KYININKAVIMAS UNIVERSITETUOSE Dirbo Lina Gulbinait Mindaugas Kaziukonis Aura

  • Slides: 23
Download presentation
KYŠININKAVIMAS UNIVERSITETUOSE Dirbo: Lina Gulbinaitė Mindaugas Kaziukonis Aušra Neliupšytė Tomas Orlickas Viktorija Ramašauskaitė Agnė

KYŠININKAVIMAS UNIVERSITETUOSE Dirbo: Lina Gulbinaitė Mindaugas Kaziukonis Aušra Neliupšytė Tomas Orlickas Viktorija Ramašauskaitė Agnė Šiupienytė Gintaras Ūsaitis Dagnė Ūzaitė

Laisvoji enciklopedija WIKIPEDIA (http: //lt. wikipedia. org): • Kyšis - atsilyginimas profesionalui pinigais, kitu

Laisvoji enciklopedija WIKIPEDIA (http: //lt. wikipedia. org): • Kyšis - atsilyginimas profesionalui pinigais, kitu turtu ar paslaugom, siekiant papirkti trokštant pirmumo teisės ar kitaip skatinant apeiti profesinę etiką. • Kyšio davimas vadinamas kyšininkavimu. Kyšininkavimas yra korupcijos forma, dažniausiai neteisėta.

Senasis Testamentas (Įst. 6, 19) • "Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis

Senasis Testamentas (Įst. 6, 19) • "Neiškraipyk teisingumo, nerodyk šališkumo, neimk kyšio, nes kyšis aptemdo išmintingųjų akis ir iškraipo teisiųjų bylą" ü Taigi korupcija yra išties tikrai senas neišvengiamas reiškinys, gerai žinomas ir paplitęs biblijiniais laikais.

Kyšininkavimas - viena labiausiai paplitusių, tačiau kartu ir viena latentiškiausių nusikalstamų veikų – yra

Kyšininkavimas - viena labiausiai paplitusių, tačiau kartu ir viena latentiškiausių nusikalstamų veikų – yra numatyta LR BK 225 str. , XXXIII skyriuje, skirtame nusikaltimams ir baudžiamiesiems nusižengimams valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams. • 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas • asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki trejų metų. 2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

LR BK 225 str. Kyšininkavimas • • • 3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas

LR BK 225 str. Kyšininkavimas • • • 3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų. 4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai priėmęs, pažadėjęs ar susitaręs priimti mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, reikalavęs ar provokavęs jį duoti už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu. 5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Šios nusikalstamos veikos subjektas, t. y. kaltininkas, gali būti tik valstybės tarnautojas ar jam

Šios nusikalstamos veikos subjektas, t. y. kaltininkas, gali būti tik valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kurių sąvokos yra pateikiamos LR BK 230 str. : • Valstybės tarnautojai yra asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, – valstybės politikai, viešojo administravimo valstybės tarnautojai pagal Valstybės tarnybos įstatymą bei kiti asmenys, kurie dirbdami valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, teisminėse, teisėsaugos, valstybės kontrolės bei priežiūros ir joms prilygintose institucijose atlieka valdžios atstovo funkcijas arba turi administracinius įgaliojimus, taip pat oficialūs kandidatai į tokias pareigas (1 d. ).

LR BK 230 str. • Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus įgaliojimus užsienio valstybės

LR BK 230 str. • Valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, turintis atitinkamus įgaliojimus užsienio valstybės institucijoje, tarptautinėje viešojoje organizacijoje ar tarptautinėse teisminėse institucijose, taip pat oficialūs kandidatai į tokias pareigas. Be to, valstybės tarnautojui prilyginamas asmuo, kuris dirba bet kokioje valstybinėje, nevalstybinėje ar privačioje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje ar verčiasi profesine veikla ir turi atitinkamus administracinius įgaliojimus arba turi teisę veikti šios įstaigos, įmonės ar organizacijos vardu, ar teikia viešąsias paslaugas. (2, 3 d. )

KYŠIS – bet kokia neteisėtai gaunama turtinė nauda Materialios Vertybės (pinigai) Materialinės Paslaugos (nemokamas

KYŠIS – bet kokia neteisėtai gaunama turtinė nauda Materialios Vertybės (pinigai) Materialinės Paslaugos (nemokamas lytinis santykiavimas) Kyšiu nelaikomos nematerialaus pobūdžio paslaugos (pvz. , teigiami atsiliepimai apie valstybės tarnautoją ar jam prilyginamą asmenį spaudoje, jų vardu paskelbimas mokslinių ar kitų darbų, už kuriuos nemokamas honoraras).

