Liturgie Opw 244 LB 412 3 Lz Mat

  • Slides: 77
Download presentation
Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Agenda aanstaande week 1/2 zondag 1 september 09: 30 Kerkdienst - ds. J. E. Kramer 14: 00 Kerkdienst - ds T. Nap 15: 00 bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk. nl. Afspraken kunt u doorgeven via [email protected] nl.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Agenda aanstaande week 2/2 zondag 8 september 09: 30 Kerkdienst - ds. J. H. Soepenberg [Heilig Avondmaal] 14: 00 Kerkdienst - dhr F. H. (Folkert) Folkerts Kerkelijk Werker (Assen-West) 15: 00 bloemen bezorgen: Fam. P. Rozema Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk. nl. Afspraken kunt u doorgeven via [email protected] nl.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Jarigen aanstaande week zo 01 -09 Elise Marit v/d Vaart (4) di 03 -09 H. Boerma (52) di 03 -09 C. Schaaij (87) wo 04 -09 S. v/d Vaart (38) zo 08 -09 Geertruida Boerma (22) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het Beam. Team.

De Regiegroep Hereniging GKv-NGK organiseert INFORMATIEAVONDEN voor belangstellenden over de nieuwe kerkorde. Meer informatie

De Regiegroep Hereniging GKv-NGK organiseert INFORMATIEAVONDEN voor belangstellenden over de nieuwe kerkorde. Meer informatie én de concept-kerkorde vindt u op de website: www. onderwegnaar 1 kerk. nl U bent welkom: op 19 september in Assen, op 26 september in Zwijndrecht, of op 10 oktober in Amersfoort.

Welkom! www. sportforothers. com

Welkom! www. sportforothers. com

Kindslaven in Haïti www. sportforothers. com

Kindslaven in Haïti www. sportforothers. com

Restavek ‘Rester avec’ = ‘Verblijven bij’ Een kind dat niet thuis woont, maar als

Restavek ‘Rester avec’ = ‘Verblijven bij’ Een kind dat niet thuis woont, maar als hulp in de huishouding werkt, in omstandigheden van misbruik en geweld. Deze kinderen leven in slavernij. www. sportforothers. com

Sport for Others www. sportforothers. com

Sport for Others www. sportforothers. com

Zelfvertrouwen is weer terug Woord en Daad vindt dat ieder kind ook kind moet

Zelfvertrouwen is weer terug Woord en Daad vindt dat ieder kind ook kind moet kunnen zijn en de kans moet krijgen om naar school te gaan. Samen met de Haïtiaanse organisatie Restaveks Freedom zet Woord en Daad zich in om Restaveks een betere toekomst te geven. Helpt u mee? www. sportforothers. com

Speciale diaconiecollecte (Woord en Daad) d. d. 08 -09 -2019 Ik wil me inzetten

Speciale diaconiecollecte (Woord en Daad) d. d. 08 -09 -2019 Ik wil me inzetten om verandering te brengen in de leefomstandigheden van de kindslaven in Haïti. Dit doe ik door op 21 september 2019 per fiets de Mont Ventoux driemaal te beklimmen. Daarin ben ik en zijn deze kinderen afhankelijk van uw steun! Steunt u mee?

En de lach op hun gezicht is weer terug! Bedankt! www. sportforothers. com

En de lach op hun gezicht is weer terug! Bedankt! www. sportforothers. com

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Welkom Voorganger: ds. T. Nap Organist: br. <naam organist> Beamist: br. P. B. Wagenaar De bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Aanduiding standaardliedbundels: GK (Gereformeerd Kerkboek, © 2017) en LB (Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, © 2013). Mededeling? E-mail [email protected] nl voor vr. 18. 00 uur.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Weektekst

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) GK 165 b — Votum

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Opwekking 244 Welzalig de man, die niet wandelt, in de raad der goddelozen, Die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters, maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft, en diens wet overpeinst, bij dag en bij nacht. Want hij is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op tijd, welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Opwekking 244

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Opwekking 244

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Opwekking 244

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lied 412: 3 Uit: Zingen en bidden in huis en kerk 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Matteüs 7: 13 -20 13 Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. 15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Matteüs 7: 13 -20 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. 19 Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Jeremia 17: 5 -10 5 Dit zegt de HEER: Vervloekt wie op een mens vertrouwt, wie zijn kracht ontleent aan stervelingen, wie zich afkeert van de HEER. 6 Hij is als een struik in een dorre vlakte, hij merkt de komst van de regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn, in een verzilt en verlaten land.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Jeremia 17: 5 -10 7 Gezegend wie op de HEER vertrouwt, wiens toeverlaat de HEER is. 8 Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Jeremia 17: 5 -10 9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? 10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Psalm 1 Psalm (Project)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Psalmen 1 1 Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Psalmen 1 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Lezen Psalmen 1 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Psalm 1 (Sons of Korah)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Preek

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de

Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en

Welzalig de man die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt.

