LA CINCIA Caracterstiques i classificaci Caracterstiques de la

  • Slides: 9
Download presentation
LA CIÈNCIA Característiques i classificació.

LA CIÈNCIA Característiques i classificació.

Característiques de la ciència El saber científic té com a objectiu explicar la realitat

Característiques de la ciència El saber científic té com a objectiu explicar la realitat (causes) i descobrir regularitats (lleis) Per explicar la realitat segueix una metodologia L’objectiu de la ciència és poder fer prediccions per a controlar la realitat i sotmetrela al poder humà (tecnologia) Experiència ordinària Explicació científica

 • La ciència és un mètode particular d’observar alguna parcel·la de la realitat.

• La ciència és un mètode particular d’observar alguna parcel·la de la realitat. • Utilitza una metodologia de treball concreta i aplica sempre uns criteris de verificació empírica i comprovació. • És un conjunt ordenat i sistemàtic de coneixements • El seu mètode combina experiència (ciències empíriques) i racionalitat (ciències formals) • Es pública i sotmesa a l’examen de la comunitat. • És objectiva i rigorosa. • És històrica, canviant i dinàmica. , doncs està sotmesa a revisió contínua. ( És un coneixement que sempre és revisable i mai

Característiques del coneixement científic Estudia fets Va més enllà dels fets (cerca explicacions) És

Característiques del coneixement científic Estudia fets Va més enllà dels fets (cerca explicacions) És analític i especialitzat És clar i precís És comunicable (intersubjectiu) És comprovable (observació o experimentació) És metòdic (mètode hipotèticodeductiu) És sistemàtic (hipòtesis lleis teories) És predictiu És obert És útil 22/11/2020 FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA 4

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES FORMALS EMPÍRIQUES ØEls seus referents no són objectes ni fets

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES FORMALS EMPÍRIQUES ØEls seus referents no són objectes ni fets reals sinó conceptes abstractes. seus referents són coses, objectes o fets reals.

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES BÀSIQUES Ø Desenvolupen APLICADES teories. NATURALS Ø Estudien l’entorn natural.

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES BÀSIQUES Ø Desenvolupen APLICADES teories. NATURALS Ø Estudien l’entorn natural. Ø Apliquen les teories desenvolupades per les ciències bàsiques, segons les necessitats humanes. SOCIALS Ø Estudien el comportament dels humans i les societats.

Classificació de les ciències Objectes abstractes i ideals que no es troben en la

Classificació de les ciències Objectes abstractes i ideals que no es troben en la natura Fenòmens que involucren entitats vivents o inerts Fenòmens relacionats amb la conducta humana en el seu conjunt Aplicació dels coneixements de diferents ciències a la resolució de problemes pràctics CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES FORMALS EMPÍRIQUES APLICADES Mètode deductiu Mètode inductiu o hipoteticodeductiu Matemàtiques Naturals Socials Aritmètica Físiques Biològiques Sociologia Enginyeria Aeronáutica Psicologia Física Biologia Agronomia Geometria Economia Química Fisiologia Lògica Politologia Geologia Anatomia Àlgebra Geografia Astronomia Botànica humana Genètica Antropologia Zoologia Història Farmàcia Dret

PURES BÀSIQUES FORMALS NATURALS ANTROPOLOGIA SOCIOLOGIA HISTÒRIA PSICOLOGIA FILOLOGIA ECONOMIA. . . APLICADES TECNOLOGIES

PURES BÀSIQUES FORMALS NATURALS ANTROPOLOGIA SOCIOLOGIA HISTÒRIA PSICOLOGIA FILOLOGIA ECONOMIA. . . APLICADES TECNOLOGIES BIOLÒGIQUES EMPÍRIQUES SOCIALS MATEMÀTICA LÒGICA CIÈNCIES MEDICINA VETERINÀRIA ENG. AGRÍCOLA. . . FÍSICA QUÍMICA BIOLOGIA GEOLOGIA ASTRONOMIA. . . 22/11/2020 TECNOLOGIES FÍSIQUES ARQUITECTURA ENG. QUÍMICA ENG. INDUSTRIAL TELECOMUNICACIONS. . TECNOLOGIES PSICOLÒGIQUES PEDAGOGIA PSICOLOGIA CLÍNICA PUBLICITAT FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA 8

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES

CLASSIFICACIÓ DE LES CIÈNCIES