Lesson 3 Choosing classes Zao shang shang wu

  • Slides: 12
Download presentation
Lesson 3 (Choosing classes) • Zao shang= shang wu= AM • Xia wu =

Lesson 3 (Choosing classes) • Zao shang= shang wu= AM • Xia wu = PM • Da suan= to plan to • Xiang= to want to/to wish to • Yin yue= Music. Ying yu= English (Ying wen= English) • Dang ran= of course • Hua yu, Hua wen, Zhong wen, han yu = Chinese • Bu guo: but • Jian dan= easy

Lesson 4 (Borrowing stuff) • You…… you……, hai you…. . : have…. , have…,

Lesson 4 (Borrowing stuff) • You…… you……, hai you…. . : have…. , have…, and then (and also) have…. • Kan 看: to read, to see, to watch , to look at • __(verb)__ yi xia: really quickly (one sec). • Inside _(container, location)__: Zai ___ li. • Where? Zai nar? There. Zai nar. • Zhe me duo dong xi! So many things! • Ben: measure word for books or anythings that have pages. • Ni _(verb)__ ba!: Suggesting • Ke yi / neng: can

Lesson 6 Which team won? • 的 de: Possessive. (Sometimes added after an adjective).

Lesson 6 Which team won? • 的 de: Possessive. (Sometimes added after an adjective). Example: wo de bi sai. (My game) Ni de bi sai. (Your game). De guo de bi sai. (Germany’s game). Zuo tian de bi sai. (Yesterday’s game). • Dui : team. name + dui. De guo dui • Hen cha (Bad)-> Hen bu hao-> hen yi ban -> bu cuo -> hen hao -> fei chang hao -> tai hao le (Too good!Great!) • Na li : where Na ge: which

 • Which: na ge • Where: na li • Who: shei (shui) •

• Which: na ge • Where: na li • Who: shei (shui) • What: shen me • When: shen me shi hou • Why: wei shen me • How: zen me • Le: a way to indicate completed status (past) Example: “ying le” means “won” • Mei shi jian= mei kong “don’t have time” Question: Ni you shi jian ma? “Do you have time? ” Ni you kong ma? “Do you have time” “Are you avaiblable” Answer: Wo mei shi jian/ Wo mei kong. ( I don’t have time) Wo you shi jian. Wo you kong. (I have time)

 • 是 不是 shi, bu shi • 有 没有 you, mei you •

• 是 不是 shi, bu shi • 有 没有 you, mei you • Xi huan Bu xi huan • Ting (to listen) Kan 看 (to watch, look, read) Chi 吃 (to eat) • Qu(去) V. ______ Ta men qu (去) da lan qiu le • Zuo tian de …… Yesterday’s…. . • ……. . zen me yang? How’s………

 • Da gong do part-time job • Mai dong xi shopping • Qu

• Da gong do part-time job • Mai dong xi shopping • Qu peng you de jia wan/ Pa ti go to friend’s house to party • xue xi Study • kan xiao hai Babysit Q: Shang (ge) xing qi liu, ni gan shen me le? (Last Saturday what did you do? ) A: Shang (ge) xing qi liu, wo______le. (Last Saturday I …. . )

Lesson 7 I give you a movie ticket (2 nd Qt) • 粉丝 fen

Lesson 7 I give you a movie ticket (2 nd Qt) • 粉丝 fen si : A fan of someone. Example: Wo shi An De Lu de fen si. Wo shi Michael Jordan de fen si. Wo shi ni de fen si. Kan 看: to look, to see, to watch 电dian ying: movie. Dian nao: computer. Dian shi: TV • Mi: A nerd of something, a fan of something • Piao: Ticket. Lan qiu piao: basketball ticket Fei ji piao: plane ticket Dian ying piao: movie ticket

Xiang bu xiang? Do you want to or not---? Xiang…. ma? Want to____? Shen

Xiang bu xiang? Do you want to or not---? Xiang…. ma? Want to____? Shen me ______? What ____? Jin tian de hai shi ming tian de: Today’s or tomorrow’s Hai shi: or • Xia wu 下午. Shang wu 上午 / 早上(zao shang). • • • Mei kong= mei shi jian.

 • Ni yao zuo shen me? = Ni yao gan shen me? =What

• Ni yao zuo shen me? = Ni yao gan shen me? =What are you up to? What are you going to do? • Wo yao kan dian ying: I’m going to watch movie Mei gan shen me. Mei zuo shen me= Nothing, Not diong anything • Bu xing: No can do. No. • Ni gei Ma Ming: You give (it) to Ma Ming. Ni gei ta: You give (it) to him. Ni gei Ma Ming han bao: You give Ma Ming hamburger

 • Hao kan: good to watch/read, good • You yi si: Interesting •

• Hao kan: good to watch/read, good • You yi si: Interesting • Zhen de ma? : Really? • Dian ying piao: movie ticket • Ke shi = bu guo = “but” “however” • Mei you shi jian = mei kong = mei you shi jian • Mei kan = mei you kan *Mei you /mei: to negate (negate a status, possessions) Zhe ge: this (one) Na ge: that (one) *ge is a measure word Ke xi: pity, pitiful tai ke xi le tai hao le tai gui le tai leng le Fei chang: super Dian ying 电影 dian nao电脑 dian shi电视

Asking people out in Chinese!! Q: Ming tian xia wu ni you kong ma?

Asking people out in Chinese!! Q: Ming tian xia wu ni you kong ma? A: You kong. Q: Wo you liang zhang ___ piao, wo men ke yi qu _____ ma? (I have two ____ tickets, we can go ______? ? ? ) A: Ke yi! Xie xie ni! Q: Ming tian xia wu ni you kong ma? A: Mei kong. Dui bu qi. Q: Ni yao zuo shen me? A: Wo yao ____.

 • Ni xi huan _______ ma? • Ni jue de _______ zen me

• Ni xi huan _______ ma? • Ni jue de _______ zen me yang?