Lfter om tilgivelse Lfter om fred Lfter om

  • Slides: 42
Download presentation

Løfter om tilgivelse Løfter om fred Løfter om hjælp

Løfter om tilgivelse Løfter om fred Løfter om hjælp

Den skjulte Gud

Den skjulte Gud

Er jeg frelst? Har Gud forladt mig/opgivet mig?

Er jeg frelst? Har Gud forladt mig/opgivet mig?

Hvor finder jeg en nådig Gud? Hvordan får jeg fred med Gud? ”De to

Hvor finder jeg en nådig Gud? Hvordan får jeg fred med Gud? ”De to små ord nåde og fred omfatter hele den kristne læres væsen”

Er jeg frelst? Jesus alene Ordet alene Troen alene

Er jeg frelst? Jesus alene Ordet alene Troen alene

mere anger! mere kærlighe d !

mere anger! mere kærlighe d !

Rom 1, 16 -17: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds

Rom 1, 16 -17: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde, først, og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro – som der står skrevet: » Den retfærdige skal leve af tro. «

Luther: ”Nu følte jeg mig næsten som født på ny, som om portene til

Luther: ”Nu følte jeg mig næsten som født på ny, som om portene til paradis havde åbnet sig og jeg kunne træde ind. Nu viste hele Skriften sig for mig med et andet ansigt”.

Jesus alene

Jesus alene

1 Kor 1, 30 -31: ” Men ham skyldes det, at I er i

1 Kor 1, 30 -31: ” Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at » den, der er stolt, skal være stolt af Herren, « som der står skrevet”.

Det salige bytte ”Kristus gjorde et saligt bytte med os. Han tog vor syndige

Det salige bytte ”Kristus gjorde et saligt bytte med os. Han tog vor syndige person på sig og gav os sin uskyldige og sejrende person. ”

Den dobbelte retfærdighed Den fremmede retfærdighed Min egen retfærdighed

Den dobbelte retfærdighed Den fremmede retfærdighed Min egen retfærdighed

Den fremmede retfærdighed ”Det er den retfærdighed, hvormed Kristus er retfærdig og retfærdiggør gennem

Den fremmede retfærdighed ”Det er den retfærdighed, hvormed Kristus er retfærdig og retfærdiggør gennem troen … Denne retfærdighed gives altså til menneske i dåben og til enhver tid i sand bod, således at mennesket fortrøstningsfuldt kan rose sig i Kristus og sige: ”Mig tilhører, hvad Kristus har levet, har udført, har sagt, har lidt og dødt. Det tilhører mig ikke mindre, end hvis jeg selv havde levet, udført og sagt det, havde lidt og var død”.

Min egen retfærdighed ”Den anden retfærdighed er vor egen, ikke fordi vi alene udøver

Min egen retfærdighed ”Den anden retfærdighed er vor egen, ikke fordi vi alene udøver den, men fordi vi samvirker med den første og fremmede retfærdighed. Dette er den gode vandring i gode gerninger. ” … ”Den er den første retfærdigheds værk og frugt og en følge af den, sådan som der står i Gal 5, 22. ” 1. Dødelse af kødet i mig 2. Kærlighed til næsten 3. Ydmyghed og Gudsfrygt

Ordet alene tag Gud på ordet

Ordet alene tag Gud på ordet

Rom 3, 28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden

Rom 3, 28: For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger. Luthers oversættelse: … retfærdigt alene ved tro. Troen alene

Troen alene – du slipper for de håbløse forbedringskampe, og får i stedet et

Troen alene – du slipper for de håbløse forbedringskampe, og får i stedet et liv, hvor der virkelig er gode gerninger .

Troen alene - troen på det, der står i Guds ord! Uanset hvad din

Troen alene - troen på det, der står i Guds ord! Uanset hvad din samvittighed siger Uanset hvad andre (fx pave-kirken) siger

Er jeg frelst? : Svaret finder du alene ved at lade din tro spørge

Er jeg frelst? : Svaret finder du alene ved at lade din tro spørge Bibelens ord. Og det siger, at hvis du holder dig til Kristus, er du frelst – uanset hvad du føler eller ikke føler, tænker eller ikke tænker.

Er jeg frelst? Har Gud forladt mig/opgivet mig?

