LLG rendszerek sszehasonlt elemzse A dn plyatancsad rendszer

  • Slides: 28
Download presentation
LLG rendszerek összehasonlító elemzése - A dán pályatanácsadó rendszer a 2003 -as reformok után

LLG rendszerek összehasonlító elemzése - A dán pályatanácsadó rendszer a 2003 -as reformok után / - Az új-zélandi rendszer az OECD országtanulmány utáni fejlesztések tükrében Kis szigetországi tapasztalatok és fejlesztése a 2000 -es években Borbély-Pecze Tibor Bors Ph. D. jelölt

A pályatanácsadás rendszere Dániában

A pályatanácsadás rendszere Dániában

A dán ifjúsági tanácsadó rendszer reformja (2003) 2004 -ben két szinten alakultak új pályatanácsadó

A dán ifjúsági tanácsadó rendszer reformja (2003) 2004 -ben két szinten alakultak új pályatanácsadó központok: § 45 ifjúsági tanácsadó központ alakult (a közoktatás befejezése és a munkaerő-piaci kilépés összekötésére) Koppenhágában (1 milliós város a vonzáskörzetekkel együtt) 80 -100 fős a központ, a kisebb régiókban 20 -30 fősek az irodák. Országosan a 45 centrumban cca. 2000 kiképzett tanácsadó dolgozik az oktatásügyben. § A második elem a regionális pályatanácsadó központok ebből 7 db van az országban, amelyek csak a felsőoktatási belépéssel foglalkoznak. 130 pályatanácsadó foglalkozik a fiatalokkal ezekben az irodákban.

§ 9 évfolyamos a közoktatás a 10 osztály már önkéntes, felzárkóztató egyben pályaorientációs évfolyam.

§ 9 évfolyamos a közoktatás a 10 osztály már önkéntes, felzárkóztató egyben pályaorientációs évfolyam. Itt működik a 45 intézmény és a 12. évfolyam után a felsőoktatási bemenetet támogatja a 7 intézet. § A közoktatásban a 3. 6. és 9. évfolyamokon kell felállítani tanulónként a fejlesztési célokat. A három évfolyamon mérik is a tanulók kompetenciáit és ki kell tölteniük pl. az érdeklődés kérdőíveket és saját célokat kell megfogalmazniuk. Tehát egyszerre mérik a tanulók kompetenciáit és támogatják, hogy a közoktatás végére kész karrier portfóliójuk alakuljon ki a középfokú oktatásra nézve § Az ifjúsági centrumok személyzete garanciát jelent arra, hogy a tanárok el is végzik ezt a fejlesztő munkát, ill. ott vannak a térségben és segítik a munkát. A dán NAT-ban megfogalmazott pályaorientációs célok elérésére nincsen megfelelő elem a tanárképzésben, leginkább az ifjúsági tanácsadó központok támogatják eszközökkel, módszerekkel a tanárokat

A közoktatási tanterv is magában foglalja az életpálya-építési kompetenciák oktatását § (oktatás- szakképzés és

A közoktatási tanterv is magában foglalja az életpálya-építési kompetenciák oktatását § (oktatás- szakképzés és munkaerőpiac néven fut ez a tárgy a közoktatásban). Három választható terület van a közoktatásban, ezek az alábbiak: § 1. felnőtt életre nevelés (szexualitás), § 2. közlekedési ismeretek (KRESZ) - biciklire is! § 3. pályaorientáció - oktatás- szakképzés és munkaerőpiac § 3. a A dán NAT alapján a három elem: § - személyes választásom (önismeret) § - a szakképzés világa - mi lehetek? § - munkaerő-piaci ismeretek - a felnőtt életem, a munkavállalás és szakképzés kapcsolódása

Az ifjúsági oktatási rendszer és a pályaorientációs szolgáltatások

Az ifjúsági oktatási rendszer és a pályaorientációs szolgáltatások

A dán ifjúsági pályatanácsadó irodák körzetei (közoktatás)

