LitteraturhnvisningHarvardsystemet I en teoretisk studie Thelandersson 1984 visades

  • Slides: 5
Download presentation
Litteraturhänvisning-Harvardsystemet I en teoretisk studie (Thelandersson, 1984) visades ett samband för. . . Referenser

Litteraturhänvisning-Harvardsystemet I en teoretisk studie (Thelandersson, 1984) visades ett samband för. . . Referenser (i bokstavsordning) Thelandersson, S. (1984). Konstruktionsberäkningar med dator. Studentlitteratur, Lund. (ISBN 91 -44 -226261 -7).

Litteraturhänvisning - Oxfordsystemet I en teoretisk studie 1 visades ett samband för. . .

Litteraturhänvisning - Oxfordsystemet I en teoretisk studie 1 visades ett samband för. . . text. . . . . 1. Thelandersson. 1984, s 56 Referenser (i bokstavsordning) Thelandersson, S. Konstruktionsberäkningar med dator. Studentlitteratur, Lund. 1984 (ISBN 91 -44 -226261 -7).

Litteraturhänvisning-Vancouversystemet I en teoretisk studie [1] visades ett samband för. . . Referenser (i

Litteraturhänvisning-Vancouversystemet I en teoretisk studie [1] visades ett samband för. . . Referenser (i nummerordning) [1] Thelandersson, S. Konstruktionsberäkningar med dator. Studentlitteratur, Lund. 1984 (ISBN 91 -44226261 -7. )

Elektronisk referens - Harvardsystemet Atlas Copco Craelius AB ligger i Märsta och har i

Elektronisk referens - Harvardsystemet Atlas Copco Craelius AB ligger i Märsta och har i dagsläget drygt 100 anställda. Verksamheten …(text) … inom områdena undersökningsborrning, grundläggning och bergförstärkning (Atlas Copco AB, 2011). Referenser (i bokstavsordning) Atlas Copco AB (2011) , Lär känna vår verksamhet, Tillgänglig på: http: //www. atlascopco. se/sesv/careers/gettoknow/whatwedo/ (2011 -05 -14)

Elektronisk referens - Oxfordsystemet Atlas Copco Craelius AB ligger i Märsta och har i

Elektronisk referens - Oxfordsystemet Atlas Copco Craelius AB ligger i Märsta och har i dagsläget drygt 100 anställda. Verksamheten. . . (text). . . inom områdena undersökningsborrning, grundläggning och bergförstärkning 1. 1 Atlas Copco AB, Lär känna vår verksamhet, 2011. www. atlascopco. se ”URL ska alltid anges men är den lång och svår att skriva korrekt, hänvisa till en överordnad sida och ange sökvägen till dokumentet du refererar till i din referenslista” Referenser (i bokstavsordning) Atlas Copco AB, Lär känna vår verksamhet, 2011. Tillgänglig på: http: //www. atlascopco. se/sesv/careers/gettoknow/whatwedo/ (2011 -05 -14)