Latvijas Jauno zemnieku klubs Neforml izgltba jaunieu profesionlaj

  • Slides: 15
Download presentation
Latvijas Jauno zemnieku klubs Neformālā izglītība jauniešu profesionālajā izaugsmē

Latvijas Jauno zemnieku klubs Neformālā izglītība jauniešu profesionālajā izaugsmē

Mūsu darbības jomas • Konkursi par lauku attīstību; • Jauno zemnieku pieredzes apmaiņas forumi;

Mūsu darbības jomas • Konkursi par lauku attīstību; • Jauno zemnieku pieredzes apmaiņas forumi; • Nometnes 7. -9. klašu skolēniem par karjeras izvēli un uzņēmējdarbību laukos; • Semināri un apmācības jaunajiem līderiem; • Karjeras dienas laukos; • Tematiskās nedēļas par lauksaimniecības nozarēm un karjeras izglītību; • Starptautiskas jauniešu apmaiņas;

Mūsu darbības jomas • Eiropas brīvprātīgais darbs; • Prakses iespējas lauksaimniecībā 14 pasaules valstīs;

Mūsu darbības jomas • Eiropas brīvprātīgais darbs; • Prakses iespējas lauksaimniecībā 14 pasaules valstīs; • Sporta aktivitāšu un kultūras pasākumu organizēšana, popularizējot veselīga dzīvesveida un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bez narkotikām un alkohola; • Informācijas apkopošana un sniegšana JZK biedriem par aktualitātēm likumdošanā lauksaimniecības sfērā, kā arī par novadu pasākumiem un izsludinātajiem projektu konkursiem.

Ieva Kuzma PIRMS • Nepratu svešvalodas; • Nezināju, ko nozīmē uzrakstīt projektu; • Nebijusi

Ieva Kuzma PIRMS • Nepratu svešvalodas; • Nezināju, ko nozīmē uzrakstīt projektu; • Nebijusi starptautiskā seminārā; • Nekad nebiju vadījusi semināru; • Nevarēju iedomāties, ka dibināšu pati savu klubiņu;

Ieva Kuzma - PĒC • • • Es uzrakstīju savu pirmo projektu, Esmu bijusi

Ieva Kuzma - PĒC • • • Es uzrakstīju savu pirmo projektu, Esmu bijusi semināros Ungārijā, Vācijā, Spānijā Kļuvu par valdes priekšsēdētāju aktīvi darbojos un organizēju dažādus pasākumus, Bauskas rajonā un Ceraukstes pagastā izveidoju jauniešu centru, kurā aktīvi darbojas 25 jaunieši • Tiku uzaicināta strādāt pat jaunatnes lietu speciālisti Ceraukstes pagasta padomē • Vadīt Līderskolu, Bauskas bērnu un jauniešu centrā. • Ar jauniešiem uzrakstījām projektu un visi bijām starptautiskā apmaiņā uz Itāliju • JZK iepazinos ar savu tagadējo vīru

Ieva Kuzma - PĒC Tā ir iespēja arī jums, tikai jādarbojas un jāiegulda darbs

Ieva Kuzma - PĒC Tā ir iespēja arī jums, tikai jādarbojas un jāiegulda darbs no visas sirds: )

Valdis Dirnēns - PIRMS 1) sākumā biju bailīgs students, kas baidījās no meitenēm, uzmanības

Valdis Dirnēns - PIRMS 1) sākumā biju bailīgs students, kas baidījās no meitenēm, uzmanības un atbildības. 2) Saņemot visu savu drosmi, aizgāju uz JZK atvērtajām durvju dienām. . .

Valdis Dirnēns - PĒC • Piedaloties JZK pasākumos un palīdzot tos organizēt, iemācījos uzņemties

Valdis Dirnēns - PĒC • Piedaloties JZK pasākumos un palīdzot tos organizēt, iemācījos uzņemties atbildību. • Satiku daudz labu un jauku cilvēku, vairs nebaidos no meitenēm, taisos precēties • Tagad esmu SIA valdes priekšsēdētājs un biedrības prezidents, regulāri apmācu jauniešus un mācos pats : D

Lāsma Medjānova - PIRMS • 7. klases skolniece, kas izturēja konkursu un tika uz

Lāsma Medjānova - PIRMS • 7. klases skolniece, kas izturēja konkursu un tika uz JZK vasaras nometni; • gribēju ļoti darboties, kaut arī jutos vēl maza un neko nezinoša

Lāsma Medjānova - PĒC • Esmu attīstījusi organizatores spējas, palīdzot rīkot, vadīt dažādus pasākumus

Lāsma Medjānova - PĒC • Esmu attīstījusi organizatores spējas, palīdzot rīkot, vadīt dažādus pasākumus un aktivitātes. Rezultātā varu saskatīt pieļautās kļūdas, izanalizēt tās, kā arī labot kļūdas. • Draugu loks ir ļoti palielinājies, jo esmu ieguvusi ļoti daudz kontaktus ar cilvēkiem no dažādām Latvijas malām, piedaloties JZK nometnēs un pasākumos. • Ir bijusi iespēja doties apmaiņas projektā uz Čehiju, kur arī ir iepazīti jauni cilvēki no dažādām valstīm, rezultātā iepazīta arī citu tautu kultūra. • Noteikti arī esmu uzzinājusi un iemācījusies ļoti daudz par lauksaimniecību, kā arī esmu sapratusi un izzinājusi sevi un tieši to, ko es varu vai nevaru.

Lāsma Medjānova - PĒC Vajag uzdrīkstēties – tas ir aizraujoši!

Lāsma Medjānova - PĒC Vajag uzdrīkstēties – tas ir aizraujoši!

Māris Šņickovskis PIRMS • Nebiju iepriekš iedomājies sevi kā labu pasākumu vadītāju; • Kautrējos

Māris Šņickovskis PIRMS • Nebiju iepriekš iedomājies sevi kā labu pasākumu vadītāju; • Kautrējos runāt publiski auditorijas priekšā un ar svešiem cilvēkiem; • Nebiju bijis daudz ārpus Latvijas; • Nebiju domājis, ka varu sarunāt ar sponsoriem noziedot vairāk kā Ls 5000 pasākumiem; • Nedomāju, ka piedalīšos intervijās LTV 1, LNT, Novadu ziņās; • Nebiju cerējis, ka būšu pieminēts presē

Māris Šņickovskis PĒC • Uzlaboju komunikācijas prasmes un iemaņas; • Esmu kļuvis pašpārliecinātāks un

Māris Šņickovskis PĒC • Uzlaboju komunikācijas prasmes un iemaņas; • Esmu kļuvis pašpārliecinātāks un vairāk paļaujos uz saviem spēkiem un zinu, ka “es to varu!”; • Komandas un pasākumu vadība; • Iemācījos labāk plānot savu laiku; • Ļoti daudz kontakti ar superīgiem, aktīviem cilvēkiem (jaunieši, iestādes, uzņēmumi, Z/S, skolas); • Zinu, ka kļūdu nav un viss ir tikai dzīves pieredze (“mācies darot!”) • Ar JZK esmu bijis projektos vairāk kā 7 valstīs!

Māris Šņickovskis PĒC Un galvenais: “Esi aktīvs!”

Māris Šņickovskis PĒC Un galvenais: “Esi aktīvs!”

Iesaisties un tu iegūsi!

Iesaisties un tu iegūsi!