A dán ifjúsági pályatanácsadó irodák körzetei (közoktatás)

A felsőoktatási belépést előkészítő 7 régiós tanácsadó központ elhelyezkedése (Dánia)

A felsőoktatási belépést előkészítő 7 régiós tanácsadó központ elhelyezkedése (Dánia)

A dán oktatásügy négy pályaorientációs célja § § § professzionalizálni a pályatanácsadást, a tanulás

A dán oktatásügy négy pályaorientációs célja § § § professzionalizálni a pályatanácsadást, a tanulás és munka közötti átmenet támogatása (a szakadék áthidalása!) támogatni a közoktatás és a szakképzés közötti átmenetet (a szakadék áthidalása[1]!) - az iskolai lemorzsolódás csökkentése a pályatanácsadás kiemelése az egyes intézmények, szektorok zárt világából (beiskolázási harcok) – egyes érdekektől független pálya-tanácsadási rendszer kialakítása [1] Ld. OECD-EU (2004) Bridging the gap

Ifjúsági pályaorientációs és képzési portál A portál belépési csatornái: § - 6 -10. osztályok

Ifjúsági pályaorientációs és képzési portál A portál belépési csatornái: § - 6 -10. osztályok (közoktatás) § - középiskola választó § - felnőttképzés A jobcompass és a jobmappen segítségével a látogató megnézheti az egyes tanulmányi ágazatok összefüggéseit. Amennyiben a fiatalok kitöltötték on-line a saját szakképzési tanulmányi tervüket, azt meg kell tartaniuk és az egyes intézményi szintektől függetlenül számon is kérik rajtuk a későbbiekben. A Jobcity segítségével meg lehet tekinteni az egyes foglalkozásokat a munkahelybe ágyazva. Valójában virtuális üzemlátogatásokat lehet tenni. 500 ezer EUR volt minden egyes ilyen szakterület kialakítása.

Felnőtteknek szóló pályatanácsadó / LLL tanácsadó rendszer kialakítása Dániában § A rendszer pilot jelleggel

Felnőtteknek szóló pályatanácsadó / LLL tanácsadó rendszer kialakítása Dániában § A rendszer pilot jelleggel működik 2009 végégi nem túl sikeres § Felállítottak egy nemzeti értékelő központot is ennek eredményeként 22 felnőtt pályatanácsadó – LLL központ jött létre. A 22 központra 2 év alatt 14 millió EUR (100 millió DKK) fordítottak.

Pályatanácsadók képzése Dániában § § § Alapszakos (BA) specializáció 60 ECTS MA 2 éves

Pályatanácsadók képzése Dániában § § § Alapszakos (BA) specializáció 60 ECTS MA 2 éves (levelező képzés munka mellett) Phd A 2003 -as reform óta legalább a 60 kredites továbbképzéssel és 2 év szakmai gyakorlattal kell rendelkezni vagy MA szerezni tanácsadásból, akinek nincsen ilyen nem dolgozhat tanácsadóként 2010. júniusától. A rendszer fejlesztésének fő politikai indoka, hogy a dán kormány célja a 95%-os középfokú végzettségi szint elérése 2010 -re meghaladva ezzel az E+T 2010 céljait. Valamint, hogy a fiatalok legalább 50%-a kerüljön be a felsőoktatásba és végezze is el.

Alapszak (60 ECTS) modulok 3 compulsory Modules Guidance and The Guidance Practitioner (9 ECTS)

Alapszak (60 ECTS) modulok 3 compulsory Modules Guidance and The Guidance Practitioner (9 ECTS) Guidance and The Individual (9 ECTS) Guidance and The Society (9 ECTS) 2 Modules of own Choice, ex: Career Choice and Choice Processes (9 ECTS) Adult Guidance (9 ECTS) Final Diploma Paper (15 ECTS)

