Les 1 Ervaring Asymmetrische Informatie Het grote SO

  • Slides: 29
Download presentation
Les 1: Ervaring Asymmetrische Informatie

Les 1: Ervaring Asymmetrische Informatie

Het grote SO spel… Het SO is nagekeken. Je krijgt zo dadelijk je cijfer

Het grote SO spel… Het SO is nagekeken. Je krijgt zo dadelijk je cijfer terug, het is belangrijk om niet aan anderen te vertellen wat je hebt gehaald. Via dit spel krijg je de kans om je cijfer te verbeteren. De een deel van je punt staat al vast, dit is bepaald door de score die je gehaald hebt op je SO. Een ander deel van je punt is door het spel te behalen.

Het grote SO spel… Je hebt voor het spel 5 ‘aandelen’ in jouw SO

Het grote SO spel… Je hebt voor het spel 5 ‘aandelen’ in jouw SO te verkopen. Als je deze aandelen houdt zijn ze ieder 20% van je punt waard voor jou. Je kunt deze aandelen ook verkopen aan een klasgenoot (maximaal 1 aandeel per klasgenoot). De aandelen van anderen zijn voor hen 25% van jouw punt waard, ze betalen je hiervoor in punten.

Huiswerk: Transactiekosten en Informatie asymmetrie Maak opgaven 3. 1 t/m 3. 5 voor de

Huiswerk: Transactiekosten en Informatie asymmetrie Maak opgaven 3. 1 t/m 3. 5 voor de volgende les

Les 2: Besprekingen

Les 2: Besprekingen

Planning Bespreking SO Resultaten SO spel Bespreken Huiswerk Verzekeraars

Planning Bespreking SO Resultaten SO spel Bespreken Huiswerk Verzekeraars

Verzekeren Waarom zijn er verzekeringen? Wat is het voordeel voor verzekeraars? Wat is het

Verzekeren Waarom zijn er verzekeringen? Wat is het voordeel voor verzekeraars? Wat is het voordeel voor verzekerden?

Huiswerk: Verzekeringen toegepast Maken opgave 3. 6, 3. 7 en 3. 8. Bestuderen hoe

Huiswerk: Verzekeringen toegepast Maken opgave 3. 6, 3. 7 en 3. 8. Bestuderen hoe een verzekeringsmaatschappij werkt (je gaat er zelf een starten!).

Les 3: Een onvoldoende verzekering

Les 3: Een onvoldoende verzekering

Verzekerd van een goed punt? Verzekeringen hebben als doel om onzekerheid te verminderen en

Verzekerd van een goed punt? Verzekeringen hebben als doel om onzekerheid te verminderen en risico’s af te dekken, een van de risico’s waar jullie mee te maken hebben is het risico om aankomende proefwerkweek een onvoldoende te behalen. Zou het niet prachtig zijn als er een verzekering bestond om dit risico af te dekken?

Groepsopdracht: Onvoldoendeverzekering In groepjes van 4 of 5 gaan jullie je eigen verzekeringsbedrijf vormen,

Groepsopdracht: Onvoldoendeverzekering In groepjes van 4 of 5 gaan jullie je eigen verzekeringsbedrijf vormen, dit bedrijf biedt een onvoldoendeverzekering aan. De verzekeringspremie wordt betaalt in proefwerkpunten, de uitbetaling wordt ook hierin gedaan. De verzekeraar hoeft geen winst te maken, maar mag geen verlies lijden. Denk na over je polisvoorwaarden (onder andere premie en uitbetaling), je doelgroep en eventuele randvoorwaarden.

Voorbeeld verzekeringen (1) Iedereen Het betaalt 0, 3 punt van het behaalde cijfer. laagste

Voorbeeld verzekeringen (1) Iedereen Het betaalt 0, 3 punt van het behaalde cijfer. laagste cijfers wordt aangevuld tot het op één na laagste cijfer, vervolgens stijgen beide gelijk tot het op twee na laagste cijfer, etc. tot de pot op is of alle onvoldoendes aangevuld zijn tot een 6, 0.

