Kzfoglalkoztats Nemzeti Kzfoglalkoztats Program 2011 02 24 Httr

  • Slides: 11
Download presentation
Közfoglalkoztatás Nemzeti Közfoglalkoztatás Program 2011. 02. 24.

Közfoglalkoztatás Nemzeti Közfoglalkoztatás Program 2011. 02. 24.

Háttér • 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú

Háttér • 2010. évi CLXXI. törvény egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról • 375/2010. (XII. 31. ) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 2011. 02. 24. 2

Fókusz Megszűnik: • • az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú

Fókusz Megszűnik: • • az önkormányzati közcélú foglalkoztatás, a munkaügyi központok által szervezett közhasznú foglalkoztatás • és a hagyományos központi önkormányzati közmunkaprogram. A munkaügyi központok helyben döntenek. A vállalkozások, az egyházak és a civil szervezetek is bevonhatók a közfoglalkoztatásába. A program lényege: • egységes rendszer, • azonos forrás, • azonos prioritások 2011. 02. 24. 3

Jövőkép Elképzelés az Új munkahelyek számáról: 2014: 300. 000 2015: 400. 000 2020: 1.

Jövőkép Elképzelés az Új munkahelyek számáról: 2014: 300. 000 2015: 400. 000 2020: 1. 000 Közfoglalkoztatás típusai alapján: Rövid idejű foglalkoztatás: 170. 000 Hosszabb idejű: 15. 000 Vállalkozásoknál: 9. 000 Országos program: 10 -12. 000 2011. 02. 24. 4

Típusai 1. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2. Önkormányzat, egyház,

Típusai 1. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett rövid időtartamú közfoglalkoztatás 2. Önkormányzat, egyház, civil szervezet által szervezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 3. Országos közfoglalkoztatási programok 4. A vállalkozások közmunka támogatása 2011. 02. 24. 5

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás • Kit? : Kizárólag a BPJ-re jogosultak foglalkoztathatók. • Mire? :

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás • Kit? : Kizárólag a BPJ-re jogosultak foglalkoztathatók. • Mire? : a kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatok • Milyen időtartamra? Napi max. 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamig • Mennyiért? Minimálbér felének megfelelő • Támogatás: A munkabérre és járulékaira vonatkozik, évente max. 95% igényelhető. • Megszűnik a „közfoglalkoztatási terv” készítésének kötelezettsége. • A foglalkoztató köteles a közvetített BPJ-re jogosult álláskeresőt foglalkoztatni. 2011. 02. 24. 6

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás • Ki igényelheti? : települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények,

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás • Ki igényelheti? : települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények, vagy önkormányzati társulások • Mire? : kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladatok • Pályázat: Évente 2 alkalommal, de több pályázati lehetőség • Kit? : elsősorban, de nem kizárólag a BPJ-re jogosultak • Időtartam: 2 - 12 hónap lehet, napi 6 - 8 órás munkaidőben • Támogatás: A települések hátrányos helyzetével, gazdasági erejével összhangban a támogatás intenzitása 70 -100 % mértékű lehet. A foglalkoztatással összefüggő egyéb költségek is érvényesíthetők a támogatás legfeljebb 20 %-ának mértékéig. 2011. 02. 24. 7

Országos közfoglalkoztatási programok • Pályázat: éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. • A pályáztatás

Országos közfoglalkoztatási programok • Pályázat: éves programokra tervezik munkaidőkeretben történő foglalkoztatással. • A pályáztatás és a döntés minisztériumi szintű. • Az ár- és belvízvédelem, a közutak, vasutak, az állami erdőterületek mellett újabb területként vizsgálják a megújuló energiaforrásokhoz, és az energiatakarékossághoz kapcsolódó közfoglalkoztatás lehetőségét. • Az országos közfoglalkoztatási programokban a bérek és járulékok finanszírozásáról gondoskodik a foglalkoztatási támogatási rendszer. • Együttműködéssel, közösen valósíthatók meg a jelentős nemzetgazdasági haszonnal és számottevő megtakarítással járó többéves projektek. 2011. 02. 24. 8

A vállalkozások közmunka támogatása • Ki pályázhat? : A kis- és közepes vállalkozások a

A vállalkozások közmunka támogatása • Ki pályázhat? : A kis- és közepes vállalkozások a kaphatnak támogatást • Kit? : BPJ-re jogosult álláskereső • A támogatás csak az előző évi statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva többletfoglalkoztatásra igényelhető. • Milyen időtartam? A támogatás max. 8 hónapra szólhat, de minden esetben feltétel az, hogy a támogatási időszak felére további támogatás nélkül is tovább foglalkoztatni köteles a munkáltató az érintett személyt. • Támogatás: A támogatás mértéke a munkavállaló munkabére és az ahhoz kapcsolódó járulékok munkáltató által megfizetett összegének 70 %-ig terjedhet. 2011. 02. 24. 9

Összegzés • A Program keretében mintegy 220 ezer fő foglalkoztatásba történő bevonása valósítható meg.

Összegzés • A Program keretében mintegy 220 ezer fő foglalkoztatásba történő bevonása valósítható meg. • A program költsége 2011 -ben 64 milliárd Ft. • Közfoglalkoztatási támogatás automatikusan nem jár! • Települések összefogásával, non-profit szervezeteknél történő foglalkoztatással is elősegíthető az intézmények működtetése, a közfeladatok ellátása. • A kis és közepes vállalkozói szektor bekapcsolható a közfoglalkoztatásba. 2011. 02. 24. 10

Köszönöm a figyelmet! Készítette: G Szabó Nóra 2011. 02. 24.

Köszönöm a figyelmet! Készítette: G Szabó Nóra 2011. 02. 24.