A pályatanácsadás rendszere Új. Zélandon

A pályatanácsadás rendszere Új. Zélandon

Career Services Új-Zélandon az OECD országjelentés után indult ez az integrált szervezet fejlesztése. 7,

Career Services Új-Zélandon az OECD országjelentés után indult ez az integrált szervezet fejlesztése. 7, 5 millió EUR fejlesztést hajtottak végre 2006 és 2009 között. Országosan 130 fős a szervezet főként a fiatalokra koncentrál, de elérhető a felnőttek számára is. A kormány elvárása szerint a szolgáltat ellátja tananyagokkal és szóróanyagokkal a fiatalokat és szülőket valamint az iskolákat. E mellett call és web centert működtet, valamint országosan 10 db 5 -10 fős irodát. 2009 októberében 3000 hívást fogadtak és 500 emailt, (career advise) a hívások nagy átlagosan 2 percig tartottak e mellett 38 legalább 20 perces pályatanácsadás (guidance) is lezajlott az ingyenes zöld számon keresztül

A foglalkozások bemutatására az ISCO Ausztráliával közös új-zélandi változatát használják. A 400 - 450

A foglalkozások bemutatására az ISCO Ausztráliával közös új-zélandi változatát használják. A 400 - 450 tétel karbantartását a szolgálaton belüli 10 fős stáb végzi interjús módszerrel. Kétévente felülvizsgálnak minden leírást. A foglalkozások bemutatása személyes történeteken keresztül kap megerősítést. Elérhető a CV 4 me funkció, amely egy önéletrajz készítő varázsló. A szervezet honlapját 2008 -ban 2. 2. millióan nézték meg. Elérhető a my career funkció az egyes keresések eltárolhatóak. Fejlesztés alatt áll a magyarhoz hasonló TVK – tanácsadók virtuális közössége funkció is.

Az iskolai karrier tanácsadás jelentősen fejlődött a 2000 -es években, a cca. 300 iskolában

Az iskolai karrier tanácsadás jelentősen fejlődött a 2000 -es években, a cca. 300 iskolában összességében 1600 tanácsadó dolgozik osztott munkakörben (tanár/tanácsadó, iskolai adminisztrátor/tanácsadó) jellemzően heti 10 -20 órát fordítanak csoportos tanácsadásra, egyéni tanácsadást (career counselling) általában nem végeznek, de előfordul az egyéni pályainformáció nyújtás (career advising). A kormány célja, hogy a meglévő iskolai eszközök (RG újzélandi változat, és saját fejlesztések) a Career Services (CS) által fejlesztett eszközök legyenek elérhetőek az iskolákban, ezért fejlesztik a CS honlapján a karrier tanácsadók honlap részt. A maorik integrált oktatása ma már alapvető, 1969 -ig külön iskolákban tanították őket.

Az új-zélandi iskolákban a legutóbbi nemzetközi karrier konferencia (2002) óta lényeges fejlesztések mentek végbe,

Az új-zélandi iskolákban a legutóbbi nemzetközi karrier konferencia (2002) óta lényeges fejlesztések mentek végbe, a fenntarthatóság azonban ma is kérdés. Az életpálya-építési kompetenciákat három pedagógiai- pszichológiai fejlesztési feladatra fűzik fel. Ezek az alábbiak: – a tanuló öntudatának fejlesztése – a lehetőségek megismerése (felnőttek világa, munkaerőpiac, képzés) – döntéshozatali és megvalósítási kompetencia kialakítása.

