Letouni 1 000 6 000 11 000 16

  • Slides: 22
Download presentation
Letouni

Letouni

1 000 6 000 11 000 16 000 2 000 7 000 12 000

1 000 6 000 11 000 16 000 2 000 7 000 12 000 17 000 3 000 8 000 13 000 18 000 4 000 9 000 14 000 19 000 5 000 10 000 15 000 20 000

Čím se živí všichni letouni v ČR? Bezobratlými živočichy

Čím se živí všichni letouni v ČR? Bezobratlými živočichy

Jak vypadají narozená mláďata letounů? Jsou holá a slepá

Jak vypadají narozená mláďata letounů? Jsou holá a slepá

Jaký je náš největší netopýr? Netopýr velký

Jaký je náš největší netopýr? Netopýr velký

Popište jak funguje echolokace: Jedinec vyšle ultrazvukový signál, který se odrazí od překážky či

Popište jak funguje echolokace: Jedinec vyšle ultrazvukový signál, který se odrazí od překážky či kořisti. Odražený ultrazvukový signál jedinec opět přijímá a dokáže se vyhnout překážce či zacílit se na kořist

Jak se nazývá blanitý výběžek v uchu netopýrů? Tragus

Jak se nazývá blanitý výběžek v uchu netopýrů? Tragus

Vyjmenujte alespoň pět míst, kde se mohou ukrývat netopýři:

Vyjmenujte alespoň pět míst, kde se mohou ukrývat netopýři:

Popište obrázek: 4 Palec 3 Ušní boltec s tragem 1 4. prst 2 Létací

Popište obrázek: 4 Palec 3 Ušní boltec s tragem 1 4. prst 2 Létací blána

V jaké fázi ročního cyklu netopýrů dochází převážně k páření? V období podzimních přeletů

V jaké fázi ročního cyklu netopýrů dochází převážně k páření? V období podzimních přeletů

Popiš kde tráví netopýr vodní léto a jaké úkryty převážně využívá: V okolí vody,

Popiš kde tráví netopýr vodní léto a jaké úkryty převážně využívá: V okolí vody, nejčastěji v dutinách stromů

Čím se převážně živí netopýr velký a jak tuto potravu získává? Netopýr velký se

Čím se převážně živí netopýr velký a jak tuto potravu získává? Netopýr velký se živí převážně brouky, které sbírá z povrchu půdy či hrabanky

Popiš čím vrápenci vysílají a čím přijímají ultrazvukové signály: Vrápenci vysílají ultrazvukový signál nosem

Popiš čím vrápenci vysílají a čím přijímají ultrazvukové signály: Vrápenci vysílají ultrazvukový signál nosem a přijímají blanitými výrůstky na nose

Popiš čím se živí netopýr vodní a jak tuto potravu získává: Živí se hmyzem,

Popiš čím se živí netopýr vodní a jak tuto potravu získává: Živí se hmyzem, který sbírá nad hladinou nebo z vodní hladiny.

Popiš čím netopýři vysílají a čím přijímají ultrazvukové signály: Netopýři vysílají ultrazvukový signál pootevřenou

Popiš čím netopýři vysílají a čím přijímají ultrazvukové signály: Netopýři vysílají ultrazvukový signál pootevřenou tlamou a přijímají blanitými výrůstky v uchu.

V jaké fázi ročního cyklu netopýrů dochází k oplození? K oplození dochází v období

V jaké fázi ročního cyklu netopýrů dochází k oplození? K oplození dochází v období jarních přeletů.

Popište jak naši netopýři tráví zimu: Netopýři na našem území tráví zimu v úkrytech

Popište jak naši netopýři tráví zimu: Netopýři na našem území tráví zimu v úkrytech (zejména jeskyně, štoly či sklepy). Toto nepříznivé období roku přečkají zimním spánkem (hibernací).

Od kdy do kdy asi trvá období podzimních přeletů? Od přelomu července a srpna

Od kdy do kdy asi trvá období podzimních přeletů? Od přelomu července a srpna do října.

Popište rozdíly mezi netopýry a vrápenci: • Vrápenci mají v okolí nozder blanité výrůstky,

Popište rozdíly mezi netopýry a vrápenci: • Vrápenci mají v okolí nozder blanité výrůstky, zatímco netopýři je nemají. • Netopýři mají proti boltci tragus, zatímco vrápenci je nemají. • Vrápenci se zabalují do létacích blan. • Netopýři skládají křídla podél těla.

Od kdy do kdy asi trvá období jarních přeletů? Zhruba od dubna do května

Od kdy do kdy asi trvá období jarních přeletů? Zhruba od dubna do května

Popište jak netopýři tráví léto: Samci žijí samostatně, zatímco samice se sdružují do tzv.

Popište jak netopýři tráví léto: Samci žijí samostatně, zatímco samice se sdružují do tzv. mateřských kolonií, kde probíhají porody a odchov mláďat. Mateřské kolonie se začínají rozpad po osamocení mláďat

Popiš zimní spánek (hibernaci): Jedinci zpomalí své životní funkce a sníží svou tělesnou teplotu

Popiš zimní spánek (hibernaci): Jedinci zpomalí své životní funkce a sníží svou tělesnou teplotu na teplotu odpovídající okolnímu prostředí.