Lederopplring SU ILM 13 02 18 Oversikt innhold

  • Slides: 5
Download presentation
Lederopplæring SU ILM 13. 02. 18

Lederopplæring SU ILM 13. 02. 18

Oversikt innhold fakultetsdag Tid Tema Ansvarlig Kurstilbud 2017 -18 studentrepresentant og tillitsvalgt Fordypning studieprogramledelse

Oversikt innhold fakultetsdag Tid Tema Ansvarlig Kurstilbud 2017 -18 studentrepresentant og tillitsvalgt Fordypning studieprogramledelse og forskningsledelse Halv dag Økonomi & virksomhetsstyring Fordypning budsjettstyring Halv dag lederopplæring/utvikling 1, 5 t Kick Off Dekan, prodekan, - God ledelse av forskning og utdanning Forventninger Rolleavklaringer 1, 5 t Virksomhetsstyring - Innlegg, dilemma og problemstilling 1 t Lunsj 1, 5 t Personalledelse og HMS - Innlegg, dilemma og problemstilling HR og HMS Fordypning HR og HMS Halv dag 1 t Lederkommunikasjon - Innlegg, dilemma og problemstilling Kommunikasjon Fordypning lederkommunikasjon Halv dag 45 min Oppgaveløsning og diskusjon - Helhetlig case 15 min Avrunding - Hva kjennetegner god ledelse Dekan 2

Status lederopplæring • Ikke felles lederopplæringskurs for NTNU? • Tilpasses lokale behov og leveres

Status lederopplæring • Ikke felles lederopplæringskurs for NTNU? • Tilpasses lokale behov og leveres lokalt i samarbeid med avdelingene sentralt? • Trenger innspill for å målrette opplæringen godt 3

Fra evalueringen (instituttlederne): • • • Økonomi/virksomhetsstyring. Personalansvar og HMS Økonomi, budsjett. Konfliktløsning. Lønn

Fra evalueringen (instituttlederne): • • • Økonomi/virksomhetsstyring. Personalansvar og HMS Økonomi, budsjett. Konfliktløsning. Lønn Konflikter og vanskelige personalsaker. HR generelt. Økonomi Skape internt engasjement Økonomimodellen, BOA, handlingsrom. Kommunikasjon, media • Strategisk personalplan. Ressursregister. Innføring i ulike administrative verktøy. Rolleavklaring instituttleder, fakultet, instituttstyre, fagforeninger. Hvem kan vi søke om støtte og til hva? 4

Forslag til tema (HR): • HMS og beredskap, 1 dag, SU i samarbeid med

Forslag til tema (HR): • HMS og beredskap, 1 dag, SU i samarbeid med HMS • Konflikthåndtering, 2 -timers kurs, læringsportalen • Lønn, lønnsfastsetting og lønnsforhandlinger 5