A serdülők pályaválasztási döntéseit befolyásoló tényezők rendszerű megközelítése Politikai rendszer Történelmi tényezők Öntudatosság fejlesztése

A serdülők pályaválasztási döntéseit befolyásoló tényezők rendszerű megközelítése Politikai rendszer Történelmi tényezők Öntudatosság fejlesztése kortársak tás fel ső ok ta Aktív résztvevő adók Egész életen át tanuló Szocio-kulturalis tényezők Lehetőségek megismerése ég iskola Földrajzi tényezők ss tanuló emberi kapcsolatokkal rendelkező munka zö m munkaerőpiac Döntéshozatal és megvalósítás magabiztos kö ia d é Oktatási/ képzési lehetőségek M. L. Mc. Mahon (1992) Australian Journal of Career Development

A fejlesztési területeket a 12 évfolyamra lebontva tárgyalja az új-zélandi oktatáspolitika § § §

A fejlesztési területeket a 12 évfolyamra lebontva tárgyalja az új-zélandi oktatáspolitika § § § 1 -6 évfolyam A tanulók fedezzék fel saját helyzetüket majd ezt terjesszék ki az őket körülvevő közösségre. Tanuljanak meg döntést hozni és a döntéseik után megvalósítani a feladatokat. 7 -8 évfolyam A tanulók értség meg az egészén életen át tartó tanulás szerepét, a munkaerőpiac főbb jellegzetességeit, tanulják meg összekötni a saját tanulmányukat a munka, a további szakképzés világaival. A tantermi tanulmányok mellett ebben a korban már az iskolán kívüli tevékenységek is egyre fontosabbak. 9 -10 évfolyam A tanulók érdeklődésükre építve saját tervet alakítanak ki, amely a személyes döntések és lehetőségek mélyebb megértésére alapul. 11 évfolyam A tanulók személyes érdeklődésüket és képességeiket ismerve olyan iskolai és azon kívüli tevékenységeket szerveznek / végeznek, amelyek megegyeznek a pályaválasztásukkal. 12 -13 évfolyam A tanulók önállóan képesek megvalósítani választásaikat. A Gateway kormányzati program elérhető minden középiskolában, lényege a továbbtanulási / munkaerő-piaci tervek előkészítése a közoktatás befejezése előtt.

Dániában és Új-Zélandon is általános a Real Game életpálya-építési kompetencia terület fejlesztését célzó oktatási

Dániában és Új-Zélandon is általános a Real Game életpálya-építési kompetencia terület fejlesztését célzó oktatási programcsomag használata

Összegzés § Az életpálya-tanácsadás (LLG) rendszerének kialakítása komoly kihívást jelent még mindig inkább csak

Összegzés § Az életpálya-tanácsadás (LLG) rendszerének kialakítása komoly kihívást jelent még mindig inkább csak a fiatalokra koncentrálnak (ez főleg Dániára igaz) § A LLG tanácsadók képzése az egyik legnagyobb kihívás § Az LLG eszközök kialakítása mindkét országban folyamatban van § A szektorok közötti szakmai átjárhatóság megteremtése és a szakemberek informálása az egyik kulcsszempont § a tanácskérő egész életútján használható karrier portfólió kialakítása és üzemeltetése most indult el § A társadalmi alrendszerek és szakpolitikák (tárcák, intézményi szereplők) kooperációja nagy feladat (ezért egyszerre kell fejleszteni 1. a gyakorló szakemberek 2. intézményi menedzsment 3. fenntartók szintjein)

Irodalom (Dánia) § § § http: //en. ciriusonline. dk/ http: //www. kvuc. dk/ http:

Irodalom (Dánia) § § § http: //en. ciriusonline. dk/ http: //www. kvuc. dk/ http: //www. ucc. dk/omucc/english/ www. ug. dk http: //www. dpu. dk/site. aspx? p=5290&init=p epl

Irodalom (Új-Zéland) § Watts, Tony (2007) Career Services A review in a international perspective

Irodalom (Új-Zéland) § Watts, Tony (2007) Career Services A review in a international perspective http: //www. iccdpp. org/Portals/1/NZ%20 Career%20 Service %20 External%20 Review 07. pdf § CS (NZ) http: //www. careers. govt. nz/ § Annual Report 2009 Ministry of Education New Zealand Government § Australian Career Practitioner vol. 20 issue 3 Spring 2009 CDAA § Career Education and Guidance in New Zealand, Ministry of Education New Zealand Government 2009