Land Ditt namn Din lrare Din rskurs Var

  • Slides: 10
Download presentation
Land Ditt namn Din lärare Din årskurs

Land Ditt namn Din lärare Din årskurs

Var ligger "ditt land" • Berätta i vilken världsdel "ditt land" ligger och vilka

Var ligger "ditt land" • Berätta i vilken världsdel "ditt land" ligger och vilka länder som det gränsar till.

Geografiska kännetecken i "ditt land" • Ge exempel på viktiga floder, sjöar, hav, bergskedjor

Geografiska kännetecken i "ditt land" • Ge exempel på viktiga floder, sjöar, hav, bergskedjor och andra geografiska landmärken som finns i eller i närheten av "ditt land".

"Ditt lands" klimat • Berätta hur vädret är i "ditt land" under de olika

"Ditt lands" klimat • Berätta hur vädret är i "ditt land" under de olika årstiderna.

Djur- och växtlivet i "ditt land" • Beskriv vilka djur och växter som finns

Djur- och växtlivet i "ditt land" • Beskriv vilka djur och växter som finns i "ditt land".

"Ditt lands" historia • Rita en tidslinje och märk ut viktiga historiska händelser i

"Ditt lands" historia • Rita en tidslinje och märk ut viktiga historiska händelser i "ditt land". Namn på händelse 1 Namn på händelse 2 Namn på händelse 3 Namn på händelse 4 Namn på händelse 5 Namn på händelse 6 Namn på händelse 7 Namn på händelse 8 Datum 1 Datum 2 Datum 3 Datum 4 Datum 5 Datum 6 Datum 7 Datum 8 Beskrivning av händelse Beskrivnin g av händelse Beskrivnin g av händelse

Seder och traditioner • Berätta om viktiga seder och traditioner som firas i "ditt

Seder och traditioner • Berätta om viktiga seder och traditioner som firas i "ditt land". Inkludera information om vem som firar och när högtiderna firas.

"Ditt lands" regering • Förklara hur lagar skapas och ändras i "ditt land". Berätta

"Ditt lands" regering • Förklara hur lagar skapas och ändras i "ditt land". Berätta hur ett val går till i "ditt land".

"Ditt lands" ekonomi • Förklara vilka varor och tjänster som produceras i "ditt land".

"Ditt lands" ekonomi • Förklara vilka varor och tjänster som produceras i "ditt land". Inom vilka näringsgrenar och sektorer arbetar invånarna i "ditt land"?

Turism i "ditt land" • Berätta om intressanta platser i "ditt land" som folk

Turism i "ditt land" • Berätta om intressanta platser i "ditt land" som folk från andra länder kommer och besöker.