LIETUVOS KARIUOMENS STRATEGINS KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTAS LK uduotis Lietuvos

  • Slides: 29
Download presentation
LIETUVOS KARIUOMENĖS STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTAS

LIETUVOS KARIUOMENĖS STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS DEPARTAMENTAS

 LK užduotis – Lietuvos gynyba 21 amžius ir konfliktai – naujos karo erdvės.

LK užduotis – Lietuvos gynyba 21 amžius ir konfliktai – naujos karo erdvės. Viena iš jų informacinė erdvė Kiekvienos kariuomenės siekis - gyventojų parama Valstybės gynėjai - motyvuoti ir nesuklaidinti piliečiai Valstybės gynybos sėkmė – dominavimas savo informacinėje erdvėje

KONFERENCIJA LIETUVOS VALSTYBINGUMO PRARADIMAI Kodėl ? Lietuva 2 kartus parklupo be šūvio, nors vėliau

KONFERENCIJA LIETUVOS VALSTYBINGUMO PRARADIMAI Kodėl ? Lietuva 2 kartus parklupo be šūvio, nors vėliau jau nebūdama teisine valstybe, kovojo kruvinus sukilimus? Kaip ? Kokiu būdu (kokiomis priemonėmis) mūsų priešai pavergė mūsų valdžią, nors vėliau jiems teko ilgai ir kruvinai kovoti su mūsų tauta?

 • • 1793 - II PADALINIMAS 1794 - SUKILIMAS 1831 - SUKILIMAS 1863

• • 1793 - II PADALINIMAS 1794 - SUKILIMAS 1831 - SUKILIMAS 1863 – SUKILIMAS 1918 – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMAS 1940, 1941 - NEPRIKLAUSOMYBĖS PRARADIMAS 1944 - 1953 – KARAS PO KARO 1990 – LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMAS.

KARAS PO KARO

KARAS PO KARO

RF Nacionalinio saugumo koncepcija ü Rusijos prezidentas 2013 vasario 15 dieną pristatė atnaujintą šalies

RF Nacionalinio saugumo koncepcija ü Rusijos prezidentas 2013 vasario 15 dieną pristatė atnaujintą šalies Nacionalinio saugumo koncepciją. ü …pagrindinis Rusijos užsienio politikos prioritetas yra posovietinė erdvė… ü Rusijos užsienio politika bus paremta tokiais šiuolaikiniais metodais ir formomis kaip ekonominė diplomatija, globali informacijos erdvė, vadinamoji , , minkštosios galios“ įtaka. ü Atnaujintoje koncepcijoje akcentuojamas būtinumas ginti RF piliečių ir tėvynainių teises užsienyje…

Pagrindiniai priešiškų INFOOPS taikiniai LTU T. 1 Lietuvos istorija T. 2 Lietuvos kariuomenė T.

Pagrindiniai priešiškų INFOOPS taikiniai LTU T. 1 Lietuvos istorija T. 2 Lietuvos kariuomenė T. 3 T. 4 NATO, ES Lietuvos narystė NATO T. 5 LTU – POL santykiai T. 6 Kultūra T. 7 Sportas T. 8 T. 9 T. 10 Energetika Skriaudžiami vietiniai rusakalbiai Opozicijų kovotojai rengiami Lietuvoje

Informacinė konfrontacija 2013 metais

Informacinė konfrontacija 2013 metais

GRĖSMĖS TIKIMYBĖ AUGANTI NEKONVECINĖ TIKIMYBĖ MAŽA KONVENCINĖ

GRĖSMĖS TIKIMYBĖ AUGANTI NEKONVECINĖ TIKIMYBĖ MAŽA KONVENCINĖ

„POST MODERNUS“ KARAS: KRYMO OKUPACIJOS PAMOKOS Vienoda reikšmė teikiama informacinei įtakai ir ginklui Propaganda

„POST MODERNUS“ KARAS: KRYMO OKUPACIJOS PAMOKOS Vienoda reikšmė teikiama informacinei įtakai ir ginklui Propaganda paveikta visuomenė nesugeba reaguoti į žaibišką karinę intervenciją

Ramūnas TERLECKAS http: //lzinios. lt/lzinios/komentarai/jav remia pervyj baltijskij kanal /171992

Ramūnas TERLECKAS http: //lzinios. lt/lzinios/komentarai/jav remia pervyj baltijskij kanal /171992

KAS YRA PROPAGANDA Auklėjimas Informavimas Įtaka Sąmoningas klaidinimas - Propaganda neturi nieko bendro su

KAS YRA PROPAGANDA Auklėjimas Informavimas Įtaka Sąmoningas klaidinimas - Propaganda neturi nieko bendro su laisva žiniasklaida ar žodžio laisve - Propaganda – tai sistemingo, tikslingo įtikinėjimo forma, kuria per įvairius kanalus siekiama paveikti žmonių emocijas, požiūrius, nuomones ir veiksmus politiniais, komerciniais ar ideologiniais tikslais. . .

