Kvantitatv mdszerek Dntselmlet Statisztikai dntsek alapelvei II Eddig

  • Slides: 33
Download presentation
Kvantitatív módszerek Döntéselmélet Statisztikai döntések alapelvei II.

Kvantitatív módszerek Döntéselmélet Statisztikai döntések alapelvei II.

Eddig megismert döntési kritériumok Két példa: – RÉF telekvásárlási probléma, – újságos példányszám rendelési

Eddig megismert döntési kritériumok Két példa: – RÉF telekvásárlási probléma, – újságos példányszám rendelési probléma Bizonytalan döntések osztálya – Wald – Maximax – Savage Mindkét példán megnéztük – Hurwicz – Laplace Kockázatos döntések osztálya – a priori információk – Legnagyobb valószínűség kritérium Csak újságárus – Várható érték kritérium példa – Várható (elmulasztott) pénzérték kritérium

Bizonytalan döntések osztálya HURWICZ kritérium: optimizmus együttható – a döntéshozó egy φ optimizmus együtthatót

Bizonytalan döntések osztálya HURWICZ kritérium: optimizmus együttható – a döntéshozó egy φ optimizmus együtthatót határoz meg a [0, 1] intervallumon belül, a pesszimizmus együttható (1 -φ). – Ha egy adott S stratégia u 1 i, u 2 i, . . . , umi hasznosságú következménnyel járhat, akkor a stratégia φ indexe kifejezhető: ahol Mi az uij értékek között a legnagyobbat, az mi pedig a legkisebbet jelenti. – A döntéshozó a φ indexek sorrendjében preferálja az egyes stratégiákat.

Újságárusos példa döntési mátrixa t=16 t=17 t=18 t=19 t=20 t=21 t=22 t=23 t=24 s=16

Újságárusos példa döntési mátrixa t=16 t=17 t=18 t=19 t=20 t=21 t=22 t=23 t=24 s=16 32 32 32 s=17 29 34 34 s=18 26 31 36 36 s=19 23 28 33 38 38 38 s=20 20 25 30 35 40 40 40 s=21 17 22 27 32 37 42 42 s=22 14 19 24 29 34 39 44 44 44 s=23 11 16 21 26 31 36 41 46 46 s=24 8 13 18 23 28 33 38 43 48

Példa – Hurwicz kritérium Tegyük fel, hogy az újságárus 75%-os optimista, azaz φ=0, 75.

Példa – Hurwicz kritérium Tegyük fel, hogy az újságárus 75%-os optimista, azaz φ=0, 75. A következő táblázatban tüntetjük fel a cselekvési változatokhoz tartozó legnagyobb és legkisebb nyereségeket, a φ indexet (Hurwicz-átlagot), valamint ez utóbbi értékét φ=0, 75 esetén. Legnagyobb nyereség (Mi) s=16 s=17 s=18 s=19 s=20 s=21 s=22 s=23 s=24 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Legkisebb nyereség (mi) 32 29 26 23 20 17 14 11 8 32 5φ+29 10φ+26 15φ+23 20φ+20 25φ+17 30φ+14 35φ+11 40φ+8 32 32, 75 33, 5 34, 25 35, 00 35, 75 36, 50 37, 25 38 Az újságos döntési problémájában minden φ<0, 6 értékre a 16 példány lesz az optimális, φ>0, 6 esetén pedig a 24 példány a legjobb választás, míg a φ=0, 6 esetén mindegyik cselekvési lehetőséghez ugyanaz a φ(si) érték tartozik.

32 s 24 5φ+29 φ=0, 6 s 16 10φ+26 30 30 20 20 15φ+23

32 s 24 5φ+29 φ=0, 6 s 16 10φ+26 30 30 20 20 15φ+23 20φ+20 25φ+17 10 10 0 30φ+14 35φ+11 40φ+8 φ 1

Kockázatos döntések osztálya 1. 2. 3. Ha a döntés következményeit befolyásoló lehetséges eseményekre vonatkozóan

Kockázatos döntések osztálya 1. 2. 3. Ha a döntés következményeit befolyásoló lehetséges eseményekre vonatkozóan a döntéshozó csak részleges információval bír, akkor kockázattal áll szemben. A kockázatos döntések osztályába tartoznak mindazok a döntések, amelyek esetében a tényállapotok (vagy következmények) valószínűségei ismertek, azaz ismeretes a valószínűség-eloszlásuk. A döntési probléma megoldása ilyenkor a következő: választ egy döntési kritériumot; értékeli az egyes cselekvési lehetőségeket; a választott kritériumnak megfelelően kiválasztja az optimális cselekvési lehetőséget.

