LIETUVOS STATYBININK ASOCIACIJA STATYB KLASIFIKATORIAUS PROJEKTAS Skaitmenin Statyba

  • Slides: 39
Download presentation
LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA STATYBŲ KLASIFIKATORIAUS PROJEKTAS Skaitmeninė Statyba Dr. Vaidotas Šarka LSA vykdomasis direktorius

LIETUVOS STATYBININKŲ ASOCIACIJA STATYBŲ KLASIFIKATORIAUS PROJEKTAS Skaitmeninė Statyba Dr. Vaidotas Šarka LSA vykdomasis direktorius Lietuvos statybų technologinės platformos (LSTP) tarybos narys v. [email protected] lt +370 699 57555 Kaunas 2010 -04 -27 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Pristatymo planas I. Sektoriaus svarba II. Esama situacija Lietuvoje ir ES III. ES geroji

Pristatymo planas I. Sektoriaus svarba II. Esama situacija Lietuvoje ir ES III. ES geroji praktika (DK Digital Construction, Building Smart aliansas, Slovėnija) IV. Lietuvos patirtis V. Galimybės – e_verslo paraiška “vieningo statybos klasifikatoriaus kūrimo projektas. Skaitmeninės statybos modelis; (iš paraiškos) 2 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

I. Statybų kompleksiškumas • Statyba – sudedanti iš įvairių horizontalių veiklų neatsiejama ekonomikos sudėtinė

I. Statybų kompleksiškumas • Statyba – sudedanti iš įvairių horizontalių veiklų neatsiejama ekonomikos sudėtinė dalis; • Statyba tai: – – – – – Statinių įvairovė; Didelė skirtingų veiklų įvairovė; Dideli materialiniai ir techniniai resursai; Skirtingos sudėtingos technologijos; Daug skirtingų proceso dalyvių su skirtingais poreikiais; Dideli informacijos srautai; Greiti tempai; Naujos statybos darbų technologijos; Dideli kokybės reikalavimai; 3 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Statybų sektorius 2007 -2008 metais Lietuvoje: • Sukūrė ~10% BVP (~ES vidurkis); • Įdarbino

Statybų sektorius 2007 -2008 metais Lietuvoje: • Sukūrė ~10% BVP (~ES vidurkis); • Įdarbino ~12% visų šalies dirbančiųjų; • Sunaudojo ~ 50% visų šalies materialinių investicijų (~ES vidurkis) ; • Sunaudojo ~50% visos energijos (nauja statyba, rekonstrukcija ir esamų statinių eksploatacija, statybinių medžiagų gamyba); Su statyba susieta dar 2 -3 kitų sektorių veiklos Pastaba: Statybos sektoriaus apimtys pasaulyje sudaro nuo 5 iki 15% šalių BVP. 4 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Tačiau 2009 metai … • Apimtys krito (-47%); • Įmonių ir darbuotojų skaičius sumažėjo

Tačiau 2009 metai … • Apimtys krito (-47%); • Įmonių ir darbuotojų skaičius sumažėjo (~ -30%) 5 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

ES-27 statybos sektoriaus darbo našumas 2008 metais. Apskaičiuota perkamosios galios standartu (PGS) vienam dirbančiajam

ES-27 statybos sektoriaus darbo našumas 2008 metais. Apskaičiuota perkamosios galios standartu (PGS) vienam dirbančiajam per metus 100% 65% 6 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

II. Tyrimai. Danijoje 2002 Identifikuotų problemų sąrašas Problemos % Komunikacija ir bendradarbiavimas 61 Projektų

II. Tyrimai. Danijoje 2002 Identifikuotų problemų sąrašas Problemos % Komunikacija ir bendradarbiavimas 61 Projektų kokybė 45 Darbų organizavimas ir planavimas 42 Projektų kontrolė 36 Projektų įgyvendinimo problemos 34 Medžiagų kokybė 29 Orų problemos 20 Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas 15 Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informacija 7 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Tyrimo Jungtinėje karalystėje rezultatai Bendras problemos vertinimas (vieta) Laiko netekimas per savaitę iš 40

