Kzgazdasgi elmletek trtnete A keynesi forradalom Elzmnyek Neoklasszikus

  • Slides: 21
Download presentation
Közgazdasági elméletek története A keynesi forradalom

Közgazdasági elméletek története A keynesi forradalom

Előzmények • • • Neoklasszikus ortodoxia: előrejelzés a gazdaságpolitikának Válság – de már a

Előzmények • • • Neoklasszikus ortodoxia: előrejelzés a gazdaságpolitikának Válság – de már a 20 -as években is krónikus munkanélküliség Angol protekcionizmus, New deal → a neoklasszikus paradigma anakronisztikussá válik

Az Általános elmélet • • Általános ↔ „klasszikus” (párhuzam Marshallal) Ortodoxia: teljes foglalkoztatás felé

Az Általános elmélet • • Általános ↔ „klasszikus” (párhuzam Marshallal) Ortodoxia: teljes foglalkoztatás felé tartó gazdaság

A „klasszikus közgazdaságtan posztulátumai” 1. w/p = MPL 2. w/p = munka határáldozata 3.

A „klasszikus közgazdaságtan posztulátumai” 1. w/p = MPL 2. w/p = munka határáldozata 3. Kényszerű munkanélküliség nincs – azaz mindenki találna munkát, ha elfogadná bére csökkenését 4. Aggregált keresleti ár = aggregált kínálati ár

Kényszerű munkanélküliség • • • Tények Pigou A pénz szerepének elhanyagolása → a reálbér

Kényszerű munkanélküliség • • • Tények Pigou A pénz szerepének elhanyagolása → a reálbér a gazdaság egyéb erőinek függvénye

Kényszerű munkanélküliség „A munkások rendszerint ellenállást tanúsítanak a nominális bér csökkentésével szemben, de távolról

Kényszerű munkanélküliség „A munkások rendszerint ellenállást tanúsítanak a nominális bér csökkentésével szemben, de távolról sem szokták csökkenteni a munkaerőkínálatot a munkapiacon, valahányszor a bérjavak drágulnak. ” 28. o.

Kényszerű munkanélküliség „… ha a nominális bér emelkedik, a reálbér csökken, és megfordítva. Ez

Kényszerű munkanélküliség „… ha a nominális bér emelkedik, a reálbér csökken, és megfordítva. Ez azért van így, mert – rövidebb időszakot vizsgálva – a foglalkoztatás hanyatlása többnyire a nominális bérek csökkenésével és – ettől független okok folyományaként – a reálbérek emelkedésével jár együtt. Ha ugyanis a foglalkoztatás visszaesik, a munkások inkább hajlandók a nominális bér csökkentését elfogadni; másrészt ilyenkor a reálbér azért emelkedik, mert a termelés összezsugorodása esetén az egységnyi tőkefelszerelés határhozama szükségképpen nő. ” uo.

A pénz szerepe „Pigou professzor majdnem minden munkáján végighaladó – felfogás, hogy a pénz

A pénz szerepe „Pigou professzor majdnem minden munkáján végighaladó – felfogás, hogy a pénz súrlódási jelenségeken kívül nem okoz reális változást, s a termelés és foglalkoztatás elméletét (akárcsak Millét) ki lehet dolgozni „reális” cserére építve is, a pénzt pedig elegendő felületesen bevezetni egy későbbi fejezetben. A modern gondolkodást még mindig átitatja az a nézet, hogy az emberek egy vagy más módon, de mindenképp elköltik a pénzüket. ” 39. o.

Say-törvény • „a termelési költségek összességét közvetlenül vagy közvetve, szükségképpen a maga teljességében a

Say-törvény • „a termelési költségek összességét közvetlenül vagy közvetve, szükségképpen a maga teljességében a termék megvásárlására fordítják. ” 37. o. • → a teljes foglalkoztatásnak nincs valós korlátja Makroökonómia Közmunkaprogramok példája • •

Keynes gazdasági modellje • • A teljes foglalkoztatottságnál alacsonyabb szinthez tendál A foglalkoztatás függ:

Keynes gazdasági modellje • • A teljes foglalkoztatottságnál alacsonyabb szinthez tendál A foglalkoztatás függ: 1. fogyasztási hajlandóság 2. tőke határtermelékenysége 3. pénzmennyiség 4. bérszínvonal

Keynes gazdasági modellje A rendszer kulcselemei: a) hatékony kereslet elve, amely a fogyasztási hajlandóságon

Keynes gazdasági modellje A rendszer kulcselemei: a) hatékony kereslet elve, amely a fogyasztási hajlandóságon és a beruházási rátán keresztül megszabja a gazdasági aktivitás felső határát b) a pénznek a „jelen és a jövő közti kapcsolat” kialakításában betöltött szerepe → kamat → beruházás

Keynes gazdasági modellje Új fogalmak: megtakarítási határhajlandóság, multiplikátor; likviditási preferencia; tőke határhatékonysága

Keynes gazdasági modellje Új fogalmak: megtakarítási határhajlandóság, multiplikátor; likviditási preferencia; tőke határhatékonysága

Fogadtatása - interpretációja • • Az uralkodó paradigma ereje → tankönyvek: a neoklasszikus elmélet

Fogadtatása - interpretációja • • Az uralkodó paradigma ereje → tankönyvek: a neoklasszikus elmélet speciális esete, a munkanélküliség melletti egyensúly modellje ↔ Keynes nem tartotta önmagukban érvényesnek azokat a feltételeket, amelyekkel integrálni lehet modelljét a neoklasszikus elméletbe. Pl. bérstabilitás, likviditási csapda

Fogadtatása - interpretációja • • • Előrejelzések kérdése Erkölcsi tudomány (Deane, 216. o. )

Fogadtatása - interpretációja • • • Előrejelzések kérdése Erkölcsi tudomány (Deane, 216. o. ) Pszichológia – pl. beruházások (tezaurális hajlam és a tőkejavak jövőbeni hozamának megítélése)

Fő üzenete • • • Az aggregált kereslet és kínálat meghatározó tényezői The End

Fő üzenete • • • Az aggregált kereslet és kínálat meghatározó tényezői The End of Laissez faire – nincs láthatatlan kéz (!) A bérek csökkentése a hatékony kereslet csökkentésén keresztül növeli a munkanélküliséget Reál- és nomináltényezők komplex rendszere A modern makroökonómia alapja

Előzmények • • Malthus: hatékony kereslet és fogyasztás összefügg a termeléssel; Say-dogma tagadása Hobson:

Előzmények • • Malthus: hatékony kereslet és fogyasztás összefügg a termeléssel; Say-dogma tagadása Hobson: „túlmegtakarítás” Svéd iskola: beruházások & megtakarítások Kahn: multiplikátor

Forradalmisága • • Az alapvető elméleti problémát a gazdasági aktivitás színvonalának és nem az

Forradalmisága • • Az alapvető elméleti problémát a gazdasági aktivitás színvonalának és nem az áraknak a meghatározásában látta Alapvető vizsgálati módszere a nemzeti jövedelemzése Politikai következmény: keresletszabályozás (még a marxisták is üdvözölték)

Egyéb vonzereje • • • Liberálisoknak: ellenszert kínál a társadalmi forradalomra és „speciális esetként

Egyéb vonzereje • • • Liberálisoknak: ellenszert kínál a társadalmi forradalomra és „speciális esetként magában foglalta a klasszikus rendszert” – Samuelson Gyakorlati közgazdászoknak: könnyen számszerűsíthető, statisztikailag tesztelhető A későbbi makroökonómiai általános egyensúlyi és dinamikus modellek prototípusa

A keynesi közgazdaságtan • • • Teljesen más lett, mint az Általános elmélet Költségvetési

A keynesi közgazdaságtan • • • Teljesen más lett, mint az Általános elmélet Költségvetési politikai relatív nagyfokú hatásossága a monetáris politikával szemben A bérek merevsége és a megtakarítások kamatrugalmassága nem elengedhetetlen feltételek Keynesnél

Elméleti pluralizmus ↔ elméleti monizmus

Elméleti pluralizmus ↔ elméleti monizmus

Kellemes hétvégét!

Kellemes hétvégét!