Er jeg frelst? Har Gud forladt mig/opgivet mig?

Den skjulte Gud

Den skjulte Gud

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Gud skjuler sig tit og bruger masker

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Gud skjuler sig tit og bruger masker

Du ”ser” ikke Gud – men en kristen ven. Når din ven deler Guds

Du ”ser” ikke Gud – men en kristen ven. Når din ven deler Guds ord med dig, må du høre denne vens stemme som Guds stemme Du ”ser” ikke Gud – men bag det smertefulde i dit liv lige nu arbejder han til dit bedste Du ”ser” ikke Gud: du oplever ham vred og afvisende – men han elsker dig og styrker din tro, så I to altid kan blive sammen Du ”ser” ikke Gud: han synes at sove eller bevidst ikke ville høre dig. Men hans øje er på dig og han arbejder for at hjælpe dig

Du ”ser” ikke Gud - men det behøver IKKE betyde, at der er noget

Du ”ser” ikke Gud - men det behøver IKKE betyde, at der er noget galt i forholdet mellem jer to!

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Gud bruger dette her til noget godt i dit

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Gud bruger dette her til noget godt i dit liv: han viser dig forskellen på alle de ting, der ikke kan holde og så den ene ting, der virkelig kan holde og frelse!

Den ”Skjulte” Gud Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser.

Den ”Skjulte” Gud Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser. Es 45. 15

Den ”Skjulte” Gud For det fjerde ser vi i dette evange lium den måde,

Den ”Skjulte” Gud For det fjerde ser vi i dette evange lium den måde, som Kristus åbenbarer sin opstandelse på, og hvordan denne bliver erkendt og fattet, nemlig først ved Ordet og troen, og dernæst ved legemlig beskuelse eller følelse. Derfor er han i begyndelsen skjult og ubekendt for discip lene. Han kommer til dem og vandrer med dem, skønt han i sandhed er hos dem og er den samme Kristus, som de så ofte havde set og hørt og meget godt kendte. Nu kendte de ham dog slet ikke. … Hermed vil han også lære og vise os, at hans opstandelses og riges kraft her på jorden og i dette liv alene skal vise sig ved Ordet og troen, der holder sig til Kristus, som den dog ikke ser. I ham overvinder vi synd og død, samt gri ber retfærdigheden og livet. Kirkepostillen 2. påskedag: Vandringen til Emmaus Luk 24, 13 -35

Har Gud forladt mig/opgivet mig?

Har Gud forladt mig/opgivet mig?

"Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede

"Hvis nogen ville male et præcist billede af Gud, måtte det være et billede af lutter kærlighed, som var den guddommelige natur intet andet end en åben ild og lidenskabelig kærlighed, der opfyldte himmelen og jorden. ”

Skal jeg altid leve i mørket? Nej, slet ikke. Gud ønsker ikke, at dette

Skal jeg altid leve i mørket? Nej, slet ikke. Gud ønsker ikke, at dette er din normaltilstand. Kæmp tappert og du vil nå frem til freden!

Gå frimodigt og frygtløst igennem alt det, der ængster dig!

Gå frimodigt og frygtløst igennem alt det, der ængster dig!

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Korsteologien er vejen til liv og sejr! Matt 10,

Har Gud forladt mig/opgivet mig? Korsteologien er vejen til liv og sejr! Matt 10, 38 f: Og den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd. Den, der har reddet sit liv, skal miste det, og den, der har mistet sit liv på grund af mig, skal redde det.

”Gud bevare mig for en kirke, hvor der kun er hellige. Jeg vil være

”Gud bevare mig for en kirke, hvor der kun er hellige. Jeg vil være i den kirke og blandt den flok, hvor der er svage, syge, mismodige, som kender og føler deres synder og elendighed; og som uafbrudt sukker og råber til Gud om trøst og hjælp, og som tror syndernes forladelse; og som på grund af ordet, som de lærer rent og uforfalsket, bliver forfulgt. ”

Kender du til det med at opleve at være i et åndeligt mørke? Hvad

Kender du til det med at opleve at være i et åndeligt mørke? Hvad ville Luther foreslå dig som hjælp, hvis du var i en sådan situation? Hvordan tænker du, at du og din menighed tager Jesu kors op og følger ham?