La Gesti dels Camps de Futbol Xavi Escaich

  • Slides: 21
Download presentation
La Gestió dels Camps de Futbol Xavi Escaich Director de NX Serveis Esportius 25

La Gestió dels Camps de Futbol Xavi Escaich Director de NX Serveis Esportius 25 de setembre de 2012 1

Aspectes a tenir en compte en la gestió i viabilitat d’un Camp de Futbol

Aspectes a tenir en compte en la gestió i viabilitat d’un Camp de Futbol Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió 2. Equips/Entitats 3. Quadrant d’utilització 4. Vestidors Aspectes Econòmics 5. Horari de la Instal·lació 6. Personal 7. Ingressos 8. Despeses 9. Compte d’Explotació 2

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió • Gestió Directa L’Ajuntament s’encarrega de la gestió

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió • Gestió Directa L’Ajuntament s’encarrega de la gestió i despeses de la instal·lació i acorda la distribució d’usos amb les diverses entitats que utilitzen. • Gestió Mixta L’Ajuntament es fa càrrec del personal i dels consums. L’Entitat gestora gaudeix d’una cessió d’usos. • Gestió Indirecta La gestió la fa el Club, tot i que normalment l’Ajuntament es fa càrrec dels consums. 3

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ DIRECTA AVANTATGES INCONVENIENTS • Bon control de

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ DIRECTA AVANTATGES INCONVENIENTS • Bon control de l’estat de manteniment • L’Ajuntament ha de resoldre la de la instal·lació problemàtica de la distribució horària (sobretot quan hi ha més d’una entitat) • No es busca altres opcions de rendibilitat econòmica. No hi ha una actitud pro-activa 4

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ MIXTA AVANTATGES • Bon control de l’estat

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ MIXTA AVANTATGES • Bon control de l’estat de manteniment de la instal·lació • El Club s’encarrega de la distribució horària (fàcil quan hi ha només una entitat) INCONVENIENTS • Pèrdua del control funcional (es pot donar el cas d’un excés d’hores d’ocupació, falta d’optimització de l’espai. . . ) 5

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ INDIRECTA AVANTATGES • L’Entitat gestora busca fórmules

Aspectes Funcionals 1. Tipus de Gestió GESTIÓ INDIRECTA AVANTATGES • L’Entitat gestora busca fórmules de majors ingressos • El Club s’encarrega de la distribució horària (fàcil quan hi ha només una entitat) INCONVENIENTS • El manteniment i la neteja del camp, normalment, basat en l’estalvi • L’entitat gestora es fa seu el camp!!! • Pèrdua del control funcional 6

Aspectes Funcionals 2. Equips / Entitats que utilitzen el camp S’haurà de tenir en

Aspectes Funcionals 2. Equips / Entitats que utilitzen el camp S’haurà de tenir en compte: ü ü ü ü Número d’Entitats. Número d’equips de cada entitat Categoria dels equips Edats dels diferents equips Número d’entrenaments Durada dels entrenaments. . . Es la base de la discussió per la distribució horària 7

Aspectes Funcionals 3. Quadrant d’Utilització • Metodologia per determinar la distribució horària No hi

Aspectes Funcionals 3. Quadrant d’Utilització • Metodologia per determinar la distribució horària No hi ha una veritat absoluta al respecte, però si és imprescindible marcar uns criteris. Aquests criteris ens han de determinar el número d’entrenaments a la setmana per equip, la durada dels entrenaments i l’espai de pràctica, en funció de les edats i categories. • Optimització de l’espai de camp Coordinar els continguts dels entrenaments dels diferents equips que comparteixen el camp. ü Realitzar en el camp només l’imprescindible. Els estiraments, l’escalfament, el treball físic. . . es pot fer fora del camp. ü Intercalar els horaris d’entrenaments. ü 8

Aspectes Funcionals 3. Quadrant d’Utilització 9

Aspectes Funcionals 3. Quadrant d’Utilització 9

10

10

11

11

Aspectes Funcionals 4. Vestidors • El número de vestidors com a factor limitant Manca

Aspectes Funcionals 4. Vestidors • El número de vestidors com a factor limitant Manca de planificació en la construcció dels camps de futbol. • El número de vestidors ideals/necessaris per un camp de futbol La manera més fàcil de comptar el número de vestidors necessaris/ideals, és comptar el número de grups que utilitzen el camp a la vegada i multiplicar-ho per dos (següent torn). . . Però no sempre és possible. • Alternatives a la manca de vestidors Taquilles de grups, bosses a les porteries. . . 12

Aspectes Funcionals 4. Vestidors 13

Aspectes Funcionals 4. Vestidors 13

Aspectes Econòmics 5. Horari de la instal·lació • NO OBRIR MÉS TEMPS DEL NECESSARI