Pagal kyšio ėmėjo veiksmus, kyšininkavimas gali būti skirstomas į : Tiesioginis (atviras) nemaskuojant kyšio

Pagal kyšio ėmėjo veiksmus, kyšininkavimas gali būti skirstomas į : Tiesioginis (atviras) nemaskuojant kyšio davimo tikslo Netiesioginis (užmaskuotas) kai kyšis imamas, jo reikalaujama ir pan. slepiant tikrąją to priežastį, tikslą (pvz. , kyšį dovanojant, mokant nepriklausiančias premijas, kaltininko artimiesiems dovanojant vertybes ar teikiant materialines paslaugas).

"Special Report", Vol. 2, Issue 1: "Korupcija universitetuose pasiekusi neregėtą mastą. Visi vaikinai, norėdami

"Special Report", Vol. 2, Issue 1: "Korupcija universitetuose pasiekusi neregėtą mastą. Visi vaikinai, norėdami išlaikyti studijų egzaminą, turi duoti kyšį. Merginoms kaina didesnė: iš jų dėstytojai reikalauja sekso; svarbesnių egzaminų išlaikymą garantuoja tik seksas be prezervatyvo" ü Jau buvo imta galvoti, kad Lietuvos universitetuose korupcijos siautėjimas rimsta. Atlyginimų kėlimas universitetų darbuotojams ir žymiai išsiplėtusios legalios galimybės užsidirbti, regis, galėjo apmažinti tokio "prisidūrimo prie algos" poreikį. Galų gale korupcija universitete – argi tai ne sovietinis paveldas? ! Tie laikai praėjo, tai ir korupcija turėtų pasibaigti. Tačiau vis dėlto taip nėra.

2005 m. birželio 18 d. Rektorių konferencija Rektorių konferencijos prezidentas prof. V. Kaminskas: “Pačių

2005 m. birželio 18 d. Rektorių konferencija Rektorių konferencijos prezidentas prof. V. Kaminskas: “Pačių universitetų atlikti tyrimai atskleidė, kad kyšininkavimas labai mažai paplitęs arba jo net nėra”

Sociologinis tyrimas „Preliminarus korupcijos įvertinimas Lietuvos universitetuose“ üGalime padaryti išvadą, kad 1/5 (20. 1

Sociologinis tyrimas „Preliminarus korupcijos įvertinimas Lietuvos universitetuose“ üGalime padaryti išvadą, kad 1/5 (20. 1 %) apklaustųjų pasitiki aukštojo mokslo sistema Lietuvoje, tačiau likę 4/5 daugiau ar mažiau sutinka, kad korupcija kaip reiškinys egzistuoja Lietuvos universitetuose.

ØDr. Bronislovas Burgis, Kauno Technologijos Universiteto docentas, teigia, kad yra labai sunku tikėtis geresnės

ØDr. Bronislovas Burgis, Kauno Technologijos Universiteto docentas, teigia, kad yra labai sunku tikėtis geresnės situacijos universitetuose, nes visa aplinka, neliečiant universitetų yra korumpuota. Be to, svarbiausia yra įtakoti visas sritis, kovojant su korupcija, nes šiuo metu yra bazuojamasi tik su biurokratų ir politikų papirkinėjimu. STUDENTAI Apleista sritis DARBUOTOJAI BIUROKRATAI POLITIKAI KONCENTRUOTA KOVA SU KORUPCIJA TIK ŠIOJE SRITYJE ØŠiuo metu didelę problemą sudaro mažas biudžetas, kuris turėtų paremti profesorius. Profesorių pajamos yra vos tik vidutinės, o kartais ir žemiau negu vidutinės, lyginant su visuotiniais standartais. Todėl tokios faktinės aplinkybės verčia dėstytojus, profesorius imti kyšius su sąlyga gyventi geriau – tai labai stipri kyšininkavimo prielaida.

 • TYRIMO TIKSLAS: Nustatyti kyšininkavimo Lietuvos universitetuose lygį, paplitimą ir priežastingumą, atskleidžiant studentų

• TYRIMO TIKSLAS: Nustatyti kyšininkavimo Lietuvos universitetuose lygį, paplitimą ir priežastingumą, atskleidžiant studentų subjektyvią nuomonę vertinant kyšininkavimą kaip reiškinį

TYRIMO UŽDAVINIAI: 1) Nustatyti kyšininkavimo lygį universitetuose: Ø Ø Ø LKA (Lietuvos Karo Akademija);

TYRIMO UŽDAVINIAI: 1) Nustatyti kyšininkavimo lygį universitetuose: Ø Ø Ø LKA (Lietuvos Karo Akademija); VGTU (Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas); VU (Vilniaus Universitetas);

