Lietuvi kalbotyros vadas Pasirenkamasis dalykas Fil F studentams

  • Slides: 6
Download presentation
Lietuvių kalbotyros įvadas Pasirenkamasis dalykas Fil. F studentams Prof. Bonifacas Stundžia, Vilniaus universitetas Baltistikos

Lietuvių kalbotyros įvadas Pasirenkamasis dalykas Fil. F studentams Prof. Bonifacas Stundžia, Vilniaus universitetas Baltistikos katedra 2020 pavasario sem. data

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: žodynai ! !Liet. k. išteklių informacinė sistema: http: //lkiis. lki.

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: žodynai ! !Liet. k. išteklių informacinė sistema: http: //lkiis. lki. lt. Žodynai, duomenų bazės (DB), kartotekos: Dabartinės liet. k. žodynas: http: //dz. lki. lt Bendrinės liet. k. žodynas (ne visas): http: //bkz. lki. lt Didysis liet. k. žodynas: http: //www. lkz. lt Sinonimų, antonimų, frazeologijos, sisteminis žodynai Lietuvos vietovardžių žodynas: http: //vietovardziai. lki. lt/ Istorinių vietovardžių, pavardžių DB. LKŽ, tautosakos paveldo kartotekos Naujažodžių bazė: http: //naujazodziai. lki. lt/

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: tekstynai http: //tekstynas. vdu. lt/ Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Lygiagretieji

Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai: tekstynai http: //tekstynas. vdu. lt/ Dabartinės lietuvių kalbos tekstynas Lygiagretieji tekstynai Kiti įrankiai (kirčiuoklė, morfologinis anotatorius ir kt. ) http: //coralit. lt/ (akademinės kalbos)

Lietuvių k. skaitmeniniai ištekliai: tarmės, sen. raštai, paveldas Tarmių duomenys Žr. http: //lkiis. lki.

Lietuvių k. skaitmeniniai ištekliai: tarmės, sen. raštai, paveldas Tarmių duomenys Žr. http: //lkiis. lki. lt. Senieji raštai http: //www. lki. lt/seniejirastai/ http: //epaveldas. lt (skaitmeninti vaizdai) Lituanistikos paveldo inf. sistema: http: //www. aruodai. lt/

Lietuvių k. skaitmeniniai ištekliai: terminai etc. Terminų bankai http: //kalbosnamai. lt > Žaidimai ir

Lietuvių k. skaitmeniniai ištekliai: terminai etc. Terminų bankai http: //kalbosnamai. lt > Žaidimai ir kt. (čia ir daugiau naudingų nuorodų) Terminų duomenynai http: //terminai. vlkk. lt Sociolingvistika http: //sociolingvistika. lt Pasaulio kalbų struktūros atlasas http: //wals. info/languoid/lect/wals_code_lit

VU Fil. F ištekliai ir naudingi adresai http: //www. thesaurus. flf. vu. lt/ http:

VU Fil. F ištekliai ir naudingi adresai http: //www. thesaurus. flf. vu. lt/ http: //www. prusistika. flf. vu. lt/paieska/ etimologija. baltnexus. lt/ www. vardynas. flf. vu. lt/ Antikos vardyno duomenų bazė www. vlkk. lt (Valst. liet. k. komisija; Palemonas, originalus liet. šriftas) www. lki. lt (Lietuvių k. institutas) www. vdu. lt (Vytauto Didžiojo u-tas) www. llti. lt (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)