LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Lietuvos energetini objekt statyb

  • Slides: 12
Download presentation
LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Lietuvos energetinių objektų statybų perspektyvos bei šalies projektuotojų ir statybininkų

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Lietuvos energetinių objektų statybų perspektyvos bei šalies projektuotojų ir statybininkų uždaviniai šioje srityje Henrikas Bernatavičius Energetikos viceministras Lietuvos statybininkų asociacijos (LSA) prezidiumo posėdis 2010 m. sausio 26 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Turinys I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Turinys I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus II. Galimi gamtinių dujų projektai III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008– 2012 metų planą: § Kombinuotojo ciklo blokai ir biokurą naudojančios kogeneracinės elektrinės § Kogeneracinės elektrinės, naudojančios netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas § Transportavimo sistemų tobulinimas § Aplinkosauga

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Lietuvos strateginiai energetikos projektai: elektros jungtys ir generavimo šaltiniai 350

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Lietuvos strateginiai energetikos projektai: elektros jungtys ir generavimo šaltiniai 350 MW • Lietuva–Švedija (Nord. Balt) • Lietuva – Lenkija (Lit. Pol Link) 700 MW • Nauja atominė elektrinė to Sweden 1000 MW 650 MW

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus (I)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus (I) § Nord. Balt elektros jungtis (Lietuva–Švedija) – 700 MW galios jungtis tarp Nybro ir Klaipėdos: • Pastatyti 330 k. V įtampos elektros perdavimo liniją Klaipėda–Telšiai (iki 2013 m. ) • Pastatyti 330 k. V įtampos elektros perdavimo liniją Mūša–Panevėžys (iki 2015 m. )

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Nord. Balt elektros jungtis (Lietuva–Švedija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Nord. Balt elektros jungtis (Lietuva–Švedija)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus (II)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA I. Svarbiausi Lietuvos energetiniai objektai įgyvendinant strateginius energetikos projektus (II) § Lit. Pol Link elektros jungtis (Lietuva–Lenkija) – 400 k. V įtampos elektros perdavimo linija Alytus– Elkas (2015 m. ): • Pastatyti elektros perdavimo liniją Alytus–Kruonis (iki 2015 m. ) • Pastatyti elektros perdavimo liniją Visaginas– Kruonis (iki 2020 m. )

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA II. Galimi gamtinių dujų projektai • Požeminė gamtinių dujų saugykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA II. Galimi gamtinių dujų projektai • Požeminė gamtinių dujų saugykla Syderiuose (iki 2010 m. pabaigos atlikus vietovės tinkamumo geologinius ir geofizinius tyrimus) • Suskystintų gamtinių dujų terminalas (iki 2010 m. vidurio atlikus gamtinių dujų importo būdų ir technologijų pritaikymo studiją)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008– 2012 metų planą (I) § Kombinuotojo ciklo blokai ir biokurą naudojančios kogeneracinės elektrinės: • Antrasis 35 MW elektrinės galios ir 33 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo blokas kogeneracinėje elektrinėje Panevėžyje • 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo blokas Alytuje • 20 MW elektrinės galios ir 30 MW šiluminės galios kombinuotojo ciklo blokas Marijampolėje • Biokurą naudojanti 9 MW elektrinės galios ir 20 MW šiluminės galios kogeneracinė elektrinė Šiauliuose • Biokurą naudojanti 2 MW elektrinės galios ir 8, 5 MW šiluminės galios kogeneracinė elektrinė Utenoje

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008– 2012 metų planą (II) § Kogeneracinės elektrinės, naudojančios netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas: • 25 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinė elektrinė Klaipėdoje, naudojanti netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, taip pat biokurą ir organinį kurą • 20 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinė elektrinė Vilniuje, naudojanti netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas • 15 MW elektrinės galios ir 50 MW šiluminės galios kogeneracinė elektrinė Kaune, naudojanti netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas • Įvertinus poreikius ir galimybes, kogeneracinių elektrinių Šiauliuose, Panevėžyje ir kituose miestuose, naudojančių netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas, statyba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008– 2012 metų planą (III) § Transportavimo sistemų tobulinimas: • Strateginės reikšmės 330 k. V įtampos skirstyklos Bitėnuose statyba (iki 2011 m. ) – siekiant užtikrinti autonomišką Lietuvos elektros sistemos veikimą nepriklausomą nuo elektros jungties su Kaliningrado sritimi • Dujų perdavimo jungties Jurbarkas–Klaipėda statyba (suformuojant žiedinę Lietuvos dujų perdavimo sistemą) • Centralizuoto šilumos tiekimo sistemų Vilniuje, Kaune, Alytuje, Marijampolėje, Šiauliuose, Klaipėdoje, Druskininkuose, Palangoje, Telšiuose, Mažeikiuose, Tauragėje, Utenoje rekonstrukcija ir plėtra

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Dujų perdavimo jungties Jurbarkas–Klaipėda statyba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Dujų perdavimo jungties Jurbarkas–Klaipėda statyba

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA III. Prioritetinės energetinių objektų plėtros kryptys pagal Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo 2008– 2012 metų planą (IV) § Aplinkosauga: • Įdiegti dūmų valymo įrenginius statomose Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos kogeneracinėse elektrinėse, naudojančiose netinkamas perdirbti energinę vertę turinčias komunalines ir kitas atliekas • Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas Vilniaus, Kauno ir Mažeikių termofikacinėse elektrinėse • Įdiegti oro taršos mažinimo ir stebėsenos sistemas šilumos tiekimo įmonių katilinėse ir elektrinėse • Užtikrinti saugų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir jų kapinynų eksploatavimą