liyev ADINA AZRBAYCAN DVLT HKMLR TKMLLDRM NSTTUTUNUN AL

  • Slides: 11
Download presentation
Ə. . Əliyev ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTUNUN “ AİLƏ TƏBABƏTİ” KAFEDRASI. KAFEDRA

Ə. . Əliyev ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTUNUN “ AİLƏ TƏBABƏTİ” KAFEDRASI. KAFEDRA MÜDİRİ MAHMUDOVA S. Y. TƏRTİBATÇI ƏLİYEVA M. K.

AİLƏ HƏKİMİNİN PRAKTİKASINDA GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ.

AİLƏ HƏKİMİNİN PRAKTİKASINDA GÖZ XƏSTƏLİKLƏRİ.

Refraksiyanin anomaliyaları • Gözün optik sistemində işıq şüaları daxil olduqda sınır və torlu qişada

Refraksiyanin anomaliyaları • Gözün optik sistemində işıq şüaları daxil olduqda sınır və torlu qişada fokuslaşdırılır. Müəyyən hallarda pozuntular baş verir. Bunlara refraksiyanın anomaliyalarıametropiyalar-deyilir. ametropiyaların aşagıdakı növləri var:

 • 1. miopiya-yaxından görmə • 2. hipermetropiya-uzaqdan görmə • 3. astiqmatizm Miopiya çox

• 1. miopiya-yaxından görmə • 2. hipermetropiya-uzaqdan görmə • 3. astiqmatizm Miopiya çox vaxt irsən keçir, əsasən gənc yaşlarda (məktəb, institut) gözə fiziki yüklə əlaqədar, gözdə qan dövranının pozulmaları nəticəsində yaranır. Bu halda göz ellipsoid formasını alır. Belə xəstələrə seyrəldici “mənfi” eynəklər yazılır. Müalicə məqsədilə maqnitlazer stimulyası aparılır. Bu yolla “fizioloji massaj” təmin edilir.

 • Hipermetropiya-anadangəlmə olub, gözün quruluşunun xüsusiyyətidir. Bu zaman göz ya qısa olur, ya

• Hipermetropiya-anadangəlmə olub, gözün quruluşunun xüsusiyyətidir. Bu zaman göz ya qısa olur, ya da optikası zəif olur. Belə xəstələrə toplayıcı “müsbət” eynəklər yazılır. Hipermetropiya 20 -30 il gizli keçə bilər və yalnız daha yaşlı dövrdə özünü göstərir. İnsan yaşlaşdıqca büllurun elastikliyi azalır, akkomodasiya zəifləyir və uzaqdan görmə-presbiopiya yaranır. Presbiopiyanın hipermetropiyadan fərqi ondan ibarətdir ki, fizioloji xarakter daşıyır. Belə xəstələrə müsbət eynəklər yazılır.

 • Astiqmatizm-gözün optik quruluşunun xüsusi növüdür. Əsasən qazanılmış olur. Bu zaman buynuz qişanın

• Astiqmatizm-gözün optik quruluşunun xüsusi növüdür. Əsasən qazanılmış olur. Bu zaman buynuz qişanın əyriliyi qeyri-düzgün olur. kliniki olaraq gözlər tez yorulur, yaxın məsafədən oxuduqda gözdə agrı müşahidə olunur.

Qlaukoma • Qlaukoma-gözün agır xəstəliklərindən biri olub, çox vaxt görmənin itirilməsi ilə nəticələnir. Görmə

Qlaukoma • Qlaukoma-gözün agır xəstəliklərindən biri olub, çox vaxt görmənin itirilməsi ilə nəticələnir. Görmə sinirinin atrofiyası və gözdaxili mayenin təbii sirkulyasiyasının pozulması ilə əıəlaqədar olaraq gözdaxili təzyiqin artması nəticəsində əmələ gəlir. Qlaukomanın açıqbucaqlı və daha agır sayılan qapalıbucaqlı formaları ayırd olunur.

Etioloji faktorlar • 1. stress • 2. alkoqol • 3. ürək-damar sistemi xəstəlikləri •

Etioloji faktorlar • 1. stress • 2. alkoqol • 3. ürək-damar sistemi xəstəlikləri • 4. endokrin xəstəliklər • 5. irsi meyillik • 6. gözün digər xəstəliklərinin agırlaşması kimi

Klinika • Periodik və güclü baş agrıları, işıq mənbəyi ətrfında dairələr, görmənin dumanlı olması,

Klinika • Periodik və güclü baş agrıları, işıq mənbəyi ətrfında dairələr, görmənin dumanlı olması, tez-tez eynəyin dəyişməsinə tələbat, görmə sahəsinin daralması. Lakin əksər hallarda qlaukoma simptomsuz keçir.

Müalicə • Müalicəsi cərrahidir. Filtrasiyaedici əməliyyatlardan istifadə olunur.

Müalicə • Müalicəsi cərrahidir. Filtrasiyaedici əməliyyatlardan istifadə olunur.

 • Diqqətinizə görə minnətdaram

• Diqqətinizə görə minnətdaram