KVIZ UTRJEVANJE ZNANJA Maja Jug 1 Kateri graf

  • Slides: 9
Download presentation
KVIZ UTRJEVANJE ZNANJA Maja Jug

KVIZ UTRJEVANJE ZNANJA Maja Jug

1. Kateri graf prikazuje premo enakomerno gibanje? s A s C t t B

1. Kateri graf prikazuje premo enakomerno gibanje? s A s C t t B s s D t Maja Jug t

2. Jabolko pade z drevesa. Katera trditev za hitrost padajočega jabolka je pravilna? A

2. Jabolko pade z drevesa. Katera trditev za hitrost padajočega jabolka je pravilna? A hitrost se linearno zmanjšuje s časom B hitrost se linearno povečuje s časom C hitrost je konstantna D hitrost je enaka nič Maja Jug

3. Kolikšno pot prevozi ladja v 20 min, če je njena hitrost ves čas

3. Kolikšno pot prevozi ladja v 20 min, če je njena hitrost ves čas enaka 54 km/h? A 18 km B 64, 8 km C 300 km D 1080 km Maja Jug

4. Graf prikazuje gibanje avtomobila po ravni cesti. Kolikšna je povprečna hitrost avta v

4. Graf prikazuje gibanje avtomobila po ravni cesti. Kolikšna je povprečna hitrost avta v prvih 10 s? A 10 m/s v [m/s] B 15 m/s 40 C 25 m/s 10 D 30 m/s Maja Jug 2 4 6 8 10 t [s]

5. Graf prikazuje gibanje motorista po ravni cesti. Kolikšno pot prevozi v prvih 5

5. Graf prikazuje gibanje motorista po ravni cesti. Kolikšno pot prevozi v prvih 5 min? A 100 m B 360 m v [km/h] 72 C 6 km D 21, 6 km Maja Jug 2 4 6 8 t [min]

6. Kolesar se vozi s hitrostjo 5 m/s. Ko se cesta prične vzpenjati, se

6. Kolesar se vozi s hitrostjo 5 m/s. Ko se cesta prične vzpenjati, se mu hitrost zmanjša na 4 m/s. Koliko se mu pri tem zmanjša kinetična energija? Masa kolesarja je 80 kg. A 40 J B 360 J C 640 J D 1000 J Maja Jug

7. Cvetlični lonček postavimo s police na omaro. Polica je 120 cm, omara pa

7. Cvetlični lonček postavimo s police na omaro. Polica je 120 cm, omara pa 180 cm nad tlemi. Koliko smo pri tem povečali potencialno energijo lončka? A 2, 4 J B 4, 8 J C 7, 2 J D 24 J Maja Jug Fg = 4 N

8. Dvigovalec uteži v 4 s dvigne uteži z maso 150 kg na višino

8. Dvigovalec uteži v 4 s dvigne uteži z maso 150 kg na višino 2 m. Pri tem opravi 3 k. J dela. S kolikšno močjo je opravil delo? A 0 W B 0, 75 k. W C 1200 W D 750 k. W Maja Jug