‘Welzalig de mens die…’ 73 12 11 2 3 49 ___ 150 van David

‘Welzalig de mens die…’ 73 12 11 2 3 49 ___ 150 van David van Asaf van de echte zonen van Korach van Heman en Ethan van Salomo en Mozes anoniem

‘Welzalig de mens die…’ Hallelu-jah – Loof de Heer

‘Welzalig de mens die…’ Hallelu-jah – Loof de Heer

‘Welzalig de mens die…’ 1 ‘Geprezen, of: geloofd zij de Heer, de God van

‘Welzalig de mens die…’ 1 ‘Geprezen, of: geloofd zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen, amen’ 2 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. Geprezen zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!’ 3 ‘Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen, amen!’ 4 ‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Laat hele volk antwoorden: amen! Halleluja!’ 5 ‘Al wat adem heeft, loof de Heer!’

‘Welzalig de mens die…’ - boek 1 - boek 2 - boek 3 -

‘Welzalig de mens die…’ - boek 1 - boek 2 - boek 3 - boek 4 - boek 5

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’ - boek 1 - boek 2 - boek 3 -

‘Welzalig de mens die…’ - boek 1 - boek 2 - boek 3 - boek 4 - boek 5

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’ ‘Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van

‘Welzalig de mens die…’ ‘Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in die wet, dag en nacht. ’ ‘wet’ = thora = onderwijzing thora = de vijf boeken van Mozes Naast de vijf boeken uit de thora krijg je vijf gebed- en songboeken

‘Welzalig de mens die…’ rechtvaardigen - kwaadstichters - zondaars - spotters - wettelozen ‘goddelozen’

‘Welzalig de mens die…’ rechtvaardigen - kwaadstichters - zondaars - spotters - wettelozen ‘goddelozen’ wetteloosheid binnen Gods volk

‘Welzalig de mens die…’ Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van

‘Welzalig de mens die…’ Gelukkig de mens die vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’ Genesis 1

‘Welzalig de mens die…’ Genesis 1

‘Welzalig de mens die…’ Maar de wettelozen zijn als het kaf, dat de wind

‘Welzalig de mens die…’ Maar de wettelozen zijn als het kaf, dat de wind wegblaast. Ze houden niet stand waar recht heerst, de weg van de wettelozen zal vergaan.

‘Welzalig de mens die…’ De Heer kent de weg van de rechtvaardigen, de weg

‘Welzalig de mens die…’ De Heer kent de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

‘Welzalig de mens die…’

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Collecte 1 e collecte: Zending 2 e collecte: Beheer en administratie

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Agenda aanstaande week 1/2 zondag 1 september 09: 30 Kerkdienst - ds. J. E. Kramer 14: 00 Kerkdienst - ds T. Nap 15: 00 bloemen bezorgen: Fam. E. Wagenaar Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk. nl. Afspraken kunt u doorgeven via [email protected] nl.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Agenda aanstaande week 2/2 zondag 8 september 09: 30 Kerkdienst - ds. J. H. Soepenberg [Heilig Avondmaal] 14: 00 Kerkdienst - dhr F. H. (Folkert) Folkerts Kerkelijk Werker (Assen-West) 15: 00 bloemen bezorgen: Fam. P. Rozema Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk. nl. Afspraken kunt u doorgeven via [email protected] nl.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Jarigen aanstaande week zo 01 -09 Elise Marit v/d Vaart (4) di 03 -09 H. Boerma (52) di 03 -09 C. Schaaij (87) wo 04 -09 S. v/d Vaart (38) zo 08 -09 Geertruida Boerma (22) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] nl. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het Beam. Team.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Psalm 1: 1 -3 Uit: De Nieuwe Psalmberijming 1 Gelukkig is hij die geen voetstap zet op paden van de zondaars die Gods wet bespotten en Hem doelbewust onteren, maar die zijn vreugde vindt in wat de HERE door zijn geboden zegt en alle tijd in meditatie aan Gods wetten wijdt.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Psalm 1: 1 -3 Uit: De Nieuwe Psalmberijming 2 Hij is een boom in goede grond geplant, die staat te bloeien aan de waterkant. Zijn loof verwelkt niet en op vaste dagen zal hij een overvloed aan vruchten dragen. Bij hem zal alles lukken wat hij doet, omdat hij zich met Gods geboden voedt.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Psalm 1: 1 -3 Uit: De Nieuwe Psalmberijming 3 Hoe anders zal het zondaren vergaan: zij kunnen in Gods oordeel niet bestaan. Zoals de wind het kaf scheidt van het koren, zo gaan de mensen zonder God verloren. Hij is rechtvaardigen tot bondgenoot, de weg van goddelozen loopt eens dood.

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) GK 186 — Amen

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP)

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17:

Liturgie Opw. 244 LB. 412: 3 Lz. Mat. 7: 13 -20 Lz. Jer. 17: 5 -10 Ps. 1 (Psalm Project) Lz. Ps. 1 (Sons of Korah) Preek Collecte Ps. 1 (DNP) Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.