Kockázatos döntések osztálya A priori információk alapján működő döntési kritériumok: – Legnagyobb valószínűség kritériuma

Kockázatos döntések osztálya A priori információk alapján működő döntési kritériumok: – Legnagyobb valószínűség kritériuma (maximum likelihood kritérium) – Várható érték kritérium – Várható (elmulasztott) pénzérték kritérium A priori és új információk ötvözése a tényállapotokra vonatkozó valószínűségek „finomítása” – Bayes-féle kritérium

Kockázatos döntés az elsődleges információk alapján Nézzük a RÉF problémáját újra! Dr. Vizy számára

Kockázatos döntés az elsődleges információk alapján Nézzük a RÉF problémáját újra! Dr. Vizy számára a bizonytalanság azt jelenti, hogy nem tudhatja hogyan dönt a megyei tanács, merre fogják építeni az új utat (azaz t 1 és t 2 tényállapotok közül melyik következik be). Cselekvési lehetőségek Tényállapotok t 1 t 2 feltételes következmények s 1 1400 -140 s 2 770 700

Kockázatos döntés az elsődleges (a priori) információk alapján Dr. Vizy véleménye: a hőforrás felé

Kockázatos döntés az elsődleges (a priori) információk alapján Dr. Vizy véleménye: a hőforrás felé vezető út építésére az esély 3 az 1 -hez a másfelé vezető úttal szemben. A két lehetséges tényállapot bekövetkezésének (szubjektív) valószínűsége: P(t 1)=0, 75 P(t 2)=0, 25 Számítsuk ki mindkét cselekvési lehetőség várható pénzértékét!

Kockázatos döntés az elsődleges információk alapján Cselekvési lehetőségek Tényállapotok t 1 VP kiszámítása t

Kockázatos döntés az elsődleges információk alapján Cselekvési lehetőségek Tényállapotok t 1 VP kiszámítása t 2 feltételes következmények s 1 1400 -140 1400· 0, 75 -140· 0, 25=1015 s 2 770 700 tényállapotok valószínűségei 0, 75 0, 25 770· 0, 75+700· 0, 25= 752, 5 A telekvásárlás várható pénzértéke 1 015 000 Ft. A bankbetétbe helyezés várható pénzértéke 752 500 Ft. A VP kritérium alapján a telekvásárlás az optimális cselekvési lehetőség, ehhez a maximális VP 1 015 000 Ft. Ez a rendelkezésre álló információk alapján hozott döntés várható pénzértéke.

Bayes-féle kritérium Az optimális várható érték kritérium Abban az esetben, ha a döntési problémában

Bayes-féle kritérium Az optimális várható érték kritérium Abban az esetben, ha a döntési problémában az „esélyeknek”, azaz valószínűségeknek szerepe van, akkor a döntést hozók az optimális várható érték alapján döntenek. Azt a cselekvési változatot választják, amelyiknek a „várható kilátása” a legjobb. VP és VEP kombinált kritériumok: egyszerre veszik figyelembe mind a pénzügyi következményeket, mind pedig a lehetséges események bekövetkezésének valószínűségeit. A döntéshozó megpróbál újabb információt szerezni a bizonytalanság csökkentése érdekében. Mennyit érdemes új információkra költeni? A megszerzett új információ hogyan befolyásolja a döntéshozó jövőbeli cselekvéseit, valamint azok következményeit?

Teljes információ A döntési problémában fennálló bizonytalanság nem szűnt meg a VP-k meghatározásával. A

Teljes információ A döntési problémában fennálló bizonytalanság nem szűnt meg a VP-k meghatározásával. A valódi nyereség értéke attól függ, hogy t 1 és t 2 közül melyik következik be. Mi az ami egyedül meg tudja szüntetni a bizonytalanságot? – A tökéletes előrejelzés Létezik a megyében egy „főszakértő”, aki 100%-os biztonsággal meg tudja mondani, hogy Réz megye tanácsa hogyan fog dönteni az útépítés ügyében, – Ez az információ pénzbe kerül! Dr. Vizy nem rohan azonnal a „főszakértőhöz”, végiggondolja, hogy mennyit volna érdemes érte fizetni?

