Lektion 4 Repetition lektion 3 Variabler str int

  • Slides: 12
Download presentation
Lektion 4

Lektion 4

Repetition lektion 3 Variabler str, int, float Inbyggda funktioner

Repetition lektion 3 Variabler str, int, float Inbyggda funktioner

print() print(”Hej!”) alternativt… hi_str = ”Hej!” print(hi_str)

print() print(”Hej!”) alternativt… hi_str = ”Hej!” print(hi_str)

input() elev_namn = input(”Skriv in ditt namn: ”) Lagrar en string i variabeln elev_namn

input() elev_namn = input(”Skriv in ditt namn: ”) Lagrar en string i variabeln elev_namn med de tecken som användaren själv skriver in när programmet körs

Konvertera typ int() float() x = input(”Skriv in ett tal: ”) x = float(input(”Skriv

Konvertera typ int() float() x = input(”Skriv in ett tal: ”) x = float(input(”Skriv in ett tal: ”)) Typen av x är string (tecken) Typen av x är float (decimaltal)

Logik Boolsk data 1&0 Ja & Nej True & False Variabler av typen bool:

Logik Boolsk data 1&0 Ja & Nej True & False Variabler av typen bool: x = True y = False

Villkorssatser if the sun is blue: Stand up Sing a song else: Raise your

Villkorssatser if the sun is blue: Stand up Sing a song else: Raise your hand Wave with your hand

Villkorssatser if the sun is blue: Stand up Sing a song else: Raise your

Villkorssatser if the sun is blue: Stand up Sing a song else: Raise your hand Wave with your hand Eftersom solen inte är blå, utan gul, så ska du räcka upp handen och vinka

Logik x == 100 testar om värdet av variabeln x är 100 name ==

Logik x == 100 testar om värdet av variabeln x är 100 name == ”Oscar” testar om värdet av variabeln name är ”Oscar” x < 100 testar om värdet av variabeln x är mindre än 100 x > 100 testar om värdet av variabeln x är större än 100 x <= 100 x >= 100

Villkorssatser if 1 == 1: print(”SANT”) print(”True”) else: print(”FALSKT”) print(”Nein, nein, NEIN!!!”) # Detta

Villkorssatser if 1 == 1: print(”SANT”) print(”True”) else: print(”FALSKT”) print(”Nein, nein, NEIN!!!”) # Detta kallas för kodblock!

Villkorssatser if 1 == 1: print(”SANT”) else: print(”FALSKT”) Skriver ut ”SANT” eftersom 1 ==

Villkorssatser if 1 == 1: print(”SANT”) else: print(”FALSKT”) Skriver ut ”SANT” eftersom 1 == 1 är True

Logik and or 1 == 1 and 1 == 2 Är sant om både

Logik and or 1 == 1 and 1 == 2 Är sant om både 1 == 2 OCH 1 == 1 är sant. 1 == 1 or 1 == 2 Är sant om något av 1 == 1 ELLER 1 == 2 är sant.