LAN Design LAN Switching and Wireless Chapter 1

  • Slides: 16
Download presentation
LAN Design LAN Switching and Wireless – Chapter 1 ITE I Chapter 6 ©

LAN Design LAN Switching and Wireless – Chapter 1 ITE I Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

Objectives § Hierarchical network supports • voice • video • data § Match the

Objectives § Hierarchical network supports • voice • video • data § Match the appropriate Cisco switch to each layer § V hierarchickém modelu rozdělíme síť do tří vrstev: ITE 1 Chapter 6 • Access • Distribution • Core © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 2

Hierarchical Network § Jak vypadá: ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc.

Hierarchical Network § Jak vypadá: ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 3

Hierarchical Network § Benefits of the hierarchical network model § Výhody ITE 1 Chapter

Hierarchical Network § Benefits of the hierarchical network model § Výhody ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 4

Hierarchical Network § Benefits of the hierarchical network model § Výhody Scalability: Snadno se

Hierarchical Network § Benefits of the hierarchical network model § Výhody Scalability: Snadno se rozšiřuje Redundancy: Rezervy = zálohování ve vyšších vrstvách zajišťuje spolehlivost Performance: Výkonnost - sdružování více linek do jedné cesty zvyšuje rychlost Security: Bezpečnost – dodržujeme pravidla připojení v nejnižší vrstvě, pravidla provozu ve vyšších vrstvách Maintainability: Snadná údržba - přepínače v každé vrstvě vykonávají podobné funkce, proto mohou mít skoro stejnou konfiguraci ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 5

Hierarchical Network § Key principles of hierarchical network design § Hlavní zásady návrhu hierarchické

Hierarchical Network § Key principles of hierarchical network design § Hlavní zásady návrhu hierarchické sítě ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 6

Hierarchical Network § Converged network • voice • video • data Dříve: Pro každou

Hierarchical Network § Converged network • voice • video • data Dříve: Pro každou službu. . . • hlas = telefon • video = kabelová televize • data = internet. . . samostatná síť. Nyní: V konvergované síti je všechno sloučeno dohromady. ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 7

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Considerations

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Considerations § Co vzít v úvahu Traffic Flow – Jaké budou datové toky? User Communities – Kdo s kým bude sedět, mít společné zájmy a potřeby? Future Growth – Jak síť poroste v budoucnosti? Data Stores and Data Servers – Jaká data budeme skladovat, jaké servery budeme potřebovat? Server-Server Communication – Jak budou servery komunikovat mezi sebou? Topology – Jaká bude topologie sítě? ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 8

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Features

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Features of switches § Vlastnosti přepínačů Pevná konfigurace Stohovatelné Modulární konfigurace: do šasi zasunujeme karty ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 9

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Features

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Features of switches § Vlastnosti přepínačů Port Density = počet portů na jednom přepínači Forwarding Rates = rychlost přenosu (např. 100 Mb/s) Link Aggregation = možnost sdružování linek pro zvýšení rychlosti přenosu mezi přepínači Sdružování linek ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 10

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch features needed in Access level § Vlastnosti potřebné v přístupové vrstvě ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 11

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch features needed in Distribution level § Vlastnosti potřebné v distribuční vrstvě ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 12

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Switch features needed in Core level § Vlastnosti potřebné v páteřní vrstvě ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 13

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Cisco

Choosing Appropriate Switch to each Layer Výběr vhodného přepínače pro každou vrstvu § Cisco switches used in SMB applications Výkon, rozšiřitelnost, výdrž Small to medium business ITE 1 Chapter 6 Velikost organizace © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 14

Summary § Hierarchical Design model brings • Performance • Scalability • Maintainability • Manageability

Summary § Hierarchical Design model brings • Performance • Scalability • Maintainability • Manageability § Traffic Analysis is used § 3 layers: • Access • Distribution • Core § Switches in each layer must meet the needs of • Layer • Business ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 15

ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public

ITE 1 Chapter 6 © 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 16