Latvijas Informcijas un komunikcijas tehnoloijas asocicija LIKTA partnerb

  • Slides: 4
Download presentation
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Preiļu rajonu piedāvā projektu :

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) partnerībā ar Preiļu rajonu piedāvā projektu : “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” 1

Projektā : var piedalīties skolu jaunatne vecumā virs 15 gadiem, kuri : § Īsā

Projektā : var piedalīties skolu jaunatne vecumā virs 15 gadiem, kuri : § Īsā laika posmā - 8 akadēmisko stundu kursā saņems ü sertifikātu “Informācijas sabiedrības pamatprasmes”, ü Mācību grāmatu un atstarotāju “e-apmācīts”, ü papildus zināšanas par Interneta bankas lietošanu, citām Interneta iespējām darba tirgū, ü iespējas apmeklēt citus Nodarbinātības valsts aģentūras kursus, 2

Priekšrocības : n n Apmācības ir bezmaksas, Sertifikāts kalpos kā caurlaide bezmaksas pieejai Preiļu

Priekšrocības : n n Apmācības ir bezmaksas, Sertifikāts kalpos kā caurlaide bezmaksas pieejai Preiļu rajona Interneta punktos (saraksts), Bezmaksas pieslēgums Hansabankas Internetbankai Apmācības paredzētas savās skolās – Preiļu Valsts ģimnāzijā, Preiļu 2. , Līvānu 2. , Aglonas, Riebiņu, Rudzātu, Vārkavas vidusskolās, Sutru un Jersikas pamatskolās (informātikas skolotāji projektā ir izgājuši sertifikāciju), n n Apmācību kursi - 8 stundas īpaši nepalielinās skolēna slodzi, Zināšanu apliecināšana ar sertifikātu tie ir pirmie soļi dzīves un darba karjerā, 3

Nepieciešamais Jānokārto “Darba meklētāja” statuss Nodarbinātības Valsts aģentūrā Preiļos un Līvānos (līdzi ņemot pasi,

Nepieciešamais Jānokārto “Darba meklētāja” statuss Nodarbinātības Valsts aģentūrā Preiļos un Līvānos (līdzi ņemot pasi, deklarētās dzīves vietas izziņu) n “Darba meklētāja” statuss neietekmē ģimenes valsts pabalstu saņemšanu 4