Tyrimo Jungtinėje karalystėje rezultatai Bendras problemos vertinimas (vieta) Laiko netekimas per savaitę iš 40 val. darbo savaitės (val. ) Medžiagų trūkumas 1 3 Darbuotojų trukdymas 2 2 Pakartotinas darbas 3 2. 5 Vadovavimas 4 2 Darbo įrangos/įrankių trūkumas 5 2 Pravaikštos 6 0, 5 Problemos 8 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Tyrimo 2009 metais Lietuvoje rezultatas Nr. Svarba Veiksnys 1. Prastas darbų organizavimas 0, 902

Tyrimo 2009 metais Lietuvoje rezultatas Nr. Svarba Veiksnys 1. Prastas darbų organizavimas 0, 902 2. Prastas darbų planavimas 0, 884 3. Netinkami statybos metodai (pvz. blogas darbų eiliškumo nustatymas) 0, 842 4. Darbuotojų įgūdžių trūkumas (pvz. nepatyrę, prastai apmokyti) 0, 837 5. Neužbaigti/klaidingi brėžiniai, informacijos trūkumas 0, 833 6. Medžiagų trūkumas/vėlavimas 0, 819 7. Nekompetentingi vadovai 0, 819 8. Netinkamas darbo užduočių darbininkams paskirstymas 0, 805 9. Pakartotinas darbas, klaidų taisymas 0, 805 10. Neproduktyvus darbas/nedirbimas darbo vietoje 0, 791 Pastaba: Iš viso buvo suformuluota 36 veiksniai. Šaltinis: Magistranto Arūno Dziko 2009 metais atlikta statybos įmonių apklausa. Teisingai užpildyta 43 anketos. Anketa buvo išplatinta LSA įmonėms ir papildomai 50 -čiai ne LSA narių. 9 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Building Smart Alianso tyrimas • Kiekviename projekte daugiausia informacijos prarandama dėl blogo komunikavimo; •

Building Smart Alianso tyrimas • Kiekviename projekte daugiausia informacijos prarandama dėl blogo komunikavimo; • 25 -30% projekto kaštų prarandama dėl blogo koordinavimo ir komunikavimo; • Nuo projekto idėjos iki įgyvendinimo ta pati informacija vidutiniškai 7 kartus skirtingais pjūviais yra įvedama į skirtingas sistemas; • Ta pati informacija skirtingose sistemose kelis kartus yra iš naujo pergeneruojama, panaudojant skirtingus klasifikatorius. 10 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Išvados • Atlikti tyrimai rodo kad pagrindinės problemos yra: – – – Komunikavimas ir

Išvados • Atlikti tyrimai rodo kad pagrindinės problemos yra: – – – Komunikavimas ir bendradarbiavimas; Projektų kokybė; Planavimas ir organizavimas; Darbų dubliavimas. Esama projektavimo, sąmatų skaičiavimo, projektų valdymo, resursų apskaitos bei kita programinė įranga neturi pereinamojo ryšio; – Klaidų taisymas; – Medžiagų trūkumas laiku; – Biudžetų formavimo problemos, pirkimų problemos. Dėl netikslių specifikacijų – pateikiami pasiūlymai su skirtingom interpretacijom. ; – Esamos Lietuvos statybų sektoriuje naudojamos IT ir komunikacijų sistemos pasenusios technologiškai. Sudėtinga atlikti informacijos kopijas bei apsikeisti duomenimis 11 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

III. Patirtis • ES šalių patirtis ir veiksmai: – Danija nuo 2003 vysto projektą

III. Patirtis • ES šalių patirtis ir veiksmai: – Danija nuo 2003 vysto projektą “Skaitmeninė statyba”. 20032007 I etapas; 2009 -2010 rezultatų tyrimas); – Virš 500 organizacijų iš 36 šalių, tai Norvegija, Danija, Suomija, Švedija, JAV ir kiti yra suformavę tarptautinį “Building Smart” aliansą ir daugiau kaip 10 metų vysto tarptautinį statybos informacijos klasifikatorių (IFC formatas), IFD terminologijos statyboje tarptautinį žodydą ir įvairius ITC sprendimų modelius. – Suomija (TALO 90 – adaptuoja prie ISO 12006 -2). The Building Information Foundation, RTS; – Slovėnija kuria Nacionalinį Statybų klasifikatorių pagal ISO 12006 -2 standartą); 12 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