Teljes információ „Ha felkeresném a főszakértőt és egyeztetnék vele, akkor nyilvánvalóan nem döntök a

Teljes információ „Ha felkeresném a főszakértőt és egyeztetnék vele, akkor nyilvánvalóan nem döntök a cselekvési lehetőségek kérdésében, amíg meg nem mondja, melyik esemény fog bekövetkezni. Ha azt mondja, hogy az utat a hőforrás felé építik (vagyis t 1 tényállapot következik be), akkor a nyereségem 1, 4 m. Ft, vagy 770000 Ft aszerint, hogy melyik cselekvési lehetőséget választom. Természetesen úgy döntök, hogy a RÉF megveszi a telket, mivel ez hozza a nagyobb nyereséget, ha az új út a hőforrás felé vezet. Ha viszont a főszakértő előrejelzése szerint az új út nem a hőforrás felé épül (vagyis t 2 tényállapot következik be), akkor vagy 140000 Ft veszteségem lesz, vagy 700000 Ft nyereségem aszerint, hogyan döntök a cselekvési lehetőségekről. Nyilvánvalóan bankba teszem a pénzt, hiszen csak így jutok nyereséghez, ha az új út nem a hőforrás felé vezet. ” Dr. Vizy elhatározta, hogy a főszakértő előrejelzése szerint melyik cselekvési lehetőséget választja. Amennyiben a tökéletes előrejelzés t 1, úgy s 1 cselekvési lehetőséget választja, ha az előrejelzés t 2, akkor s 2 cselekvési lehetőséget választja.

Teljes információ „Miután a főszakértő előrejelzései teljesen biztosak, ő akkor és csak akkor mondja,

Teljes információ „Miután a főszakértő előrejelzései teljesen biztosak, ő akkor és csak akkor mondja, hogy t 1 következik be, ha valóban t 1 következik be. Valamint akkor és csak akkor lesz t 2 az előrejelzés, ha valóban t 2 következik be. Ebből az következik, hogy annak a valószínűsége, hogy a főszakértő előrejelzése t 1 lesz, ugyanannyi, mint a t 1 tényállapot bekövetkezésének a valószínűsége. P(a tökéletes előrejelzés t 1)=P(t 1) Ugyanígy a másik lehetséges tényállapotra vonatkozóan is: P(a tökéletes előrejelzés t 2)=P(t 2) Mivel szerintem a t 1 bekövetkezésének valószínűsége 0, 75 és t 2 valószínűsége 0, 25, ezért annak a valószínűsége, hogy a főszakértő előrejelzése t 1 lesz, szintén 0, 75, míg annak valószínűsége, hogy t 2 -t mond, 0. 25. Már eldöntöttem, hogy t 1 esetén s 1 -et választom, így biztos 1, 4 m. Ft nyereséghez jutok, és t 2 bekövetkezése esetén s 2 -őt, mivel biztos 700000 Ft nyereséghez jutok. Ez azt jelenti, hogy 0, 75 valószínűséggel 1, 4 m. Ft nyereségem lesz, és 0, 25 valószínűséggel 700000 Ft nyereségem lesz. A főszakértő tökéletes előrejelzésének megszerzése esetén a várható nyereségem Ft-ban: 1400000· 0, 75+700000· 0, 25=1225000

Teljes információ Lehetséges előrejelzés Optimális cselekvés, ha ti következik be Az optimális cselekvés pénzértéke

Teljes információ Lehetséges előrejelzés Optimális cselekvés, ha ti következik be Az optimális cselekvés pénzértéke Az előrejelzés valószí-nűsége A VP(TI) kiszámítása t 1 s 1 1400 0, 75 1400· 0, 75=1050 t 2 s 2 700 0, 25 700· 0, 25=175 1, 00 VP(TI)=1225 Összeg A 1225 ezer Ft nem mást, mint a Dr. Vizy döntéséhez tartozó VP(TI), ha úgy határoz, hogy felkeresi a főszakértőt és megszerzi a tökéletes előrejelzést. Az ilyen várható értéket nevezzük a teljes információ birtokában hozott döntés VP-jének. 1225 ezer Ft (teljes információ birtokában, VP(TI)) > 1015 ezer Ft (rendelkezésre álló információk birtokában, VP(RI))

