LCH CNG TC T NGY 24042020 N NGY

  • Slides: 10
Download presentation
LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/04/2020 ĐẾN NGÀY 22/4/2020 Sáng: Thứ Sáu; Ngày 24/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/04/2020 ĐẾN NGÀY 22/4/2020 Sáng: Thứ Sáu; Ngày 24/04/2020 - 08 h 00: Đoàn Kiểm tra 1625 khảo sát tại Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Đại diện Đảng uỷ Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Hội trường Sở - 8 h 30: Sở KHĐT làm việc về tình hình triển khai thực hiện và góp ý hoàn chỉnh các nội dung liên quan của dự án hệ thống thông tin quản lý dự án đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Anh Minh BQL DA Các phòng PH Sở KHĐT - 8 h 00: Nghe Sở LĐTB&XH báo cáo KH triển khai NQ: 42/CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại Dịch Covid-19 Anh Minh LĐVX VP UBND Tỉnh Thanh Tra Cty CP CT GTVT QN QHTH Tại Hiện Trường, huyện Đông Giang - 8 h 00: Thí nghiệm mẫu khoan bê tông nhựa - 9 h 00: Bàn giải quyết hỗ trợ kinh phí để BT-GPMB Cầu Km 32, Cầu Sông Vàng

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/04/2020 ĐẾN NGÀY 22/4/2020 Chiều: Thứ sáu; Ngày 24/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24/04/2020 ĐẾN NGÀY 22/4/2020 Chiều: Thứ sáu; Ngày 24/04/2020 - 14 h 00: Thí nghiệm mẫu khoan mặt đường BTXN sữa chữa mặt đường, mương thoát nước ĐT. 611 - 15 h 00: Họp kiểm tra, BC tham mưu UB Tỉnh cho phép sữa chữa, cải tạo Trụ sở làm việc của BQL DA ĐTXD Tỉnh Cty CP Tư Vấn Kiểm Thanh Tra Định CNXD VN- Đường N 10, Tam Kỳ TĐDA BQL DA ĐTXD Tỉnh

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Hai; Ngày 27/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Hai; Ngày 27/04/2020 - 8 h 30: Nghiệm thu: Khôi phục, cải tạo tuyến ĐH. 6 TP, huyện Tiên Phước - 9 h 00: UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung trên địa bàn tỉnh Anh Phong TĐDA Tại Hiện Trường QHTH VP UBND tỉnh

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Hai; Ngày 27/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 27/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Hai; Ngày 27/04/2020 - 14 h 00: Dự phiên họp Thường trực HĐND Tỉnh tháng 4 năm 2020 -14 h 00: Làm việc với Bệnh Viện Phụ Sản-Nhi Quảng Nam Anh Phong QHTH PH: B-Tầng 4 VP HĐND Tỉnh Anh Minh LĐVX VP UBND Tỉnh

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Ba; Ngày 28/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Ba; Ngày 28/04/2020 -7 h 30: Họp bàn về chương trình hành động thúc đẩy phát triển du lịch Quảng Nam trong thời gian đến Anh Minh LĐVX VPUBND Tỉnh - 8 h 00: Họp bàn phương án xử lý HS, thủ tục và các Ndung liên quan đến hỗ trợ ĐTXD hạ tầng CCN Đồi 30 Anh Thanh KTN PH: Sở KHĐT

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Ba; Ngày 28/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 28/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Ba; Ngày 28/04/2020 - 14 h 00: Làm việc với Trường Cao Đẳng Y tế Quảng Nam Anh Minh LĐVX VPUBND Tỉnh - 14 h 30: Mời dự khảo sát thực tế khu vực DA Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt tại xã Quế Phú Anh Ẩn HTĐT Huyện Quế Sơn - 14 h 30: Kiểm tra địa điểm nghiên cứu Đtư DA Chăn nuôi bò thịt cao sản tại xã Thăng Phước Anh Ẩn Trung Tâm HTĐT Huyện Hiệp Đức

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 29/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Tư; Ngày 29/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 29/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Sáng: Thứ Tư; Ngày 29/04/2020 - 7 h 30: Họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc đối với DA Khu Du Lịch Biển Vinacapital Hội An, TX Điện Bàn - 8 h 30: Nghiệm thu, khôi phục, cải tạo tuyến ĐH. 3 BTM huyện Bắc Trà My Anh Ẩn HTĐT Tại Khu vực DA Khu DL biển Vinacapital Hội An TĐDA Tại Hiện Trường

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 29/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Tư; Ngày 29/04/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 29/04/2020 ĐẾN NGÀY 30/4/2020 Chiều: Thứ Tư; Ngày 29/04/2020 - 14 h 30: Kiểm tra địa điểm & nghiên cứu Đtư DA Khu nông nghiệp ứng dụng công nghẹ cao xã Điện Tiến, TX Điện Bàn Anh Ẩn Trung Tâm HTĐT Tại DA thực địa

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 30/04/2020 ĐẾN NGÀY 01/5/2020 Thứ Năm + Thứ Sáu:

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 30/04/2020 ĐẾN NGÀY 01/5/2020 Thứ Năm + Thứ Sáu: Ngày 30/04/2020 +1/5/2020 THÔNG BÁO: NGHỈ LỄ: 2 NGÀY: 30/4 VÀ 1/5 TM VĂN PHÒNG: KÍNH CHÚC TOÀN THỂ CB-CCVC NGÀY NGHỈ AN VUI-HẠNH PHÚC ! TOÀN THỂ CB CCVC- NGƯỜI LAO ĐỘNG

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 4/05/2020 ĐẾN NGÀY 10/5/2020 Sáng: Thứ Hai; Ngày 04/05/2020

LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 4/05/2020 ĐẾN NGÀY 10/5/2020 Sáng: Thứ Hai; Ngày 04/05/2020