la diftongació catalana). • Elisió: pronúncia de DUES SÍL·LABES d’un sol cop. Tru/ca'm/ si un/ di/a/ perds/ un/ vol/ 8 a i/ l'ae/ro/port/ és/ fred/ i/ mort. / 8 b Tru/ca'm/ si al/gú/ que es/ti/mes/ mor/ 8 b o/ si el/ mo/tor/ del/ co/txe/ no et/ res/pon. / 10 a

Cesura • • Versos d’art MAJOR Divisió dels versos en dos HEMISTIQUIS Còmput sil·làbic:

Cesura • • Versos d’art MAJOR Divisió dels versos en dos HEMISTIQUIS Còmput sil·làbic: hemistiquis independents Mateixa localització en tots els versos Joan Alcover, Cap al tard

Encavallament En un vers, desacord entre la unitat sintàctica i la unitat mètrica produït

Encavallament En un vers, desacord entre la unitat sintàctica i la unitat mètrica produït quan aquella excedeix els límits del vers i continua en el següent o següents. Finalitat: l’autor pot destacar una part important del seu missatge. ABRUPTES o SUAUS. Exemple: Avui ha fet un dia gris, habituals diades de setembre s’han endut tots els últims colors de les vacances. Salvador Oliva

Estrofisme • COBLA 8 decasíl·labs amb cesura masculina en la 4 a síl·laba •

Estrofisme • COBLA 8 decasíl·labs amb cesura masculina en la 4 a síl·laba • NOVES RIMADES 4 decasíl·labs • QUARTET successió d’octosíl·labs amb cesura a la 4 a síl·laba que separa el vers en dos hemistiquis apariats. • CODOLADA successió d’octosíl·labs apariats …

Assonant (parcial) Consonant (total) Únicament coincideixen els sons vocàlics RIMA Identitat fònica de l’última

Assonant (parcial) Consonant (total) Únicament coincideixen els sons vocàlics RIMA Identitat fònica de l’última vocal tònica de cada vers

 (2) • Rima masculina Vs Rima femenina • Rima versos art menor (minúscula)

(2) • Rima masculina Vs Rima femenina • Rima versos art menor (minúscula) Vs art major (majúscula) • Rimes encadenades (ex. ABAB…) Vs rimes creuades (ex. ABBA…) • Versos apariats (aabbcc…), monorimes (aaaa…) • Versos ESPARSOS Versos sense rima

Ritme • B. S del text com en les pel·lícules, serveix als autors per

Ritme • B. S del text com en les pel·lícules, serveix als autors per transmetre sensacions i emocions concretes. • En poesia, l’accent d’intensitat és el recurs més recurrent pel que fa al ritme. [Pàg 201] - EXEMPLE

Nit trista de Sant Joan, Marta Pessarrodona No vam saltar ni l’última foguera. Nit

Nit trista de Sant Joan, Marta Pessarrodona No vam saltar ni l’última foguera. Nit sense sorolls ni xiuxiueig de brases. Nit de somnífer, letífera remor. (¿Quant de temps ha calgut Per saber cobejar el corb -aquest literari animalot de color d’ala de mosca? ) Nit per no viure-la: dolor adéu, adéu amor. Ho havíem cremat ja tot.

Vam repetir aquell viatge. . . Josep Pedrals (Els nens eutròfics). Vam repetir aquell

Vam repetir aquell viatge. . . Josep Pedrals (Els nens eutròfics). Vam repetir aquell viatge, vam repetir l’entrada al món recordable, l’entrada al món que va ser ahir com la vida, que va ser ahir i avui es fon, buit i estèril; i avui es fon com un misteri que escapa, com un misteri que està en el somni, perdut, que està en el somni prò no és eteri, és terrestre; prò no és eteri: és com un zombi naïf, és com un zombi d’un nen petit. Les joguines d’un nen petit abandonades intactes i abandonades al meu cervell, que té ganes, el meu cervell, de llançar un crit, prò sense eco; de llançar un crit amb so d’onades que acaben, amb so d’onades d’un mar molt vell que ja no humiteja la pell.

Anàlisi mètric 1. Còmput sil·làbic Tipus de vers Dodecasíl·lab (12 síl·labes) NO cesura, NO

Anàlisi mètric 1. Còmput sil·làbic Tipus de vers Dodecasíl·lab (12 síl·labes) NO cesura, NO alexandrins (6+6)

Anàlisi mètric (2) 2. Rima (fonètica) Consonant: ABABC’D’EF’G. Excepció: vv. de rima D (vv.

Anàlisi mètric (2) 2. Rima (fonètica) Consonant: ABABC’D’EF’G. Excepció: vv. de rima D (vv. 6 i 8). (No són assonants totals perquè són gairebé homofònics) Rima (accentual) Combina masculina (8 vv. ) i femenina (6 vv. ) [Versos femenins assenyalats amb apòstrof]

Anàlisi mètric (3) 3. Composició Estrofisme: 2 quartets i 2 tercets Tipus de composició:

Anàlisi mètric (3) 3. Composició Estrofisme: 2 quartets i 2 tercets Tipus de composició: SONET format per quatre rimes encadenades: ABAB, C’D’; i dos tercets de tres rimes dissolutes: EF’G, EF’G

Anàlisi mètric (4) 4. Recursos: • Estructura paral·lelística • Encavallaments: Abruptes (primers versos) Suaus

Anàlisi mètric (4) 4. Recursos: • Estructura paral·lelística • Encavallaments: Abruptes (primers versos) Suaus (darrers versos)

Anàlisi mètric (5) • Darrer vers (epifonema – PETRARCA): trenca l’estructura i la tònica

Anàlisi mètric (5) • Darrer vers (epifonema – PETRARCA): trenca l’estructura i la tònica general del poema per tal de funcionar com a conclusió i tancament, com a punt i final del poema. “[…]d’un mar molt vell que ja no humiteja la pell”

ON ÉS LA GENIALITAT DEL POEMA? ? ?

ON ÉS LA GENIALITAT DEL POEMA? ? ?

EN LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE EL I LA : L’AUTOR ESGOTA TOTES LES POSSIBILITATS QUE

EN LA CORRESPONDÈNCIA ENTRE EL I LA : L’AUTOR ESGOTA TOTES LES POSSIBILITATS QUE LA MÈTRICA LI PROPORCIONA PER TAL DE TRANSMETRE LA SENSACIÓ DE VERTIGEN CONSTANT.