Voorbeeld verzekeringen (2) Premie: ≥ 6 betaalt 0, 1 ≥ 7 betaalt 0, 2

Voorbeeld verzekeringen (2) Premie: ≥ 6 betaalt 0, 1 ≥ 7 betaalt 0, 2 ≥ 8 betaalt 0, 3 ≥ 9 betaalt 0, 4 = 10 betaalt 0, 5 Uitkering: < 2 ontvangt < 3 ontvangt < 4 ontvangt < 5 ontvangt < 6 ontvangt De leerlingen met een cijfer < 6 ontvangen (het hoogste cijfer eerst). Uitkering gaat door tot de pot op is of tot iedereen de uitkering heeft ontvangen waar hij/zij recht op heeft. 0, 5 0, 4 0, 3 0, 2 0, 1

Voorbeeld verzekeringen (3) Leerlingen met een cijfer > 6, 2 betalen een vaste premie

Voorbeeld verzekeringen (3) Leerlingen met een cijfer > 6, 2 betalen een vaste premie van 0, 3. De hoogte van de uitkering is 0, 3 voor elk cijfer < 6, 0 (aanvulling tot maximaal 6, 0). Je hebt recht op een uitkering bij een cijfer ≥ 4, 0; lagere onvoldoendes zijn op eigen risico.

Groepsopdracht: Onvoldoendeverzekering (2) Ontwerp je eigen verzekering in groepjes van 4 of 5, beantwoord

Groepsopdracht: Onvoldoendeverzekering (2) Ontwerp je eigen verzekering in groepjes van 4 of 5, beantwoord hiervoor in ieder geval de volgende vragen: Wie heeft recht op een uitkering? Zijn er nog aanvullende voorwaarden behalve het hebben van een onvoldoende? Wie betaalt er hoeveel premie? Wie ontvangt hoeveel uitkering? Is er een eigen risico? Wie is de doelgroep van deze verzekering?

Groepsopdracht: Onvoldoendverzekering (3) Na een twintig minuten krijgt ieder groepje 3 minuten de tijd

Groepsopdracht: Onvoldoendverzekering (3) Na een twintig minuten krijgt ieder groepje 3 minuten de tijd om zijn of haar verzekering te ‘pitchen’, de rest mag hier dan op reageren. Wie komt met het beste voorstel, wat zijn problemen bij de voorstellen? Is er een verzekering waarvoor je jezelf zou willen inschrijven?

Les 4: Problemen in verzekeringsland

Les 4: Problemen in verzekeringsland

Jullie verzekeringen… De verzekeringen die jullie hebben opgesteld vroegen vaak een grotere bijdrage van

Jullie verzekeringen… De verzekeringen die jullie hebben opgesteld vroegen vaak een grotere bijdrage van mensen die een hoger punt haalden, hoe zou dit vertalen naar een ‘gewone’ verzekering? Lijkt dit je een reële situatie?

Problemen bij verzekeren… Wie wil er graag betalen aan een verzekering? Wanneer zou je

Problemen bij verzekeren… Wie wil er graag betalen aan een verzekering? Wanneer zou je zelf willen betalen voor een verzekering? Als een verzekeraar enkel dit soort klanten heeft, wat zal de verzekeraar dan moeten doen? Wat heeft dit voor effect op de klanten van de verzekeraar?

Hoe los je dit probleem op? Averechtse selectie: Averechtse selectie treed op wanneer je

Hoe los je dit probleem op? Averechtse selectie: Averechtse selectie treed op wanneer je als bedrijf vooral klanten aantrekt waarvan het voor jou als bedrijf ongunstig is om zaken mee te doen. Dit probleem komt bij verzekeringen voor doordat verschillende risicogroepen allen dezelfde verzekeringspolis krijgen aangeboden. Door verschil te maken tussen deze groepen kan dit worden verholpen.