Teljes információ várható értéke = legfeljebb mekkora összeget érdemes kifizetnie a döntéshozónak a tökéletes

Teljes információ várható értéke = legfeljebb mekkora összeget érdemes kifizetnie a döntéshozónak a tökéletes előrejelzésért A teljes információ alapján hozott döntés várható pénzértéke: VP(TI)=1225000 Ft A rendelkezésre álló információ birtokában hozott döntés várható pénzértéke: VP(RI)=1015000 Ft A két pénzérték különbsége: 210000 Ft. Azaz legfeljebb 210000 Ft-ot fizethet a főszakértőnek. Ha a főszakértő ennél kisebb összegért hajlandó nyilatkozni, akkor érdemes vele előrejeleztetni. A teljes információ várható értéke (TIV) a két várható érték különbsége. Kiszámításakor a teljes információ birtokában hozott döntés VP-jéből kivonjuk a rendelkezésre álló információ birtokában hozott döntés VP-jét.

Teljes információ várható értéke Ha a főszakértő valóban létezne, akkor a döntéshozó előbb megkérdezné,

Teljes információ várható értéke Ha a főszakértő valóban létezne, akkor a döntéshozó előbb megkérdezné, hogy melyik tényállapot következik be, és azután választana a lehetséges cselekvések közül. Mivel a teljes információ valószínűleg nagyon sokba kerül, így a főszakértő megkérdezése nélkül kell a döntéshozónak kiszámítania a VP(TI) értéket, hogy elképzelése legyen arról, hogy mennyit ér a teljes információ. Ez azt jelenti, hogy a VP(TI) kiszámításakor a döntéshozó nem tudja, hogy melyik esemény következik be, hiszen még nem kapta meg a teljes információt, vagyis a bizonytalanság nem változik a VP(TI) kiszámításával.

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre Az „a priori” valószínűségek az alábbiak voltak: P(t

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre Az „a priori” valószínűségek az alábbiak voltak: P(t 1)=0, 75; P(t 2)=0, 25. Hogyan változtatná meg a teljes információ Dr. Vizy a priori valószínűségeit? Ha a főszakértő előrejelzése t 1, akkor Dr. Vizy biztos lehet abban, hogy t 1 bekövetkezik és ugyanúgy biztos lehet abban is, hogy t 2 nem következik be. P(t 1| a főszakértő előrejelzése t 1)=1 P(t 2| a főszakértő előrejelzése t 1)=0 Mivel ezek a valószínűségek a teljes információ megszerzése után keletkeztek, a posteriori valószínűségeknek nevezzük őket. Ezek szintén teljes eseményrendszert alkotnak.

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre Ha a teljes információ t 1 bekövetkezését állítja,

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre Ha a teljes információ t 1 bekövetkezését állítja, az eseményekhez rendelt valószínűségek megváltoznak: az a priori valószínűségek szerepét az a posteriori valószínűségek veszik át. A priori P(t 1)=0, 75 A posteriori P(t 1| tökéletes előrejelzés: t 1)=1 P(t 2)=0, 25 P(t 2| tökéletes előrejelzés: t 1)=0 Összeg: 1, 00 1 Ha a tökéletes előrejelzés t 2, akkor a döntéshozó biztos lehet abban, hogy t 2 bekövetkezik, és t 1 nem következik be. A priori A posteriori P(t 1)=0, 75 P(t 2)=0, 25 Összeg: 1, 00 P(t 1| tökéletes előrejelzés: t 2)=0 P(t 2| tökéletes előrejelzés: t 2)=1 1

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre A főszakértő kétféle előrejelzésének megfelelően két különböző a

Új (teljes) információk hatása a valószínűségekre A főszakértő kétféle előrejelzésének megfelelően két különböző a posteriori valószínűségeloszlást kaptunk. Az a tény, hogy az a posteriori valószínűségek értéke mindenütt 1 vagy 0, azt mutatja, hogy a teljes információ birtokában a döntési problémában megszűnt a bizonytalanság. A nem teljes (részleges) információ alapján az a posteriori valószínűségeket Bayes-tétele alapján számíthatjuk ki.