1. DK. 2003 -2007 Skaitmeninės statybos vystymo projekto idėja Žinios, duomenys, kita informacija Skaitmeninė

1. DK. 2003 -2007 Skaitmeninės statybos vystymo projekto idėja Žinios, duomenys, kita informacija Skaitmeninė statyba Esama padėtis Laikas - procesai Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informacija 13 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

DK. Skaitmeninės statybos koncepcinis modelis • Keturios poreikių grupės Ryšys • Nacionalinis statybų klasifikatorius

DK. Skaitmeninės statybos koncepcinis modelis • Keturios poreikių grupės Ryšys • Nacionalinis statybų klasifikatorius Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informacija 14 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Nauda: Nedubliuojama informacija Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital

Nauda: Nedubliuojama informacija Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informacija 15 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

DBK – Klasifikatoriai ir duomenų lentelių struktūra Pagal ISO 12006 -2 standartą Procesų modeliai

DBK – Klasifikatoriai ir duomenų lentelių struktūra Pagal ISO 12006 -2 standartą Procesų modeliai Statybos informacija Statinio struktūros elementai Proceso dalyviai Konstrukcijų sistemos Konstrukcijų elementai Savybės Erdvės Kiekvienam klasifikatoriui yra parengta viena ar kelios klasifikacijos lentelės su tarpusavio ryšiais. Schemoje pateikta tik dalis klasifikatorių 16 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

DBK - statybos modulinio ir skaitmeninio modeliavimo sistemos dalis Pastatas Pastato elementai Pamatų sistemos

DBK - statybos modulinio ir skaitmeninio modeliavimo sistemos dalis Pastatas Pastato elementai Pamatų sistemos Sienos konstrukcija Stiklo paketas Sienų sistemos Perdengimai Ir sijos Langai Žaliuzi Stogų sistemos Durys Rėmas Palangės Tarpinės Ir izoliacija Šaltinis: Danijos Skaitmeninės statybos projekto pristatymo medžiaga. Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informacija LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

DBK – Statinio elementų identifikacija - kodavimas Detalizavimas: -205 Sienos sistema -205. 02 Langas

DBK – Statinio elementų identifikacija - kodavimas Detalizavimas: -205 Sienos sistema -205. 02 Langas (kuris yra sienos sistemos dalis) -205. 02. 01 Lango rėmas - elementas (kuris yra lango dalis, kuris yra sienos sistemos dalis) -205. 02. 08 Jungtis (kuri yra lango dalis, kuris yra sienos sistemos dalis) 18 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

2. Building Smart Aliance modelis Šiandienos situacija 19 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

2. Building Smart Aliance modelis Šiandienos situacija 19 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Building Smart Aliance modelis Vystomas sprendimas 20 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Building Smart Aliance modelis Vystomas sprendimas 20 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Building Smart misija • Apibrėžti, skatinti ir publikuoti vidiniam ir išoriniam komunikavimui skirtas duomenų

Building Smart misija • Apibrėžti, skatinti ir publikuoti vidiniam ir išoriniam komunikavimui skirtas duomenų specifikacijas, suderinant: • Projekto gyvavimo cikle; • Globaliai • Skirtingoms veikloms • Skirtingoms sistemoms 21 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

3. Slovėnijos statybų klasifikatoriaus projekto organizacinė schema (1) 22 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

3. Slovėnijos statybų klasifikatoriaus projekto organizacinė schema (1) 22 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Slovėnijos statybų klasifikatoriaus projekto organizacinė schema (2) Projekto valdyba Statinių/funkcijų klasifikacija Erdvių klasifikacija Inžinierinių