Jullie verzekeringen… De verzekeringen die jullie hebben opgesteld gingen vaak uit van een minimaal

Jullie verzekeringen… De verzekeringen die jullie hebben opgesteld gingen vaak uit van een minimaal punt om in aanmerking te komen voor een uitkering uit de verzekeringspot, hoe zou dit vertalen naar een ‘gewone’ verzekering? Lijkt dit je een reële situatie?

Problemen bij verzekeren… (2) Als je verzekerd bent van een voldoende, wat zou dit

Problemen bij verzekeren… (2) Als je verzekerd bent van een voldoende, wat zou dit kunnen betekenen voor je leerwerk voor het proefwerk? Wat zou dit betekenen voor je punt op het proefwerk? Als een verzekeraar veel van dit soort klanten heeft, wat zal de verzekeraar dan moeten doen? Wat heeft dit voor effect op de klanten van de verzekeraar?

Hoe los je dit probleem op? Moreel wangedrag: Moreel wangedrag treed op wanneer je

Hoe los je dit probleem op? Moreel wangedrag: Moreel wangedrag treed op wanneer je jezelf anders gaat gedragen omdat je niet meer zelf het risico loopt over de gevolgen van jouw daden. Dit probleem komt bij verzekeringen voor het hun hoofdtaak is om de risico's weg te nemen bij de verzekerden. . . Door een eigen risico blijft een deel van de gevolgen bij de verzekerden liggen, dit verminderd het risico op moreel wangedrag.

Oefenen met verzekeringsproblemen De opgaven 3. 9 t/m 3. 12 gaan over averechtse selectie.

Oefenen met verzekeringsproblemen De opgaven 3. 9 t/m 3. 12 gaan over averechtse selectie. De opgaven 3. 13 en 3. 14 gaan over moreel wangedrag. Lees de tekst bij deze opgaven en maak hierna de opgaven. Als je hiermee klaar bent kun je proberen om aanpassingen te bedenken voor de verzekeringspolis van jouw groepje die er voor zouden kunnen zorgen dat er mensen zich voor deze polis zouden willen inschrijven.

Les 5: Principaal-Agent problemen

Les 5: Principaal-Agent problemen

Principaal-agent probleem In een principaal-agent-relatie ‘huurt’ de principaal een agent in om voor hem

Principaal-agent probleem In een principaal-agent-relatie ‘huurt’ de principaal een agent in om voor hem een taak uit te voeren. De agent en de principaal hebben echter niet alleen gezamenlijk belang, maar ook een eigen belang. Asymmetrische informatie in het voordeel van de agent zorgt voor een problematische relatie.

Principaal-agent probleem Geef een voorbeeld van een principaal-agent probleem. Hoe zou dit probleem kunnen

Principaal-agent probleem Geef een voorbeeld van een principaal-agent probleem. Hoe zou dit probleem kunnen worden opgelost? Wat is een voorbeeld van een principaal-agent probleem dat je zelf hebt ervaren? Hoe zou dit probleem kunnen worden opgelost?

Sociale zekerheid en zorgverzekering Om de verzekeringsproblemen die we zijn tegengekomen tegen te gaan,

Sociale zekerheid en zorgverzekering Om de verzekeringsproblemen die we zijn tegengekomen tegen te gaan, zijn de sociale verzekeringen en de zorgverzekering anders opgesteld, deze zijn verplicht voor alle inwoners van Nederland. Hoe helpt dit tegen averechtse selectie? Hoe helpt dit tegen moreel wangedrag?

Principaal-agent probleem, Sociale zekerheid en zorgverzekering Maar opgave 3. 15 Ben je hiermee klaar,

Principaal-agent probleem, Sociale zekerheid en zorgverzekering Maar opgave 3. 15 Ben je hiermee klaar, lees paragraaf 3. 7 en 3. 8 en maak de bijbehorende opgaven. Wanneer je totaal klaar bent kom je een antwoordenboekje halen om je opgaven zelf na te kunnen kijken.