Kockázatos döntés a pótlólagos információk alapján Dr. Vizy megpróbál a teljes információ helyett egyéb

Kockázatos döntés a pótlólagos információk alapján Dr. Vizy megpróbál a teljes információ helyett egyéb kisegítő információkat szerezni: közvélemény-kutatóra támaszkodik 115000 Ft-ért, melynek jelentése valamelyik tényállapot előrejelzésével zárul. A közvélemény-kutató előrejelzése azonban hibával terhelt: – amennyiben a megyei tanács határozata alapján az utat a hőforrás felé vezetik, 80% a valószínűsége, hogy a közvéleménykutató előrejelzése is a hőforrás felé vezető út lesz. 90%-os valószínűséggel jeleznek nem a hőforrás felé vezető útépítést, ha az út valóban nem a hőforrás felé épül. Mivel a közvéleménykutató nem teljes információt szolgáltat, el kell eldönteni, hogy nem túl drága-e az új információ.

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre A t 1 és t 2 tényállapotokhoz rendelt

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre A t 1 és t 2 tényállapotokhoz rendelt a priori valószínűségek rendre 0, 75 és 0, 25. z 1: a közvéleménykutató előrejelzése szerint az új út a hőforrás felé épül z 2: a közvéleménykutató előrejelzése szerint az új út nem a hőforrás felé épül – Teljes eseményrendszert alkotnak. – z 1 -et és z 2 -őt az információ lehetséges kimeneteleinek nevezzük, ezt a döntéshozó nem befolyásolhatja.

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Az ismert valószínűségek: t 1 a priori valószínűsége:

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Az ismert valószínűségek: t 1 a priori valószínűsége: P(t 1)=0, 75 t 2 a priori valószínűsége: P(t 2)=0, 25 t 1 bekövetkezése esetén a z 1 előrejelzés valószínűsége: P(z 1|t 1)=0, 80 t 1 bekövetkezése esetén a z 2 előrejelzés valószínűsége: P(z 2|t 1)=1–P(z 1|t 1)=1– 0, 80=0, 20 t 2 bekövetkezése esetén a z 2 előrejelzés valószínűsége: P(z 2|t 2)=0, 90 t 2 bekövetkezése esetén a z 1 előrejelzés valószínűsége: P(z 1|t 2)=1–P(z 2|t 2)=1– 0, 90=0, 10

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Tény-állapotok t 1 t 2 Lehetséges előrejelzések z

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Tény-állapotok t 1 t 2 Lehetséges előrejelzések z 1 z 2 P(z 1|t 1)=0, 80 P(z 2|t 1)=0, 20 P(z 1|t 2)=0, 10 P(z 2|t 2)=0, 90 a priori valószínűség 0, 75 0, 25 Kétféle a posteriori valószínűségeloszlást kell figyelembe vennie ahhoz, hogy értékelhesse a közvéleménykutató jelentését. Az egyik a posteriori valószínűség z 1 előrejelzése esetén adódik, a másik pedig z 2 esetén. Az a posteriori valószínűségeloszlásokat Bayes-tétel segítségével számítjuk ki, miután adott P(zk|ti) és P(ti) valószínűségekből a P(ti| zk) valószínűségeket kell számítanunk.

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre z 1 előrejelzése esetén a P(ti) a priori

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre z 1 előrejelzése esetén a P(ti) a priori valószínűségekből milyen P(ti|z 1) a posteriori valószínűségek adódnak Tényáll. t 1 t 2 Összeg A priori val. Feltételes val. P(ti) P(z 1|ti) 0, 75 0, 80 0, 25 0, 10 1, 00 Együttes val. P(ti∩z 1) 0, 6 0, 025 0, 625=P(z 1) A posteriori val. P(ti|z 1) 0, 6/0, 625=0, 96 0, 025/0, 625=0, 04 1, 00

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre A z 2 esetén adódó a posteriori valószínűségek:

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre A z 2 esetén adódó a posteriori valószínűségek: Tényáll. t 1 t 2 Összeg A priori val. P(ti) 0, 75 0, 25 1, 00 Feltételes val. P(z 2|ti) 0, 20 0, 90 Együttes valószínűségek P(ti∩z 2) 0, 150 0, 225 0, 375=P(z 2) A posteriori val. P(ti|z 2) 0, 150/0, 375=0, 4 0, 225/0, 375=0, 6 1, 0 A két táblázatból látható, hogy P(z 1)+P(z 2)=0, 625+0, 375=1, 000, mivel az információ lehetséges kimenetelei teljes eseményrendszert alkotnak.

