Levende billeder Kortfilm Berettermodellen Dramaturgisk model Opbygning af

  • Slides: 12
Download presentation
Levende billeder Kortfilm

Levende billeder Kortfilm

Berettermodellen • Dramaturgisk model. • Opbygning af fortælling og spænding. • Effektiv måde at

Berettermodellen • Dramaturgisk model. • Opbygning af fortælling og spænding. • Effektiv måde at holde seeren fanget fra start slut. • Også kendt som Hvalmodellen og Hollywoodmodellen. Med jeres sidemakker: Hvilket punkt/fase er vigtigst i berettermodellen?

KORTFILMEN SOM GENRE • Som oftest under 15 min. • Begrænset persongalleri • Enstrenget

KORTFILMEN SOM GENRE • Som oftest under 15 min. • Begrænset persongalleri • Enstrenget handling • Handlingen foregår typisk over kort tid • Filmiske virkemidler bruges (ofte) meget. • Rekvisitter/symboler er vigtige, velvalgte og gennemtænkte • set up/pay off.

Filmens enheder

Filmens enheder

De 7 parametre • Richard Raskin, underviser/professor ved Institut for Æstetik og Kommunikation(ved Århus

De 7 parametre • Richard Raskin, underviser/professor ved Institut for Æstetik og Kommunikation(ved Århus universitet) • Forfatter og filminstruktør. • Kendt for sine kortfilms-parametre: 7 ”regler” for, hvordan man laver en velfungerende/god kortfilm. • 7 -parametre-Modellen: analytisk redskab til at afdække, hvordan en kortfilm fortæller sin historie, men også som ramme for udvikling af en kortfilm.

Model: Raskins 7 parametre 1. Der bør kun være en hovedperson, denne persons historie

Model: Raskins 7 parametre 1. Der bør kun være en hovedperson, denne persons historie er det centrale i filmen. 2. De bedste dramatiske øjeblikke skabes af personer, som træffer meningsfulde valg i deres sammenspil med hinanden. 3. tilskuerne skal lære at kende personerne hurtigt + den eller de konflikter som historien bygger på. 4. Filmens handling bør være ligeså spændende for hørelsen som for synet. Lydsiden må ikke nedprioriteres! En af de lyde i filmen, der bør holdes på et minimum, er dialogen. 5. Der er en ting i kortfilmen, der spiller en central rolle: genstande set up/pay-off. 6. Kortfilmen bør være enkel uden for mange detaljer, så der bliver plads til, at seeren kan fordybe sig og være nysgerrig i forhold til historien. 7. Alle billeder i filmen er essentielle, derfor må de vælges med omhu, hvis de ikke er vigtige, bør de udelades. 2. Se: 9 levendebilleder. weebly. com

 • Hvordan opfylder ”En eftermiddag” Raskins 7 parametre? • Hvordan fortæller kortfilmen sin

• Hvordan opfylder ”En eftermiddag” Raskins 7 parametre? • Hvordan fortæller kortfilmen sin historie? • Se: 9 levendebilleder. weebly. com s. 2

Kortfilmsanalyse To forskellige slags analyser, når man analyserer en film: 1. En analyse af

Kortfilmsanalyse To forskellige slags analyser, når man analyserer en film: 1. En analyse af kortfilmens indhold (værkanalyse). • Referat, personer, tid og sted, miljø, budskab, tema, konflikt osv. 2. En analyse af de filmiske virkemidler (shot-to-shot analyse)

Shot-to-shot analyse • Når en bestemt scene skal næranalyseres. • I shot-to-shot analysen beskriver

Shot-to-shot analyse • Når en bestemt scene skal næranalyseres. • I shot-to-shot analysen beskriver og vurderer man filmens brug af filmiske virkemidler: kamera, klipning, lys, lyd, farver, effekter og komposition bør indgå.

ET EKSEMPEL på en Shot-to-shot analyse Indstilling Handling 00– 01 1. 01 -02 02

ET EKSEMPEL på en Shot-to-shot analyse Indstilling Handling 00– 01 1. 01 -02 02 -03 Perspektiv Lyd Lys Beskæring Klip Man ser en dame og fugleperspektiv en dreng, som holder i hånden Reallyd Reallys Supertotal Usynlig 2 En mand skælder ud. Synkron reallyd ved dyt samt asynkron reallyd i form af et klaverspil. Reallys Nær Usynlig 3 Damen kigger ned på Normalperspektiv drengen, og drengen (Mandens i bilen pov) kigger lige frem. Asynkron reallyd Reallys lyd i form af klaver. total Usynlig Normalperspektiv Shot to Shot analyse af Call me reklame. https: //www. youtube. com/watch? v=p. Xqi 8 d. Tf 8 c. Q Tid

Opgavebeskrivelse/Flipped classroom • • • Lav en shot to shot analyse 10 sek. Præsenter

Opgavebeskrivelse/Flipped classroom • • • Lav en shot to shot analyse 10 sek. Præsenter filmen. Shot to shot analyse. Fortæl hvorfor I laver en shot to shot analyse? Hvorfor er den god? Forklar hvorfor I har valgt netop dette stykke af filmen? Hvad har STS-analysen gjort for vores forståelse af filmen? • • Gå sammen i jeres ”Weebly”-gruppe. Gå ind skoletube Screen-cast Varighed: 3 -5 min. Færdig video skal på jeres weebly. com

Evaluering • Gå ind på: Socrative. com • Brug student login • Brug koden:

Evaluering • Gå ind på: Socrative. com • Brug student login • Brug koden: HMRVIXR 3 X • Svar på de fire spørgsmål • OBS! I må meget gerne være grundige, da vi skal bruge jeres svar i opgaveregi ; )