Landscape sociology Final illustration Landscapes in Landscape ecology

  • Slides: 16
Download presentation
Landscape sociology Final illustration

Landscape sociology Final illustration

Landscapes in… Landscape ecology • Tools for better landscape planning • Filling societal demands

Landscapes in… Landscape ecology • Tools for better landscape planning • Filling societal demands • Societal demands …. carrying capacity Landscape sociology • No object in traditional sociology • Landscape as narrative system • Landscape as valuable system itself

Humanities in. . Landscape ecology • Human as the other ecological factor – external

Humanities in. . Landscape ecology • Human as the other ecological factor – external effect • Human as demands system, aim, strategy – planning Landscape sociology • Human as a system itself, culture, perception, values

Time and landscapes

Time and landscapes

Traditional eco/geographical landscape concept Natural patters Cultural patterns

Traditional eco/geographical landscape concept Natural patters Cultural patterns

Coefficient of ecological stability (CES, KES) Natural patters n sensu Míchal (1985) n sensu

Coefficient of ecological stability (CES, KES) Natural patters n sensu Míchal (1985) n sensu Miklós (1986) n sensu Agroprojekt (1988) n sensu Rohon (1995)

Coefficient of ecological stability (CES, KES) sensu I. Míchal at al. Calculation KES (v

Coefficient of ecological stability (CES, KES) sensu I. Míchal at al. Calculation KES (v ha) = natural patterns divided to/ cultural patters in the area of interest. CES - KES = forest + meadows + pastures+ gardens + orchards + vineyards + ponds + other water areas built/up area + arable land+ hop gardens Comments: higher result means more ecological stability. KES for the CR (average) is 1, 144. Löw, J, Míchal, I. , (2003).

Stabile ecosystems: LP - lesní půda / forest VP - vodní plochy a toky/

Stabile ecosystems: LP - lesní půda / forest VP - vodní plochy a toky/ water bodies TTP - trvalé travní porosty/ meadows Pa – pastviny (dále lada, liniová zeleň, skaliny)/ pastures Mo – mokřady/ wetlands Sa – sady/ orchards Vi – vinice (dále zahrady)/ vineyars, gardens Non/stable ecosystems: OP - orná půda/ arable land AP - antropogenizované plochy/ built-up areas Ch – chmelnice/hop gardens

n Higher CES means higher landscape quality – sensu I. Míchal n n n

n Higher CES means higher landscape quality – sensu I. Míchal n n n Kes < 0, 10 – disrupted area, permanent technical subsidies maximum energy, destroyed 0, 10 < Kes < 0, 30 - území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy above/average intensity 0, 30 < Kes < 1, 00 - území intenzívně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie intensively used landscape 1, 00 < Kes < 3, 00 - vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energomateriálových vkladů relatively harmony Kes > 3, 00 - stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur stabile landsape

1. KES sensu Miklós (1986) n differentiation according the coefficient of ecological significance scale

1. KES sensu Miklós (1986) n differentiation according the coefficient of ecological significance scale 0 - 1 n n pn i – acreage of the single patterns kpn i – coefficient of ecological significance of the single patters p – acreage of the whole study area fields - 0, 14; meadows - 0, 62; pastures - 0, 68; gardens 0, 5; orchards - 0, 3; forests, water, wetlands - 1, 00; others - 0, 10 (fallow land - 0, 62, vineyards - 0, 3, rocks - 0, 4, linear green- 0, 4)

Coefficient of ES in CR regions 1993 - 2006

Coefficient of ES in CR regions 1993 - 2006

n Protect landscapes n Cultivate your personal inscape

n Protect landscapes n Cultivate your personal inscape

Thank you We are just on the start…

Thank you We are just on the start…