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Tényáll. ti A priori val. P(ti) t 1

Új (részleges) információk hatása a valószínűségekre Tényáll. ti A priori val. P(ti) t 1 t 2 Összeg 0, 75 0, 25 1, 00 A posteriori valószínűségek P(ti|zk) z 1 z 2 0, 96 0, 40 0, 04 0, 60 1, 00 Ha az előrejelzés szerint az új utat a hőforrás felé építik (z 1), akkor a t 1 tényállapot bekövetkezésének a posteriori valószínűsége nagyobb lesz, mint az a priori. A döntéshozó számára a bizonytalanság nem szűnt meg! (csak „finomodtak” a tényállapotokra vonatkozó ismeretei)

Várható pénzérték kiszámítása nem teljes információ esetén Na de melyik az optimális cselekvési stratégia?

Várható pénzérték kiszámítása nem teljes információ esetén Na de melyik az optimális cselekvési stratégia? Amennyiben a közvéleménykutatási jelentés szerint az új utat a hőforrás felé építik (z 1), a módosult tényállapot valószínűségek: P(t 1|z 1)=0, 96 P(t 2|z 1)=0, 04 Posteriori VP-k z 1 előrejelzése esetén: VP(s 1|z 1)=O 11·P(t 1|z 1)+O 12·P(t 2|z 1)=1400· 0, 96+(– 140)· 0, 04=1338, 4 VP(s 2|z 1)=O 21·P(t 1|z 1)+O 22·P(t 2|z 1)=770· 0, 96+700· 0, 04=767, 2 A telekvásárlás az optimális stratégia.

Várható pénzérték kiszámítása nem teljes információ esetén Amennyiben a közvéleménykutatási jelentés szerint az új

Várható pénzérték kiszámítása nem teljes információ esetén Amennyiben a közvéleménykutatási jelentés szerint az új utat a nem a hőforrás felé építik (z 2), a valószínűségek: P(t 1|z 2)=0, 40 P(t 2|z 2)=0, 60 Posteriori VP-k z 2 előrejelzése esetén : VP(s 1|z 2)= =O 11·P(t 1|z 2)+O 12·P(t 2|z 2)=1400· 0, 40+(– 140)· 0, 60=476 A bankbetét az optimális stratégia. VP(s 2|z 2)= =O 21·P(t 1|z 2)+O 22·P(t 2|z 2)=770· 0, 40+700· 0, 60=728

Kockázatos döntés az etikai neutralitás alapján Ha egy kockázatos döntési probléma esetében a döntést

Kockázatos döntés az etikai neutralitás alapján Ha egy kockázatos döntési probléma esetében a döntést hozó közömbös (etikailag neutrális) a cselekvési változatok között, akkor a cselekvési változatok várható értékei számára azonosak. Ekkor a közömbösség azt jelenti, hogy a döntéshozó számára a két cselekvési változat várható értéke azonos, tehát: Az ismeretlen valószínűségeket jelöljük a következőképpen:

Kockázatos döntés az etikai neutralitás alapján Ekkor az etikai neutralitás elve alapján felírt várható

Kockázatos döntés az etikai neutralitás alapján Ekkor az etikai neutralitás elve alapján felírt várható értékek azonossága kifejtve a következő: t 1 t 2 s 1 1400 -140 s 2 770 700 Így P(t 1)=57, 1% és P(t 2)=42, 9%, M(s 1)=M(s 2)=739 970 Ft Ez azt is jelenti, hogy abban az esetben, ha a t 1 tényállapot valószínűsége 57, 1%-nál nagyobb, a telekvásárlás, mint cselekvési változat mindig előnyösebb, mint a pénz bankba helyezése.

Biztos döntések osztálya Biztosan tudjuk, hogy egy cselekvési változat esetében melyik következmény lesz az

Biztos döntések osztálya Biztosan tudjuk, hogy egy cselekvési változat esetében melyik következmény lesz az eredmény, döntéshozó minden olyan tényezőt pontosan ismer, amely tényezők a következményeket befolyásolják. – biztosan (tehát 1 valószínűséggel) tudjuk, hogy melyik tényállapot következik be – a cselekvési változathoz tartozó egyetlen eredmény (következmény) bekövetkezését tekintjük biztosnak A döntéshozó biztosan tudja, hogy a lehetséges események közül melyik következik be. Pontosan meg tudja határozni, hogy az egyes cselekvési lehetőségekhez milyen következmények tartoznak. Eszköze: matematikai programozás