Slovėnijos statybų klasifikatoriaus projekto organizacinė schema (2) Projekto valdyba Statinių/funkcijų klasifikacija Erdvių klasifikacija Inžinierinių sistemų klasifikacija Statinio elementų klasifikacija Darbų rezultatų klasifikacija Statybos procesų klasifikacija Statybos produktų klasifikacija Darbo įrangos ir įrankių klasifikacija Rolių ir profesijų klasifikacija Informacijos klasifikacija Medžiagų ir savybių klasifikacija 23 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

IV. Lietuvos patirtis iki 2010 • Pradinės analizės rezultatai: – Lietuvos statybininkų asociacijos darbo

IV. Lietuvos patirtis iki 2010 • Pradinės analizės rezultatai: – Lietuvos statybininkų asociacijos darbo grupės atlikta pradinė analizė; – YIT Kaustos resursų valdymo optimizavimo projektas; – Constructus – Inre –SES skaitmeninio modelio prototipo kūrimo projektas ir susiję 2005 metų VGTU magistrantų darbai; – Sistela sistemos vystymas; – Hrono statyba (F 6 projektas e-NVision, kartu su ES partneriais) – Kiti ? 24 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

V. Ką galime ir turime daryti mes? Iš konkurencijos lygio pereiti į bendradarbiavimo ir

V. Ką galime ir turime daryti mes? Iš konkurencijos lygio pereiti į bendradarbiavimo ir partnerystės lygį Integruotis į ES ir NVS statybų rinkas; TAM Būtina mokytis iš lyderių; Efektyviai naudoti IT ir komunikacijų technologijų 25 statyboje galimybes, naujas statybų technologijas; LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Vizija 2015 metais: Lietuvos statybos sektoriuje naudojami šiuolaikiški e -statybos ir m-statybos sprendimai pritaikyti

Vizija 2015 metais: Lietuvos statybos sektoriuje naudojami šiuolaikiški e -statybos ir m-statybos sprendimai pritaikyti Lietuvos ir užsienio rinkoms Lietuvos statybų bendrovės tampa lygiaverčiais Europos senbuvių šalių partneriais, vertinant pagal darbo našumą ir konkurencingumą 26 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Strategija Statybos procesuose naudojamą informaciją paversti standartizuotu skaitmeninės formos srautu, nuo užsakovo poreikių ir

Strategija Statybos procesuose naudojamą informaciją paversti standartizuotu skaitmeninės formos srautu, nuo užsakovo poreikių ir projektavimo iki statybos ir eksploatacijos; … tam - ne kurti naujus sprendimus, o maksimaliai panaudoti jau sukurtus ES ir kitų šalių sprendimus, pasitelkiant partnerius bei konsultantus … pritaikant sprendimus Lietuvoje, skatinti inovacijas 27 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Siūlomas Lietuvos skaitmeninės statybos koncepcinis modelis • Keturios poreikių grupės Ryšys • Nacionalinis statybų

Siūlomas Lietuvos skaitmeninės statybos koncepcinis modelis • Keturios poreikių grupės Ryšys • Nacionalinis statybų klasifikatorius Modelis sukurtas pagal Danijos Skaitmeninės statybos analogą panaudojant Denmark Construction Association, Digital Construction network, BIPS, VIA Univercity and Property Agency informaciją 28 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Skaitmeninė informacija Priduota eksploatacijai Projekto Pradžia nta ume cija Dok Projektavimas Brėžiniai Sukuriama informacija

Skaitmeninė informacija Priduota eksploatacijai Projekto Pradžia nta ume cija Dok Projektavimas Brėžiniai Sukuriama informacija Kontrolė Statyba Korekcijos Kontrolė Perdavimas Statyba 29 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Rytdienos komunikavimo statyboje modelis Lietuvoje 30 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Rytdienos komunikavimo statyboje modelis Lietuvoje 30 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Klasifikatorius – Tai pirmas žingsnis Sprendimas sukurti bendrą klasifikatorių, kuris leistų „susikalbėti“ tarp statybos