 Ru si jos Už sie nio rei ka lų mi nis te ri

Ru si jos Už sie nio rei ka lų mi nis te ri jos (UR at sto vas. Kons tan ti nas Dol go vas pra bi lo apie „gru bius tei sių pa žei di mus“ prieš ru sa kal b Bal ti jos ša ly se. . .

Susitikime su Kremliaus atstovais prabilo apie Klaipėdą Prastomis rusakalbių teisėmis Rusijos politikams praėjusį savaitgalį

Susitikime su Kremliaus atstovais prabilo apie Klaipėdą Prastomis rusakalbių teisėmis Rusijos politikams praėjusį savaitgalį Rygoje skundėsi ir pagarsėjęs Klaipėdos politikas Viačeslavas Titovas. „Mes, rusai, Klaipėdos gyventojai, – tokie patys piliečiai kaip lietuviai, mes neturim būti antrarūšiai žmonės. Čia neįmanoma gyventi, jeigu dar porą metų taip gyvensime, čia tikrai bus kaip Ukrainoje, piliečių karas“, – aiškino V. Titovas. http: //www. delfi. lt/news/daily/lithuania/susitikime su kremliaus atstovais prabilo apie klaipeda. d? id=65863438#ixzz 3 E 7 VCwkao

Kramatorske Ukrainos kariai atidavė ginklus separatistams Ukrainos 25 oji Dnepropetrovsko oro desantininkų brigada buvo

Kramatorske Ukrainos kariai atidavė ginklus separatistams Ukrainos 25 oji Dnepropetrovsko oro desantininkų brigada buvo blokuojama vietos gyventojų. Vyko derybos tarp jų ir „žaliųjų žmogeliukų“, kurie buvo su kaukėmis ir Georgijaus juostelėmis ant uniformų. Naujienų agentūra „Unian“ skelbia, kad Kramatorske Ukrainos kariai ginklus atidavė separatistams. Jiems atiduota ir 16 šarvuočių. Skaitykite daugiau: http: //www. 15 min. lt/naujiena/aktualu/karo zona/rusijos diversantu ir kolaborantu surengto ukrainos dalinio mariupolyje sturmo metu trys uzpuolikai zuvo o kramatorske ukrainieciai atidave ginklus 784 420015#ixzz 31 DKDc 1 Bd

Motyvacija Ideologija VALIA PRIEŠINTIS

Motyvacija Ideologija VALIA PRIEŠINTIS

LIETUVOS ISTORIJA Veikimo tikslai 1. Lietuvos istorijos menkinimas. Nihilistinių (ir (arba) ekstremistinių) Lietuvos gyventojų

LIETUVOS ISTORIJA Veikimo tikslai 1. Lietuvos istorijos menkinimas. Nihilistinių (ir (arba) ekstremistinių) Lietuvos gyventojų istorinės sąmonės nuostatų, formavimas ir stiprinimas. 2. Rusijos ir Lietuvos (bei visų 3 B) istorijos bei kultūros bendrumo koncepcijos diegimas. 3. Siekis pagrįsti pretenzijas užsienio politikoje. 4. Tarpetninių įtampų stiprinimas.

PROPAGANDA (Šaltinis) (Auditorijos) Vidinė (Rusijos) • • • Lietuva – istorinė Rusijos dalis. Ta

PROPAGANDA (Šaltinis) (Auditorijos) Vidinė (Rusijos) • • • Lietuva – istorinė Rusijos dalis. Ta pati kultūra. Panašios kalbos. Žlugusi valstybė. Nustekeno EU, NATO ir korumpuota valdžia. Lietuviai yra fašistai ir nacistai. Persekiojami rusakalbiai. Teritorijos dalį padovanojo Stalinas (turi gražinti). Etc. Išorinė (Lietuvos) • • • Lietuviai patys nieko nesugebėdavo. Nėra didingos praeities. Lietuvai geriau su Rusija. Žlugusi valstybė. Nustekeno EU, NATO ir korumpuota valdžia. Etc. Išorinė (Vakarų) • • • Lietuvos ir Rusijos bendra praeitis. Ta pati kultūra. Panašios kalbos. Lietuviai yra fašistai ir nacistai. Persekiojami rusakalbiai. Etc.

Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės T. 1 Lietuvos istorija Viduramžiai LDK tikroji paveldėtoja – Baltarusija

Priešiškų INFOOPS pagrindinės žinutės T. 1 Lietuvos istorija Viduramžiai LDK tikroji paveldėtoja – Baltarusija LDK valdovai – slavai - Lietuvos okupacija 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos okupacija – Laisvanoriškas lietuvių prisijungimas prie SSRS Lietuvos okupacija – Lietuvos išgelbėjimas nuo nacizmo Karas po karo Partizanai – banditai Partizanai – žydšaudžiai 1991 Savi šaudė į savus Niekas nepasikeitė, viskas tik blogėjo. Laikas grįžti!

ü Ne problema, kad baltarusiai šlovina Lietuvos valdovus kurie ir juos valdė ü Problema,

ü Ne problema, kad baltarusiai šlovina Lietuvos valdovus kurie ir juos valdė ü Problema, kad Lietuvos valdovus jie laiko baltarusiais, slavais ir stačiatikiais. Kad slavai ir stačiatikiai sukūrė Lietuvos valstybę

ORŠOS MŪŠIO REIKŠMĖS MENKINIMAS • • • Nereikšmingas mūšis nepakeitė karo eigos. Maskvėnų kariuomenės

ORŠOS MŪŠIO REIKŠMĖS MENKINIMAS • • • Nereikšmingas mūšis nepakeitė karo eigos. Maskvėnų kariuomenės dydis išpūstas. Lietuviai karą pralaimėjo. Mūšio reikšmę išpūtė propaganda. Rusofobiška Lietuvos valdžia norėdama įsiteigti JAV ieško nebūtų laimėjimų prieš Rusiją. Verčiau Lietuvos politikai švęstų Kulikovo ir Borodino mūšių metines, o ne nereikšmingas „girtų muštynes“.

RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ DOKTRINA ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ SAVITUMAI Informacinės konfrontacijos vaidmens stiprinimas. ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ

RUSIJOS FEDERACIJOS KARINĖ DOKTRINA ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ SAVITUMAI Informacinės konfrontacijos vaidmens stiprinimas. ŠIUOLAIKINIŲ KARINIŲ KONFLIKTŲ YPATUMAI - Iš pradžių naudojant informacines priemones pasiekti politinius tikslus, be karinės jėgos, ir tik vėliau naudoti karinę jėgą - gavus teigiamą tarptautinės bendruomenės pritarimą. GINKLUOTUJŲ PAJĖGŲ APRŪPINIMAS GINKLUOTE IR SPEC. PRIEMONĖMIS Vystyti informacines konfrontacines pajėgas ir priemones. Informacinė Rusijos Doktrina Kultūros ministerijos užduotys (ministras – ideologas)

PRIEŠIŠKOS INFORMACINĖS VEIKLOS TIKSLAI • Palaužti valią priešintis (pigiau yra įtikinti priešininką kad jo

PRIEŠIŠKOS INFORMACINĖS VEIKLOS TIKSLAI • Palaužti valią priešintis (pigiau yra įtikinti priešininką kad jo pasipriešinimas beprasmiškas, nei pradėti atvirą kovą). • Įtakoti sprendimo priėmimo procesą politiniame/ kariniame lygmenyje. • Įtvirtinti savo galią, siekiant sau palankių sprendimų politiniame/ekonominiame lygmenyje. 1795 1940

KAIP LAIMĖTI? Atsparumas priešiškai propagandai ir informacinėmis operacijomis Atpažinti Parodyti, paaiškinti INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE

KAIP LAIMĖTI? Atsparumas priešiškai propagandai ir informacinėmis operacijomis Atpažinti Parodyti, paaiškinti INFORMUOTI VISUOMENĘ APIE GRĖSMES SIEKTI VISUOMENĖS PALAIKYMO SKATINTI PATRIOTIZMĄ VISUOMENĖJE Stabdyti Mažinti Rusijos propagandos tinklą Propaganda tai ne laisva žiniasklaida ar žodžio laisvė Užkardyti. Vykdyti įstatymus Motyvuoti ir skatinti Projektai

PILIETINĖS INICIATYVOS Kritinė masė pozityvios informacijos

PILIETINĖS INICIATYVOS Kritinė masė pozityvios informacijos

KLAUSIMAI ?

KLAUSIMAI ?