Laim yra kelion o ne tikslas Robin Sharma

  • Slides: 5
Download presentation
Laimė yra kelionė, o ne tikslas. Robin Sharma

Laimė yra kelionė, o ne tikslas. Robin Sharma

Gerumas, kurį prisiminiau. . . vienas , kuriųišduoti išmokome naujotaip, Tur. Dievas ėtumdalyk ėniekuomet

Gerumas, kurį prisiminiau. . . vienas , kuriųišduoti išmokome naujotaip, Tur. Dievas ėtumdalyk ėniekuomet mųišmokti Švelniaibuvo ir atvira ilgiausiai, kaip širdimi tik toks išJausmai gyvenimo kad gerai neatveria ų jau - taityra kūpatas, nočigų ir kaip imame –ė, rio atiduodamas yraęstarsi neišsakytas, gerumas nepasiek uždaryt durirjaustis ųmelo, . Jisgreitai atveria blogio, liūdesio ir su tiesos dųž, iaugsmu, ir kitas ma žos čsėiojo klos, lūišpųkuri ų išaugantys kalban , einantis tiesiai neprarasti to, ir kad duris, betirnedvejodami, primena mums, džiaugsmo, skausmo žiedai nuskaidrina ų iš širdies. Jam nereikėmjoūįsveikti kdur ą turime, galima tikėme, būtamalonumo ų, kurias uždar supratimas. nes nenuoširdi dovana neteikia gyvenimąkad. būtų didelio atstumo, o dalydamiesi jų nereik ėjosuukitais. ždaryti. džiaugsmo. perduotas. Takuan Soho Pem Braun Haroldas Belmontas Oswald. Seneka Chambers Henris Deividas Toro

Kažkas pasakė : vienas vyras Vienas atlygi Geriausia paguodatėųrasenatv ėųje ą- , Vienišas Nes

Kažkas pasakė : vienas vyras Vienas atlygi Geriausia paguodatėųrasenatv ėųje ą- , Vienišas Nes ėkmėžpuikiausi mogus persekioja kiekvien žmogaus lyrika; du vyrai -baladė; vyras ir žšeš em Sostaskuris tėra suolas, aptrauktas prisiminti, kad pagelb ėjai kitiems daugiau ėėlis, jegalvoja moteris - novelė; dvi moterys yrairskolinim kad, buvai naudingas, apie otas, kasaksomu. nemylimas, ąnuošird si, negužiai apie ir vyras – apysaka; padtas ėdamas kitam, ir sau. gal jai. visurgrkuo tarp ąž inim visėpadedi ų ą. vienišas. du vyrai ir moteris - drama; du Napoleonas Bonapartas vyrai ir Emersonas Valdo George Ž. Kato Sand S. Ralfas Clason dvi moterys - komedija.

Miego atsisakymas - bloga mintis. PrieŽinoma, bendro trumpam stalo laužgausi oma duona tas Sveikata

Miego atsisakymas - bloga mintis. PrieŽinoma, bendro trumpam stalo laužgausi oma duona tas Sveikata taipneb Jei. Jokie individualyb ėpranoksta skurdi, taivisas ir visi pinigai ūna taip gerai monių , vienijimosi keletyraą žvaland kurias galėsi kitas gtie, ėrybes, kad visai malonumai tarsi brang ūnenor s vynai, Arbagyvenimo norėkaip k- daug, arba ėk panaudoti, kuriuos mums gardesn ėsėsi skirtipriemon darbui, ė. bet. Nėvraėliau sumok sveikas skurd iusjuos laimingesnis už siurbtel ėti įužžnieko. burn ą, įsigyjame kurioje dar nusuko: duonos užprarasi tą, kuria daliniesi ą su, keleriopai: kūrybiškum į karali tebejausergant čiamas tulžiesų. skonis. išminties. nuotaiką irkitais. pasaulėjautą. Robin Sharma Artūūras Šopenhaueris A. De Sent-Egziuperi Jason Fried ir Heinemeier Hansson David

Kad moteris iš prigimties yra Kas mano, kad velniai pasauly skirta paklusti, matyti iš

Kad moteris iš prigimties yra Kas mano, kad velniai pasauly skirta paklusti, matyti iš to, jog laksto raguoti, o kvailiai kiekviena [nepriklausoma]. . . tuoj pasikabinę po kaklu varpelį, tas pat prisišlieja prie kokio nors vyro neišvengiamai taps jų auka ar ir leidžiasi jo valdoma ir nuolatiniu žaisliuku. tvarkoma, nes jai reikia pono. Artūras Šopenhaueris Muzika: Spanish guitar – No more boleros www. svajos. com/siuntinukai. php