Lecii educaie tehnologic clasa a VIIIa Profesor Cadr

  • Slides: 9
Download presentation
Lecţii educaţie tehnologică - clasa a VIII-a Profesor Cadâr Emilia cadar_emilia@yahoo. com

Lecţii educaţie tehnologică - clasa a VIII-a Profesor Cadâr Emilia [email protected] com

Semnificaţia cuvântului energie poate fi: - forţă, vigoare, putere, tărie, capacitate de a acţiona;

Semnificaţia cuvântului energie poate fi: - forţă, vigoare, putere, tărie, capacitate de a acţiona; sau - fermitate, decizie, hotărâre în acţiunile întreprinse. Materia este caracterizată prin două mărimi fundamentale: masa şi energia. Energia este o mărime de stare a unui sistem fizic. Energia defineşte calitatea schimbărilor şi proceselor care au loc în univers, începând cu deplasarea în spaţiu şi terminând cu gândirea. Unitatea şi legătura formelor de mişcare a materiei, capacitatea lor inepuizabilă de transformare reciprocă, a permis măsurarea diferitelor forme ale materiei printr-o măsură comună: energia.

Energia este totul! a Folosim energie pentru a face orice, de la sărituri, fugă

Energia este totul! a Folosim energie pentru a face orice, de la sărituri, fugă şi până la preparea felurilor de mâncare preferate sau la trimiterea astronaţiulor în spaţiu. Orice mişcare a noastră este însoţită de un consum de energie. Energia este, de asemenea, utilizată pentru asigurarea funcţionării maşinilor şi aparatelor. Benzina care arde în interiorul maşinilor este fabricată folosind ca materie primă petrolul. Energia poate avea diferite forme: energie termică (căldură), luminoasă, energia mecanică, electrică, chimică şi nucleară. Toate alimentele pe care le consumăm conţin energie chimică, pe care corpul nostru o păstrează până în momentul în care nevoie de ea, când muncim sau ne jucăm. Există astfel două tipuri de energie: potenţială (cea “depozitată” în corpul nostru) şi energie cinetică (consumată în momentul în care facem mişcare sau când lucrăm).

Energia electrică obţinută industrial poate fi clasificată în două mari grupe: 1. Energie neconvenţională

Energia electrică obţinută industrial poate fi clasificată în două mari grupe: 1. Energie neconvenţională (regenerabilă) - este energia care poate fi obţinută în continuu, deoarece materia primă este practic nelimitată; - obţinută cu ajutorul centralelor, folosind ca resurse puterea vântului, a valurilor, a curenţilor marini, căldura degajată prin razele soarelui etc. ; există astfel energie solară, care poate fi transformată în electricitate şi căldură, energie eoliană, care foloseşte puterea vântului, energie geotermală, obţinută din interiorul pământului, biomasă de la plante şi energie hidroelectrică (hidroenergie), care foloseşte forţa apelor; 2. Energie convenţională - este energia care, odată ce resursele sunt terminate, nu se poate reface decât după un timp foarte lung; - mai folosită decât energia neconvenţională, acest tip de energie foloseşte combustibili fosili (petrol, gaze naturale şi cărbune); aceşti combustibili poartă numele de “fosili” deoarece s-au format de-a lungul a milioane de ani, prin acţiunea căldurii venite din interiorul Pământului şi prin presiune exercitată de roci şi de sol asupra rămăşiţelor de plante sau animale moarte. Altă resursă folosită pentru a obţine energie este uraniul.

 Folosim toate aceste tipuri de energie pentru a obţine curent electric, utilizat pentru

Folosim toate aceste tipuri de energie pentru a obţine curent electric, utilizat pentru uz casnic, în birouri, şcoli şi fabrici. Curentul electric “furnizează energie” calculatoarelor, becurilor, maşinilor de spălat, aparatelor de aer condiţionat şi altor aparate de uz electrocasnic. Consumul exagerat de energie electrică este dăunăor mediului! Vă place foarte mult să vă jucaţi la calculator sau să vă uitaţi la televizor ore întregi, dar nu uitaţi că, la producerea energiei electrice în centralele electrice se degajă foarte mult bioxid de carbon şi, dacă veţi încerca să consumaţi mai puţin curent, şi centralele vor micşora necesarul de energie obţinută, poluarea astfel scăzând.

 Astăzi, ştim că toate fenomele fizice cunoscute sunt bazate pe schimbul de energie

Astăzi, ştim că toate fenomele fizice cunoscute sunt bazate pe schimbul de energie – sub diferite forme: ENERGIA MECANICĂ ENERGIA TERMICĂ ENERGIA ELECTRICĂ ENERGIA CHIMICĂ ENERGIA LUMINOASĂ

Tipuri de energie primară Energie primară: acel tip de energie care poate fi exploatată

Tipuri de energie primară Energie primară: acel tip de energie care poate fi exploatată direct, fără vreo prelucrare prealabilă de către om. Energia mecanică musculară Energia apei (hidroenergia) Energia chimică (a combustibililor primari) Energia solară Energia vânturilor (eoliană)

Precizaţi formele de transfer energetic pe care le identificaţi.

Precizaţi formele de transfer energetic pe care le identificaţi.

Cronologie • 1857, Bucureştiul devine prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant (şi

Cronologie • 1857, Bucureştiul devine prima capitală din lume iluminată cu petrol lampant (şi al doilea oraş, primul find Praga, care la acea vreme nu era capitală). • 1882, prima reţea de iluminat din ţară la Bucureşti. Se pune în funcţiune o centrală electrică ce asigură printr-o linie electrică de 2 k. V curent continuu iluminatul palatului de pe Calea Victoriei. • 1884, Timişoara - se pune în funcţiune primul iluminat electric stradal din Europa. • 1888, prima centrală hidroelectrică din ţară (CHE) Grozăveşti, pe râul Dâmboviţa este pusă în funcţiune. • 1894, Bucureşti - primele tramvaie electrice din ţară. • 1913 - prima cale ferată electrificată din ţară, pe ruta Arad - Ghioroc - Pincota – Radna. • 1930 - 1931, Bucureşti - punerea în funcţiune a primei reţele electrice de distribuţie pe stâlpi de beton armat din ţară. • 1965 - Primul tronson modern de cale ferată electrificată din ţară : Braşov – Predeal. • 1996 - Intrarea în exploatare comercială a Unităţii 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă.