l l l l Nzev koly Zkladn kola

  • Slides: 12
Download presentation
l l l l Název školy : Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad

l l l l Název školy : Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov Autor : Mgr. Irena Nešněrová Datum : říjen 2012 Název : VY_52_INOVACE_5. 2. 4 Z 6_ 6 Téma : Pohyby Země Ročník : 6. Číslo projektu : CZ. 1. 07/1. 4. 00/21. 3068

Anotace: Prezentace seznámí žáky s pohyby Země a jejich důsledky na Zemi - střídání

Anotace: Prezentace seznámí žáky s pohyby Země a jejich důsledky na Zemi - střídání dne a noci, střídání ročních období. Materiál byl určen pro interaktivní tabuli a využívá internetu. Pracovní listy slouží k opakování probrané kapitoly, lze je využít i tištěné na papíře. K vyplnění pracovních listů se dá využít funkce pera. Cílová skupina: 6. ročník a opakování v 9. ročníku.

Pohyby Země

Pohyby Země

Země : otáčí se kolem své osy obíhá okolo Slunce

Země : otáčí se kolem své osy obíhá okolo Slunce

Pohyby Země 1. okolo své osy • zemská osa - pomyslná čára, která protíná

Pohyby Země 1. okolo své osy • zemská osa - pomyslná čára, která protíná Zemi v S a J zemském pólu 24 h, ze Z na V, střídání dne a noci rychlost otáčení 465 m/s = 1 674 km/hod

2. kolem Slunce rok - 365 dní a čtvrt dne(5 h 48 min 46

2. kolem Slunce rok - 365 dní a čtvrt dne(5 h 48 min 46 s) přestupný rok každé 4 roky(29. únor) střídání ročních období rychlost oběhu 30 km/s = 108 000 km/hod.

Nakloněná zemská osa způsobuje, že je při oběhu Slunce osvětlena vždy jiná část Země

Nakloněná zemská osa způsobuje, že je při oběhu Slunce osvětlena vždy jiná část Země – střídají se roční období

Doplň text: Příčinou střídání dne a noci je ……………………. Země se otočí kolem osy

Doplň text: Příčinou střídání dne a noci je ……………………. Země se otočí kolem osy za……. . Roční období se střídají proto, že …………………… Ve dnech rovnodennosti stojí Slunce kolmo nad…………. , proto je den i noc ……………. . V tyto dny vychází Slunce přímo na …………. . a zapadá na ……………

Doplň text: Příčinou střídání dne a noci je otáčení Země kolem své osy. Země

Doplň text: Příčinou střídání dne a noci je otáčení Země kolem své osy. Země se otočí kolem osy za 24 h. Roční období se střídají proto, že je zemská osa nakloněná. Ve dnech rovnodennosti stojí Slunce kolmo nad rovníkem, proto je den i noc stejně dlouhá. V tyto dny vychází Slunce přímo na východě a zapadá na západě.

1 2 3 4 5 6 1 – průsečík osy se Zemí 2 –

1 2 3 4 5 6 1 – průsečík osy se Zemí 2 – Země se otáčí kolem své …. 3 – světlá část dne 4 – v den rovnodennosti zde zapadá Slunce 5 – chladné roční období 6 – první planeta sluneční soustavy

1 2 3 4 5 Z 6 P O D Z I M Ó

1 2 3 4 5 Z 6 P O D Z I M Ó S E Á M E L A N P A R A D K U R 1 – průsečík osy se Zemí 2 – Země se otáčí kolem své …. 3 – světlá část dne 4 – v den rovnodennosti zde zapadá Slunce 5 – chladné roční období 6 – první planeta sluneční soustavy

Ilustrace – www. office. microsoft. com

Ilustrace – www. office. microsoft. com