Kyberikana Defincia cie prejavy Je to druh ikany

  • Slides: 11
Download presentation
Kyberšikana

Kyberšikana

Definícia, cieľ, prejavy Je to druh šikany, ktorý využíva elektronické prostriedky, ako sú :

Definícia, cieľ, prejavy Je to druh šikany, ktorý využíva elektronické prostriedky, ako sú : mobilné telefóny, e-maily, pagery, internet a pod.

Cieľom kyberšikany je niekomu ublížiť alebo ho zosmiešniť prostredníctvom elektronických prostriedkov. Je to úmyselné,

Cieľom kyberšikany je niekomu ublížiť alebo ho zosmiešniť prostredníctvom elektronických prostriedkov. Je to úmyselné, nepriateľské správanie, ktoré sa obvykle opakuje. Jednotlivec alebo skupina útočníkov ubližuje takým spôsobom, že se obeť nemôže účinne brániť. Kyberšikana je napríklad: § hanlivé a urážlivé správy prostredníctvom SMS, MMS alebo internetu; § zosmiešňujúce alebo ponižujúce obrázky či videá posielané e-mailom alebo vyvesené na webovej stránke; § webové stránky, blogy s cieľom zosmiešniť niekoho; § zosmiešňovanie prostredníctvom komunitných sietí; § zneužitie identity obeti – napr. rozosielaním rôznych správ v ich mene; § obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážanie a vydieranie; § zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí; § šírenie osobných informácií alebo klebiet; § krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín. Kyberšikana napríklad nie je: Oprávnená kritika na internete bez zlého úmyslu, bez nadávok a ponižovania.

Ako ju deti riešia l 37% obetí – ignorovanie agresora a odstrihnutie se od

Ako ju deti riešia l 37% obetí – ignorovanie agresora a odstrihnutie se od neho (výmena SIM karty, zmena e-mailu…) l 34% – kontakt s agresorom, snaha dohodnúť sa l 26% – zapojenie rodičov l 24% – útok na agresora (snaha kyberšikanu vrátiť) l 10% – prípadov rieši škola Komu sa deti zdôverujú § 40% kamarátom § 37% nikomu – nechávajú si to pre seba, riešia si to sami § 31% rodičom § 9% učiteľom ochota detí zdôverovať sa s problémom kyberšikany klesá s vyšším vekom detí dievčatá se zdôverujú viac ako chlapci

Ako sa kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania nemá časové a priestorové obmedzenie rýchlo sa

Ako sa kyberšikanovanie líši od klasického šikanovania nemá časové a priestorové obmedzenie rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku páchatelia môžu zostať v anonymite kyberšikanovanie ľahšie prekoná rozdiely používa psychické prostriedky ubližovania a manipulácie

Následky kyberšikany zanedbávanie školských povinností, zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole psychosomatické ťažkosti (bolesti

Následky kyberšikany zanedbávanie školských povinností, zlyhávanie v škole, vyhýbanie sa škole psychosomatické ťažkosti (bolesti brucha, poruchy spánku) pocity hanby, trápnosti, poníženia, smútku, depresie, úzkosti neustály strach a pocit ohrozenia násilie voči iným, pomsta sebapoškodzovanie, samovražda

Ako sa chrániť pred kyberšikanovaním okamžitá reakcia uschovávanie dôkazov blokovanie a nahlasovanie

Ako sa chrániť pred kyberšikanovaním okamžitá reakcia uschovávanie dôkazov blokovanie a nahlasovanie

Bezpečnosť internetu

Bezpečnosť internetu

Bezpečné používanie sociálnych sietí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bezpečné používanie sociálnych sietí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Neuvádzajte na verejnom profile telefónne číslo alebo adresu. Neposielajte nikomu svoju intímnu fotografiu, nikdy neviete, kde se môže objaviť. Udržujte heslá (k e-mailu a iné) v tajnosti, nehovorte ich ani osobe blízkej či kolegovi v práci. Nikdy neodpovedajte na neslušné, hrubé nebo vulgárne maily a odkazy. Nedohadujte si schôdzku cez internet bez toho, aby ste o tom niekomu inému nepovedali. Neverte každej informácii, ktorú na internete získate. Keď s niekým nechcete komunikovať, nekomunikujte. Nezverejňujte informácie typu, kedy idete na dovolenku, po návrate by vás mohlo čakať prekvapenie. Pri používaní webovej kamery buďte obozretní, ktokoľvek môže na druhej strane hovor nahrávať. Predtým ako čokoľvek potvrdíte, prečítajte si podmienky užívania.

Desatoro bezpečného internetu Udržuj heslá (k e-mailu a iné) v tajnosti, nehovor ich ani

Desatoro bezpečného internetu Udržuj heslá (k e-mailu a iné) v tajnosti, nehovor ich ani blízkemu kamarátovi. Nikdy neodpovedaj na neslušné, hrubé alebo vulgárne maily a odkazy. Ignoruj ich. Nedohováraj si schôdzku cez internet, bez toho aby si o tom povedal niekomu inému. Pokiaľ narazíš na obrázok, video alebo e-mail, ktorý ťa šokuje, opusť webovú stránku. Zdôver sa dospelému, pokiaľ ťa stránky alebo niečie odkazy uvedú do rozpakov, alebo ťa dokonca vydesia. Nedaj šancu vírusom. Neotváraj prílohu správy, ktorá prišla z neznámej adresy. Never každej informácii, ktorú na internete získaš. Keď sa s niekým nechceš baviť, nebav sa.

Lívia Kernová, ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou (upravené)

Lívia Kernová, ZŠ, Školská 1123/29, Bánovce nad Bebravou (upravené)