Aspectes Econòmics 5. Horari de la instal·lació • NO OBRIR MÉS TEMPS DEL NECESSARI Concentrar entrenaments. ü Jugar els partits dissabte o diumenge si és possible. ü • Dels 11 equips de Fútbol 7, 6 juguen a casa. 1 h 30 per cada partit (dissabte de 9’ 00 a 13’ 30). • Dels 6 equips infantils i cadets, 3 juguen a casa. 2 h per cada partit (dissabte de 16’ 00 a 20’ 00, i diumenge de 10’ 00 a 12’ 00). • Dels 4 equips sènior i juvenils, 2 juguen a casa. 2 h per cada partit (diumenge de 12’ 00 a 14’ 00, i de 16’ 00 a 18’ 00). 14

Aspectes Econòmics 6. Personal de la instal·lació • Tasques ü ü ü Manteniment. Jardineria.

Aspectes Econòmics 6. Personal de la instal·lació • Tasques ü ü ü Manteniment. Jardineria. Neteja. Consergeria. Administració/recepció. • Política de RRHH Menys persones però més multifuncionals. ü Més persones, més especialitzades. ü 15

Aspectes Econòmics 7. Ingressos • Diferenciar el que són ingressos de l’explotació del Camp

Aspectes Econòmics 7. Ingressos • Diferenciar el que són ingressos de l’explotació del Camp de Futbol i ingressos de les activitats del club com el Campus. . . • Possibles ingressos d’un camp de futbol: ü ü ü L’ús de les entitats. Lloguer del camp. Lligues de Futbol 7. Bar. Publicitat. • Intentar arribar a un equilibri entre ocupació sense ingressos i ocupació amb ingressos. No sempre és possible. 16

Aspectes Econòmics 8. Despeses • Personal La despesa més important en la gestió d’un

Aspectes Econòmics 8. Despeses • Personal La despesa més important en la gestió d’un camp de Futbol és la del personal. Aquesta representa normalment el 50 -60% de la despesa total. • Consums La segona despesa més important són els consums. Els consums varien molt en funció de les hores de funcionament de l’enllumenat i del nivell d’il·luminació. La despesa de consums ronda el 30% de la despesa total. • Altres despeses L’altre 10 -15% de les despeses es distribueixen entre les despeses de manteniment i reparacions, d’assegurances, de productes de neteja, d’oficina, de material esportiu. . . 17

18 9. Compte d’Explotació Aspectes Econòmics

18 9. Compte d’Explotació Aspectes Econòmics

Cas pràctic 19

Cas pràctic 19

Cas pràctic Ens trobem en un municipi de 10. 000 habitants. En aquest poble,

Cas pràctic Ens trobem en un municipi de 10. 000 habitants. En aquest poble, hi ha 1 camp de futbol de gespa artificial, tipus CAM-2, i al costat del camp hi ha un parc amb un circuit per còrrer de 1, 5 km. La instal·lació disposa de 6 vestidors de grups. Al municipi, hi ha 3 entitats (A, B i C), A i B bastant confrontades, i C un equip sènior amateur/recreatiu. L’entitat A, és l’entitat amb més història en el municipi, amb una gestió més professional del club. Compta amb: 1 sènior, 2 juvenils, 2 cadets, 2 infantils, 2 alevins, 2 benjamins i 3 pre-benjamins. L’equip juvenil A juga a la màxima categoria nacional. L’entitat B, és una entitat de recent creació, fruit de les desavinences amb la gestió de l’entitat A. Compta amb: 1 cadet, 1 infantil, 1 aleví i 3 benjamins. Existeix una empresa que organitza lligues de Futbol 7, que està molt interessada en poder llogar el camp. Ja té 12 equips inscrits, en cas de poder disposar del camp. Cas pràctic 1. Determinar el tipus de gestió més adequat 2. Marcar els criteris d’utilització segons categoria, edats i espais 3. Fer el quadrant d’utilització 4. Fer la distribució de vestidors. Indicar quants vestidors serien els ideals 5. Determinar el personal de la instal·lació 6. Marcar l’horari d’obertura 7. Definir els ingressos 8. Compte d’explotació 20

Cas pràctic 1. 2. 3. 4. Explicació de la metodologia del cas pràctic. (2’)

Cas pràctic 1. 2. 3. 4. Explicació de la metodologia del cas pràctic. (2’) Lectura del cas pràctic (2’) Grups (1’) Cas pràctic 1. Tipus de Gestió (5’ discussió grup + 5’ exposició en el lloc) 2. Criteris (15’ + 15’) 3. Quadrant d’utilització. Cada grup una franja (10’ + 10’) 4. Vestidors de cada franja (5’ + 5’) 5. Personal i horari (5`+ 5’) 6. Ingressos i compte d’explotació (10’ + 10’) inici 12’ 05. . . 12’ 15. . . 12’ 45. . . 13’ 05. . . 13’ 15. . . 13’ 25. . . 13’ 45 21