letiim bireylerin birbirlerine karlkl olarak duygu ve dncelerini

  • Slides: 19
Download presentation

İletişim, bireylerin birbirlerine karşılıklı olarak duygu ve düşüncelerini aktarması olayına denir.

İletişim, bireylerin birbirlerine karşılıklı olarak duygu ve düşüncelerini aktarması olayına denir.

ØKendimizi doğru ifade etmek ØHoşgörülü ve önyargısız olmak ØKarşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek

ØKendimizi doğru ifade etmek ØHoşgörülü ve önyargısız olmak ØKarşımızdakini etkin ve ilgili dinlemek

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati

İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına empati denir.

Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçla yıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir.

Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçla yıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime” SEN DİLİ” denir.

“BEN DİLİ” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşünceleri ni ifade ederek iletişim

“BEN DİLİ” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşünceleri ni ifade ederek iletişim kurmasıdır.

Ø Ø İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir. Bedenin duruş biçimi, jest, (el-kol ve

Ø Ø İletişim yalnızca sözel iletişimden ibaret değildir. Bedenin duruş biçimi, jest, (el-kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), göz teması ve duruş mesafesi iletişimde etkili olan unsurlardandır.

Alay etmek Emir vermek Yargılamak İsim takmak Tehdit etmek Suçlamak Eleştirmek

Alay etmek Emir vermek Yargılamak İsim takmak Tehdit etmek Suçlamak Eleştirmek

Ø Ø Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel

Ø Ø Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye de en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz.

Konuşan kişiye bakar. v Uygun tepkiler verir (siz üzüntülü bir şey anlatırken gülümsemez vs).

Konuşan kişiye bakar. v Uygun tepkiler verir (siz üzüntülü bir şey anlatırken gülümsemez vs). v Dinlediği kişiye tüm dikkatini verir. v Konuşanın sözünü kesmez. v Konuşanın ihtiyaçlarına karşı duyarlıdır. v Konuşanı acele ettirmez. v

Sürekli başka şeylerle meşgul olur (saçıyla, telefonuyla oynar, başka taraflara bakar). v Anlatılanlara uygun

Sürekli başka şeylerle meşgul olur (saçıyla, telefonuyla oynar, başka taraflara bakar). v Anlatılanlara uygun tepkiler vermez. v Dinlediklerine dikkatini vermez. v Sürekli söz keser. v Karşıdakinin ihtiyaçlarını çok fazla umursamaz. v Sürekli konuyu değiştirir. v

“Ne söylediğiniz önemli ama nasıl söylediğiniz daha önemli” Mevlana

“Ne söylediğiniz önemli ama nasıl söylediğiniz daha önemli” Mevlana