Klasifikatorius – Tai pirmas žingsnis Sprendimas sukurti bendrą klasifikatorių, kuris leistų „susikalbėti“ tarp statybos versle dalyvaujančių šalių: – – – Užsakovo Statytojo (investuotojo) Projektuotojo Rangovo (sąmatininkas ir statybos vadovas) Susijusių valstybinių institucijų ( Statistikos departamentas, statybos darbų sąnaudų normatyvų leidėjai ir kt. ) Tai paspartins ir palengvins visų darbą ir sukurs pagrindą e-statybos ir m-statybos sprendimų kūrimui 31 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Toliau - Suderinti IT ir komunikacijų statybos sektoriuje sprendimus: • • • • Darbų

Toliau - Suderinti IT ir komunikacijų statybos sektoriuje sprendimus: • • • • Darbų vykdymo e_žurnalai; E_sąmatos ir e_konkurso medžiagos rengimo programinė įranga; 3 D/4 D programinė įranga; 3 D brėžinių peržiūros ir taikomoji programinė įranga; Projektų valdymo, taikant internetinius sprendimus e_programinė įranga; Darbo laiko e_apskaitos įranga; Įrangos ir medžiagų e_apskaitos įranga; E_dokumentų valdymo statyboje sistemos; Kokybės valdymo ir procedūrų bei instrukcijų e_programinė įranga; Darbų saugos technologijos bei valdymo e_programinė įranga; E_informacijos valdymo ir sklaidos programinė įranga; Objektų pridavimo eksploatacijai ir priežiūros e_programinė įranga; Kitos statybų sektoriuje naudojamos ITK sistemos bei inovatyvios technologijos. 32 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Šių tikslų įgyvendinimui, siūloma: 1. Suformuoti projekto suinteresuotų grupių – potencialių projekto partnerių atstovų

Šių tikslų įgyvendinimui, siūloma: 1. Suformuoti projekto suinteresuotų grupių – potencialių projekto partnerių atstovų iniciatyvinę grupę, siekiant: – Suderinti skirtingų suinteresuotų pusių pozicijas formuojant skaitmeninės statybos vystymo Lietuvoje projektus; – Įvertinti esamas ES struktūrinės paramos ir nacionalinės paramos programas ir suformuoti paraišką projekto finansavimui; 2. Parengti projekto planą ir biudžetą; 3. Suformuoti projekto pradinius tikslus; 4. Pasirinkti klasifikatoriaus kūrimo pagrindą (siūloma pasirinkti ISO 12006 -2, 3 struktūrą); Planuojami siektini pagrindiniai rezultatai: • Suformuota vieningo statybų informacijos struktūros klasifikatoriaus struktūra ir formuojami bei pastoviai atnaujinami klasifikatoriai; • Išanalizuotos ES ir Lietuvoje naudojamos IT ir komunikavimo (ITK) statyboje (projektavimo, sąmatų skaičiavimo, resursų valdymo ir kitas) sistemos ir pasiūlyti bei įdiegti rinkoje racionalūs sprendimai Lietuvoje. 33 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

3. Galimos suinteresuotos pusės ir ES partneriai • Suinteresuotos pusės: – – – Galimi

3. Galimos suinteresuotos pusės ir ES partneriai • Suinteresuotos pusės: – – – Galimi užsakovai (Daugiausiai pastatų turinčios valstybinio sektoriaus institucijos išlaikomos iš biudžeto) LR Aplinkos ministerija; Lietuvos statybininkų asociacija su nariais inicijatoriais: • AB „YIT Kausta“; • UAB „Conserela“ ; • AB „Panevėžio statybos trestas“; • UAB “Vėtrūna” • UAB “Staticus” • UAB “Švykai” • VGTU • KTU – Kitos įmonės vystančios ITK statybos įmonėms sprendimus: – – – • • UAB “Inre”; • UAB „Sistela”; Lietuvos projektuotojų asociacija; Lietuvos statybos inžinierių sąjunga; VĮ „Registrų centras“; Statistikos departamentas prie LR vyriausybės; Kiti pagal poreikį. ES partneriai (vystantys analogiškas sistemas: – – – Danija (nuo 2003 “Skaitmeninė statyba”). BIPS (construction - IT - productivity – cooperation), Danijos statybos asociacija; Building Smart alianso partneriai (DTU (DK), SINTEF (NO), VTT (FI) ar kiti Suomija (TALO 90 – adaptuoja prie ISO 12006 -2). The Building Information Foundation, RTS; Slovėnija (nuo 2003 pagal ISO 12006 -2); Kiti. 34 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

