llatversenyek s rendezvnyek Dr Szendrei Gbor megyei szakllatorvos

  • Slides: 19
Download presentation
Állatversenyek és rendezvények Dr. Szendrei Gábor megyei szakállatorvos Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági

Állatversenyek és rendezvények Dr. Szendrei Gábor megyei szakállatorvos Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály *

A jogszabály a munkatársunk

A jogszabály a munkatársunk

I. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése • jegyző által kiadott vásárüzemeltetési engedély • járási

I. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás tartásának engedélyezése • jegyző által kiadott vásárüzemeltetési engedély • járási főállatorvos engedélyében meghatározott helyen és időben az illetékes megyei hatóság* szakhatósági hozzájárulásával • Kivétel: húsvéti, karácsonyi, szilveszteri és évente 1 x az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység, amire a kereskedelmi tevékenységek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Ki jogosult az eljárásra? Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület

Ki jogosult az eljárásra? Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület

Milyen adatokat kell megadni? • fenntartó neve, címe (e-mail) • vállalkozó nyilvántartásba vételi száma

Milyen adatokat kell megadni? • fenntartó neve, címe (e-mail) • vállalkozó nyilvántartásba vételi száma / cégjegyzékszáma • üzemeltető neve, címe (e-mail) • vásár elnevezése, (szak)jellege • vásár címe, helyrajzi száma • vásár számára kijelölt terület, alapterület • területhasználatának jogcíme (pl. saját tulajdon, bérlet) • időpontja, időtartama, napi / heti nyitvatartási ideje • bemutatásra / forgalmazásra kerülő állatok tételes felsorolása faj és egyedszám szerint • élelmiszer, termény, takarmány, élő állat, állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén nyilatkozat, hogy az illetékes állategészségügyi, növény- és talajvédelmi hatóság részére ingyenes helyiséghasználatot biztosít

Milyen iratok szükségesek? • méretarányos helyszínrajz: üzletek, árusítóhelyek, egyéb létesítmények (pl. raktár és iroda)

Milyen iratok szükségesek? • méretarányos helyszínrajz: üzletek, árusítóhelyek, egyéb létesítmények (pl. raktár és iroda) szám szerinti meghatározásával és az útvonalak (vevőforgalmi, árubeszállítási, feltöltési) kijelölésével • jogcímre vonatkozó igazoló okirat: tulajdoni lap kivételével, haszonélvezetnél a haszonélvező, illetve közös tulajdonnál a tulajdonostárs hozzájárulása • vásár működésének rendje • biztonsági terv (baleset, elemi csapás, közveszély, rendbontás esetére kiürítési terv) • eljárási illeték megfizetésének igazolása

Jogszabályi háttér • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet

Jogszabályi háttér • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 1. számú melléklet 61. § (1) bekezdés, 63. § és 7. számú függelék • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13. ) Korm. rendelet 1 -2. §, 4. § (2 -8) bekezdés, 5. § (2 -3) bekezdés, 6. § (1 -2) bekezdés, 7. §, 8. § (1) bekezdés, 9. § (1 -2) és (5) bekezdés • A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 29. pont, 6/A. § (2) bekezdés, 6/G. § c) pont.

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások / 1: • a vásárteret lehetőleg sík és száraz talajú külterületen úgy kell kijelölni, hogy az a felhajtásra kerülő állatokkal közúton könnyen elérhető legyen • a terület nagyságát úgy kell megállapítani, hogy megfelelő hely legyen a felhajtott állatok és járművek elhelyezésére és a közlekedésre • a vásárteret körül kell keríteni • a bejárato(ka)t úgy kell kialakítani, hogy azon egyidejűleg csak egy jármű vagy egymás mellett két nagy állat haladhasson át • a bejáratokhoz vezető utat a bejárat teljes szélességében és kívül-belül 10 -10 m hosszúságban vízálló burkolattal, és • a bejárato(ka)t zárható sorompóval / kapuval kell ellátni • hatósági állatorvost rendeli ki a Hatóság* (pl. marhalevél ellenőrzés) • állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyeletének díja megkezdett óránként 7000 Ft

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások/

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások/ 2: • ha a forgalom jelentős minden állatfaj részére korláttal / kerítéssel elkerített külön helyet kell kialakítani • elkülönítő (állat-egészségügyileg kifogásolt állatok elhelyezésére a vásártéren kívüli, bekerített és elzárható terület) • víznyerő berendezés • rakodórámpa • a felhajtott állatok állatorvosi vizsgálatát / megszemlélését a bebocsátásuk előtt kell elvégezni • vásártérre állatot behajtani csak a vásár megnyitása után szabad • csak annyi állat bocsátható be, hogy egymást, a közlekedést ne veszélyeztessék • állatokat felügyelet nélkül hagyni tilos

