KYSLK MGR LUCIA BREZNIAKOV Z NADE HEJNEJ 4

  • Slides: 13
Download presentation
KYSLÍK MGR. LUCIA BREZNIAKOVÁ ZŠ, NADE HEJNEJ 4, MARTIN

KYSLÍK MGR. LUCIA BREZNIAKOVÁ ZŠ, NADE HEJNEJ 4, MARTIN

ČO VIEŠ O KYSLÍKU ZISTIŤ Z PSP? Latinský názov Oxygenium Značka O Protónové číslo

ČO VIEŠ O KYSLÍKU ZISTIŤ Z PSP? Latinský názov Oxygenium Značka O Protónové číslo 8 Elektronegativita 3, 5 Počet elektrónov v obale 8 Počet protónov v jadre 8 Počet válenčných elektrónov 6 Počet vrstiev na ktorých sú umiestnené elektróny v obale 2

ŠTRUKTÚRA KYSLÍKA - - 8 p + - - -

ŠTRUKTÚRA KYSLÍKA - - 8 p + - - -

VÝSKYT • V zlúčeninách ( prevažne vo vode) • Najrozšírenejší prvok v zemskej kôre

VÝSKYT • V zlúčeninách ( prevažne vo vode) • Najrozšírenejší prvok v zemskej kôre • v atmosfére ako O 2 a O 3 • V hydrosfére v podobe vody

POKUS PRÍPRAVA A DÔKAZ KYSLÍKA Burel ( oxid manganičitý) kyslík Peroxid vodíka voda

POKUS PRÍPRAVA A DÔKAZ KYSLÍKA Burel ( oxid manganičitý) kyslík Peroxid vodíka voda

DÔKAZ KYSLÍKA

DÔKAZ KYSLÍKA

Burel ( oxid manganičitý) peroxid vodíka kyslík Mn. O 2 2 H 2 O

Burel ( oxid manganičitý) peroxid vodíka kyslík Mn. O 2 2 H 2 O 2 → O 2 + 2 H 2 O voda

VLASTNOSTI A. fyzikálne • bezfarebný • bez zápachu • plynné skupenstvo

VLASTNOSTI A. fyzikálne • bezfarebný • bez zápachu • plynné skupenstvo

B. chemické • Nekovový prvok • veľmi reaktívny • Rozpustný vo vode • Tvorí

B. chemické • Nekovový prvok • veľmi reaktívny • Rozpustný vo vode • Tvorí dvojatómové a trojatómové molekuly • Podporuje horenie

OZÓN • Trojatómová molekula ozónu • Zapáchajúci plyn ( po cesnaku) • Vzniká rozkladom

OZÓN • Trojatómová molekula ozónu • Zapáchajúci plyn ( po cesnaku) • Vzniká rozkladom kyslíka v atmosfére činnosťou človeka, Slnka, búrkami • v prízemských vrstvách atmosféry jedovatý • V ozónosfére( 10 -30 km nad povrchom) chráni pred UV- tvorí ozónovú vrstvu (3 mm)

OZÓNOVÁ DIERA • Stenčovanie ozónovej vrstvy Príčina: • nadzvukové lietadlá, dusíkaté hnojivá, spaľovanie fosílnych

OZÓNOVÁ DIERA • Stenčovanie ozónovej vrstvy Príčina: • nadzvukové lietadlá, dusíkaté hnojivá, spaľovanie fosílnych palív, jadrové výbuchy, freóny Následky: • Rakovina kože, ochorenia zraku, slepota zvierat, oslabenie imunity, znížený rastlín, pokles tvorby planktónu, narušenie potravového reťazca

VYUŽITIE • biogénny prvok • zváranie a rezanie kovov( 3000°C plameň) • dýchacie prístroje

VYUŽITIE • biogénny prvok • zváranie a rezanie kovov( 3000°C plameň) • dýchacie prístroje • palivo v raketovej technike

PREPRAVA V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH S MODRÝM PRUHOM

PREPRAVA V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH S MODRÝM PRUHOM