2. Projekto planas (1) ir preliminarus biudžetas Veiklos Terminai Biudžetas I projekto etapas: Nuo

2. Projekto planas (1) ir preliminarus biudžetas Veiklos Terminai Biudžetas I projekto etapas: Nuo 10 -09 -01 1. 1 Klasifikatoriaus Lietuvoje kūrimo galimybių studijos (1 -3 mėnesiais) parengimas, kur planuojama atlikti esamų pagrindinių Europos Sąjungos (UK, Vokietijos, Švedijos, Suomijos taip pat ir kitų šalių) naudojamų statybos sektoriaus klasifikatorių sistemų analizę ir parengti gaires (rekomendacijas, reikalavimus ir uždavinius) vieningo Klasifikatoriaus Lietuvoje kūrimui. 1. 2 Pagal galimybių studijos rezultatus, parengti vieningo statybų klasifikatoriaus Lietuvoje struktūrą, tam pritaikant pasirinktos vienos ar kelių ES šalių klasifikatorių sistemų struktūras. Patikslinta: ~0, 3 Mln. Lt II projekto etapas. 2. 1 Statybų klasifikatoriaus pasirinktos apimties struktūros duomenų bazę užpildyti duomenimis bei suderinti su statybų rinkos dalyviais; 2. 2 Parengti specifikacijas sistemos kūrimui; 2. 3 Parengti, suderinti ir patvirtinti klasifikatoriaus naudojimą įteisinančius normatyvinius aktus; 2. 4 Parengti mokymų medžiagą; ~2, 5 Mln. Lt Apimtis ir terminai numatomi patikslinti projekto eigoje Pradžia po 3 mėnesių nuo projekto pradžios (4 -30 mėnesiais) Darbas numatomas vykdyti 2 -3 etapais 35 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Projekto planas (2) ir preliminarus biudžetas Veiklos Terminai Biudžetas III projekto etapas. 3. 1

Projekto planas (2) ir preliminarus biudžetas Veiklos Terminai Biudžetas III projekto etapas. 3. 1 Adaptuoti pasaulinės gerosios praktikos arba sukurti naujus pasirinktos apimties galutiniams vartotojams IT ir komunikacijų sprendimų statybų sektoriuje prototipus; Pradžia po 6 mėn. nuo projekto pradžios I etapas (Pirmųjų sprendimų bandomoji eksploatacija 24 mėnesį nuo projekto pradžios II etapas startuoja 36 mėnesį nuo projekto pradžios ~4, 0 MLn. Lt priklausomai nuo tikslų ir apimčių Patikslinti 3 etapo metu renkantis sprendimus. IV projekto etapas. 4. 1 Sukurti sistemą aptarnaujančios organizacijos modelį, struktūrą bei įdiegti šioje organizacijoje paslaugų valdymo procesus tam taikant gerosios praktikos ITIL metodiką. Pradžia po 12 mėnesių nuo projekto pradžios I versija (Bandomoji eksploatacija 24 mėnesį nuo projekto pradžios) II versija (įtraukiant kitus rinkos dalyvius) startuoja 36 mėnesį nuo projekto pradžios ~0, 3 MLn. Lt 36 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

1. Projekto tikslai . . . tam, efektyviai panaudojant informacines ir komunikacines technologijas. 37

1. Projekto tikslai . . . tam, efektyviai panaudojant informacines ir komunikacines technologijas. 37 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Kiti pasiūlymai ? 38 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Kiti pasiūlymai ? 38 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Tik kartu mes galime pasiekti daugiau. Ačiū už dėmesį. 39 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA

Tik kartu mes galime pasiekti daugiau. Ačiū už dėmesį. 39 LIETUVOS STATYBININKU ASOCIACIJA