Lina Rylander ffi resultat KONFERENS 2019 12 03

  • Slides: 16
Download presentation
Lina Rylander ffi resultat. KONFERENS 2019 -12 -03 Tillgänglighet förarlösa fordon

Lina Rylander ffi resultat. KONFERENS 2019 -12 -03 Tillgänglighet förarlösa fordon

Agenda PROJEKTBESKRIVNING VAD HÄNDER I PROJEKTET? RESULTAT PROJEKTMÅL 2

Agenda PROJEKTBESKRIVNING VAD HÄNDER I PROJEKTET? RESULTAT PROJEKTMÅL 2

Projektbeskrivning Attraktiva transporter kräver en hög nivå av tillgänglighet –uptime. 3

Projektbeskrivning Attraktiva transporter kräver en hög nivå av tillgänglighet –uptime. 3

Projektbeskrivning Vad händer när det inte finns en förare ombord på fordonet som kan

Projektbeskrivning Vad händer när det inte finns en förare ombord på fordonet som kan hantera oförutsägbara situationer? 4

Projektbeskrivning Hur kommer uptime att påverkas? Och hur skulle ett system för diagnos och

Projektbeskrivning Hur kommer uptime att påverkas? Och hur skulle ett system för diagnos och beslutsfattande kunna designas? 5

Projektmål & FFIs Övergripande mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan. Minska antalet skadade och dödade i

Projektmål & FFIs Övergripande mål Minska vägtransporternas miljöpåverkan. Minska antalet skadade och dödade i trafiken. Stärka den internationella konkurrenskraften. 6

Vad Händer i projektet? Kartläggning av felhanterings-processen. Identifiera gap. 7

Vad Händer i projektet? Kartläggning av felhanterings-processen. Identifiera gap. 7

Servicedesign för användarinvolvering DISCOVER CHALLENGE DEFINE DEVELOP DELIVER OUTCOME 8

Servicedesign för användarinvolvering DISCOVER CHALLENGE DEFINE DEVELOP DELIVER OUTCOME 8

Aktörer 9

Aktörer 9

Aktörer ? 10

Aktörer ? 10

Framtidens felhantering – preliminära resultat Verkstad 11

Framtidens felhantering – preliminära resultat Verkstad 11

Framtidens felhantering – preliminära resultat Förare 12

Framtidens felhantering – preliminära resultat Förare 12

Framtidens felhantering – nästa steg 13

Framtidens felhantering – nästa steg 13

PROJEKTMÅL Generera insikter kring hur felhantering och diagnos kommer att förändras förarlösa fordon. Identifiering

PROJEKTMÅL Generera insikter kring hur felhantering och diagnos kommer att förändras förarlösa fordon. Identifiering av nya aktörer och behov i ett förarlöst system. Demonstrator som kan visualisera felhantering och diagnos förarlösa fordon. Förslag på hantering av nya fel som kommer att uppkomma i det autonoma systemet. 14

Projektmål 15

Projektmål 15

TIFF - att säkra uptime förarlösa fordon Lina Rylander Scania, YSNE, Ph. D Student

TIFF - att säkra uptime förarlösa fordon Lina Rylander Scania, YSNE, Ph. D Student at Diagnostics, Chassis, Cab and Body. Lina. Rylander@Scania. com, +46 (0)70 087 85 42 https: //www. itrl. kth. se/