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások

41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 7. számú függelék Állatvásárra, állatkiállításra vonatkozó általános előírások / 3: • segéderők(e)t, az adminisztráció elvégzéséhez szükséges feltételeket (fedett, fűthető helyiség, asztal, szék, világítás, kézmosási, fertőtlenítési lehetőség stb. ) és a vásár rendjéről, a vásártér karbantartásáról a vásár tartására jogosult köteles gondoskodni • a vásárteret és az oda vezető utak szomszédos szakaszait legkésőbb a vásárt követő napon meg kell tisztítani • vásárteret a megtisztítás után 10 nap múlva szabad legeltetésre használni (baromfi bármely részen, egypatás állatot csak a kérődző állatok és sertések, kérődző állatot pedig csak az egypatás állatok elhelyezésére használt részen, sertések legeltetése tilos) • zárt épületben tartott állatkiállítás után a helyiségeket megfelelő módon takarítani és fertőtleníteni kell

II. Állatverseny tartásának engedélyezése • állatversenynek minősül: a lóverseny, a lovasverseny, az agárverseny, a

II. Állatverseny tartásának engedélyezése • állatversenynek minősül: a lóverseny, a lovasverseny, az agárverseny, a galambröptető verseny, illetve egyéb állatok engedélyezett versenye. • a rendező köteles annak időpontját és helyét a területileg illetékes Hatóságnak*előzetesen bejelenteni és engedélyt kérni • a Hatóság*által kijelölt hatósági állatorvos ellenőrzi a versenyre érkezett lovak egészségi állapotát, állatorvosi igazolását, ló útlevelét és chip számát • a kirendelt hatósági állatorvosi ellenőrzést a tulajdonos köteles tűrni, illetve elősegíteni • állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyeletének díja megkezdett óránként 7000 Ft • közterület-használati hozzájárulás a jegyzőtől

Ki jogosult az eljárásra? Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület

Ki jogosult az eljárásra? Magyarországon bejegyzett, nyilvántartásba vett cég, egyéni vállalkozó, illetve egyesület

Jogszabályi háttér • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet

Jogszabályi háttér • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28. ) FM rendelet 1. számú melléklet 62. §, 63 -65. §, 195 -196. § és 7. számú függelék • helyi önkormányzati rendelet a közterület-használati hozzájárulásról.

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 1 • többségében OSZTOTT hatáskör: kijelölt állatvédelmi hatóság a

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 1 • többségében OSZTOTT hatáskör: kijelölt állatvédelmi hatóság a megyei kormányhivatal, a járási hivatal, a természet-védelmi hatóság, a jegyző • állatvédelmi bírság: az állatvédelmi hatóság szabja ki • ha az állat továbbélése megszüntethetetlen szenve- déssel jár köteles az állat életének fájdalom nélküli kioltásá- ról gondoskodni (költségeket ÖK állja) • ha az állattartó a magatartása jogsértő és az állat vagy ember egészségét súlyosan veszélyezteti az állat tulajdonosának költségére elrendelheti az állat megfelelő helyre való szállítását • elkobzott állat tulajdonjoga az államra száll. • magánállatorvos veszettségoltási jogkörének korlátozása-feloldása • összevezetéses eboltás helyszínének, idejének megállapítása • járványveszély esetén állategészségügyi korlátozó intézkedés (zárlat) elrendelése

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 2 Többségében OSZTOTT hatáskör: 164/2008. FVM rendelet: 8. §

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 2 Többségében OSZTOTT hatáskör: 164/2008. FVM rendelet: 8. § Róka orális immunizálás • (5) a vakcinázás (kiszórás) kezdetétől számított 21 napig az érintett területeken az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el, és • (6) a vadászati hatóság irányításával jól látható, piros színű, kétnyelvű (magyar és angol / német) plakátokat helyez ki a lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett • (7) a tájékoztató plakátokat a vadászatra jogosult a lakosság tájékoztatása érdekében eljuttatja az érintett önkormányzatokhoz is

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 3 KIZÁRÓLAGOS jegyzői jogkör: • állatvédelmi őrszolgálatot működtethet •

III. Állatvédelmi hatósági ügyek / 3 KIZÁRÓLAGOS jegyzői jogkör: • állatvédelmi őrszolgálatot működtethet • kóbor állatok befogása (15 nap múlva az állam tulajdonába kerül) • gondoskodik az állat tulajdonjogának átruházásáról, és/vagy • végleges elhelyezéséről • az állat életét megengedett módon ki lehet oltani • általa nyilvántartott adatokat az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben kezeli • 3 évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez (ebregiszter)

Jogszabályi háttér • 383/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási

Jogszabályi háttér • 383/2016. (XII. 2. ) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről: IV. Fejezet 2. Az állatvédelmi hatóság kijelölése 5. § és 6. § 5. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kijelölése 13 -26. § • 1998. évi XXVIII. Törvény az állatok védelméről és kíméletéről 42/B. § (1 -2), (4); 43. § (2), 45. § (1), 45/B. § (1), 45/C. §, 48/A. § (1), (3) és (4), 48/C. §, • 244/1998. (XII. 31. ) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról • 164/2008. (XII. 20. ) FVM rendelet a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól • 41/2010. (II. 26. ) Korm. rendelet kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 17/B. § (9 -11) • a

ÁLLATVERSENY KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

ÁLLATVERSENY KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!