TYRIMO UŽDAVINIAI: 2) Palyginti kyšininkavimo paplitimą universitetuose; 3) Nustatyti kyšininkavimo universitetuose priežastis ir jas

TYRIMO UŽDAVINIAI: 2) Palyginti kyšininkavimo paplitimą universitetuose; 3) Nustatyti kyšininkavimo universitetuose priežastis ir jas apibūdinti; 4) Nustatyti prognozę, kaip būtų galima sustabdyti kyšininkavimą universitetuose; 5) Atskleisti studentų subjektyvią nuomonę vertinant kyšininkavimą kaip reiškinį;

TYRIMO OBJEKTAS Reikia pripažinti, kad bendruomenės apibūdinimas gan problematiškas, siekiant nustatyti fundamentalius bendruomenių požymius.

TYRIMO OBJEKTAS Reikia pripažinti, kad bendruomenės apibūdinimas gan problematiškas, siekiant nustatyti fundamentalius bendruomenių požymius. Žinoma, T. Parsons‘o siūlytas solidarumo kriterijus ar R. Nisbet‘o priklausymo bendruomenei savybės, tokios kaip ilgalaikiai, emociškai gilūs ryšiai ir moraliniai įsipareigojimai, turėtinos omenyje, apibūdinant bendruomenę kaip žmonių grupę, kuri dalijasi ta pačia erdve, panašiomis patirtimis ir (arba) panašiais interesais. Studentų bendruomenė

TYRIMO POBŪDIS aprašomasis tyrimas TYRIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI: ü Socialinio įtraukimo principas siekiant nustatyti kyšininkavimo

TYRIMO POBŪDIS aprašomasis tyrimas TYRIMO ORGANIZAVIMO PRINCIPAI: ü Socialinio įtraukimo principas siekiant nustatyti kyšininkavimo paplitimą bus aktuali studentų iniciatyva; ü Abipusio pasitikėjimo principas sudaryti studentams galimybę išsakyti savo nuomonę. bus siekiama

TYRIMO METODAS: Sociologinė studentų apklausa Anketos Bus siekiama sužinoti, kaip studentai vertina kyšininkavimą kaip

TYRIMO METODAS: Sociologinė studentų apklausa Anketos Bus siekiama sužinoti, kaip studentai vertina kyšininkavimą kaip reiškinį, bei atskleisti kyšininkavimo universitetuose priežastis

INSTRUMENTAS – ANKETA KLAUSIMYNAS Siekis nustatyti tyrimo ypatumus ir juos apibendrinti Anketos pavyzdys (Žiūrėdami

INSTRUMENTAS – ANKETA KLAUSIMYNAS Siekis nustatyti tyrimo ypatumus ir juos apibendrinti Anketos pavyzdys (Žiūrėdami “slide show” paspauskite ir galėsite pamatyti mūsų anketą)

RESPONDENTŲ ATRANKA • Kadangi tyrimo objektas – studentų bendruomenė, anketinėje apklausoje dalyvavo tik studentai.

RESPONDENTŲ ATRANKA • Kadangi tyrimo objektas – studentų bendruomenė, anketinėje apklausoje dalyvavo tik studentai. • Apklausiami tik dieninio skyriaus bakalauro studijų studentai, atranka – atsitiktinė. • Apklausta 300 studentų. (po 100 iš kiekvieno universiteto)

UNIVERSITETŲ DUOMENYS (Žiūrėdami “slide show” paspauskite ant skirtingų universitetų ar kitų statistikų ir pamatysite

UNIVERSITETŲ DUOMENYS (Žiūrėdami “slide show” paspauskite ant skirtingų universitetų ar kitų statistikų ir pamatysite mūsų apibendrintus duomenis ir rezultatus) • VGTU • LKA • VU • Bendra statistika • Lyginamoji statistika

IŠVADOS • Labiausiai kyšininkavimas, lyginant su VU ir LKA yra paplitęs VGTU. • Skirtinguose

IŠVADOS • Labiausiai kyšininkavimas, lyginant su VU ir LKA yra paplitęs VGTU. • Skirtinguose universitetuose, skirtingi iniciatoriai: - VU – dėstytojai - VGTU ir LKA – patys studentai • Priežastys, įtakojančios kyšininkavimą: - Studentų noras greitai ir paprastai pasiekti rezultatų; - Dėstytojų piktnaudžiavimas užimama padėtimi. • Pagrindinės prevencijos priemonės: - Bausmių griežtinimas; - Universitetų darbo kontrolės stiprinimas.